Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 11, 21.9.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 9. kolo 30.9.2018 o 12:00 hod. :

         TJ Slovan Modrý Kameň – FK Lesenice

         TJ Nenince – TJ Balog n/Ipľom

         FK Záhorce – TJ Stredné Plachtince ... zrušené 24.9.2018 !

ŠTK/2

ŠTK kontumuje MFS   OFK Dačov Lom TJ Ipeľské Predmostie, 6.liga dosp. zo dňa 16.9.2018 podľa čl. 82/1b SP SFZ v prospech OFK D. Lom. Poplatok 50,- €  pre TJ Ip. Predmostie, čl 26j RS. Poplatok 10,- € pre TJ Ip. Predmostie  v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 7.kolo, Nenince – Čebovce, Žiaci U15 z 15.9. na 26.9.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK kontumuje MFS  2. kolo FO Malé Zlievce – ŠK Vinica, prípravka U11  zo dňa 12.9. 2018 podľa čl. 82/1f  SP v prospech FO Malé Zlievce. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ  MFS  8.kolo FK Lesenice – TJ Želovce Žiaci U15 dňa 22.9.2018 o 12:30 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

DK(predseda, Michal Húdek)

D22

DK žiada TJ Op. Nová Ves o doručenie videozáznamu z MFS  Op. N. Ves – Bušince zo dňa 16.9.2018. Video doručiť do 26.9.2018 do 12:00 hod. Bez poplatku.

D23

Mário Kováč 1263442, FK Bušince dosp., pozastavenie výkonu športovej činnosti od 17.9.2018  do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

D24

Roland Radoš 1172020, FK Lesenice dosp., ČK po 2x ŽK;  čl. 37/3 DP, 1 MFS  nepodm. od 17.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D25

Ľubomír Kalmár 1259292, TJ D. Strehová, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje. Čl. 41/2 DP, 1 MFS podmienečne od 18. 9. 2018 do 18.12.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Upozornenie pre FK  IV. a V. ligy  SsFZ

FK  IV. a V ligy sú povinné do 30.9.2018  odovzdať Dohodu medzi FK a rozhodcom na ObFZ  V. Krtíš,(čl. 16c RS ObFZ).  Žiadame  dodržať  termín!

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici.

Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:  doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.10, 14.9.2018;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK kontumuje MFS  TJ Ipeľ Balog n/I – OFK Dačov Lom, 6.liga dosp. zo dňa 9.9.2018 podľa čl. 82 g SP SFZ v prospech TJ Balog n/Ipľom. Poplatok 50,- € pre OFK Dačov Lom, čl 26j RS. Poplatok 10,- € pre OFK D. Lom v MZF.

ŠTK/2

Na základe dohody FK  ŠTK schvaľuje vzájomnú výmenu MFS  Lesenice –Vinica, Žiaci U15 dňa 15.9.2018 o 16:oo hod. Poplatok  5,- €  pre ŠK Vinica v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 10.kolo, FO Malé Zlievce  - TJ Kam. Kosihy  6.liga dosp. zo dňa 7.10.2018 na deň 4.11.2018  o 11:00 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D19

TJ Ipeľské Predmostie – odvolanie voči rozhodnutiu DK; DK žiada doplniť  náležitosti odvolania v zmysle Čl. 83 DP. Termín do 20.9.2018 do 14:00 hod. Bez poplatku.

D20

Adrian Záhorski 1265437, TJ Ipeľ. Predmostie dosp., HNS  čl. 49/1a, čl. 49/2a DP, 2 MFS nepodm. od 10.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D21

Ľubomír Kalmár 1259292, TJ Dolná Strehová dosp., HNS, čl. 47/1a, čl. 47/2a DP, 2 MFS nepodm. od 10.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.9, 7.9.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 7. kolo 16.9.2018 o 12:00 hod. :

FK Záhorce – FO Malé Zlievce

OFK Dačov Lom – TJ Ipeľské Predmostie

TJ Kam. Kosihy - TJ Nenince         ( doplnené dňa 10.9.2018 )

ŠTK/2

ŠTK kontumuje MFS  3.kolo Nenince - Lesenice ,Žiaci U15 zo dňa 18.8.2018, čl. 82f  SP v prospech hostí a priznáva skóre 0:3 .

ŠTK/3

ŠTK kontumuje MFS 4.kolo Želovce – Bátorová, Žiaci U15 zo dňa 26.8.2018, čl. 82g SP v prospech hostí a ponecháva výsledok 0:11. Poplatok pre TJ Želovce  podľa čl. 26j RS, 25,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK kontumuje MFS 5.kolo Vinica – Želovce , Žiaci U15 zo dňa 1.9.2018, čl. 82b SP v prospech domácich a priznáva skóre 3:0. Poplatok pre TJ Želovce  podľa čl.26k RS, 50,- € v MZF.

ŠTK/5

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ  MFS  6.kolo dňa 9.9.2018 FK Lesenice – TJ Kam. Kosihy, 6.liga dosp. o 15:30 hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK /6

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu MFS  6.kolo FK Slov. Ďarmoty – TJ Nenince, Žiaci U15 na deň 12.9.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

DK(predseda, Michal Húdek)

D13

René Dobos 1259486, TJ Balog n/Ipľom dosp. HNS, čl. 49/1b, čl. 49/2b DP, 3 MFS nepodm. od 3.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D14

Peter Novák 1178628, FK Záhorce dosp. ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 3.9.2018. Poplatok 10,- €  v MZF.

D15

Tibor Málik 1179979, TJ Ipeľ. Predmostie dosp. HNS –inzultácia R, čl. 49/1e, čl. 49/2e DP, 18 mesiacov nepodm. od 27.8.2018 do 26.2.2020, čl. 12/4 DP. Pokuta 50,- €.  Poplatok  10,- € v MZF.

D16

TJ Ipeľské Predmostie za inzultáciu R, čl. 49/5, čl. 32/1, čl. 12/6 DP, odobratie 6 bodov po skončení súťaže, pokuta 100,- € MZF. Poplatok 10,- € v MZF.

D17

Patrik Oláh 1311482, OFK Dačov Lom dosp. HNS, čl. 49/1b, čl. 49/2b DP, 3 MFS  nepodm. od 3. 9. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D18

Peter Očko, ved. družstva TJ Nenince, Žiaci, pozastavenie činnosti na 1 mesiac nepodm. od 19.8.2018 do 19.9.2018, čl. 53/3b DP. Poplatok 10,- € v MZF.

KM ( predseda, Ján Máth )

KM/1

Nedostatky v súťaži – Prípravka U11

a) FK je povinný zaregistrovať minimálne 7 hráčov ročník narodenia 2008 a mladší (chlapec, dievča) a uviesť ich do zápisu stretnutia, aby rozhodca mohol uzavrieť  nomináciu na MFS  a následne uzavrieť  zápis  o stretnutí.

b) vedúci družstva (tréner), v jednom stretnutí môže použiť max. 2 hráčov narodených v roku 2007.  Mená týchto hráčov aj s reg. číslom rozhodca zapíše do poznámky v zápise.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 8, 31.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)       

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 6. kolo 9.9.2018 o 12:30 hod. :

TJ Stredné Plachtince – TJ Prameň Dolná Strehová

ŠTK/2

ŠTK kontumuje MFS  TJ Modrý Kameň – TJ Ipeľské Predmostie, 6.liga dosp. zo dňa 26.8.2018 podľa čl. 82 d SP SFZ v prospech TJ Modrý Kameň. ŠTK prípad odstupuje na riešenie DK.

DK(predseda, Michal Húdek)

D8

Tibor Málik 1179979, TJ Ip. Predmostie, dosp. DK zastavuje činnosť od 27.8.2018 do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

D9

DK žiada TJ Modrý Kameň o dodanie videozáznamu z MFS  TJ Modrý Kameň – TJ Ip. Predmostie, 6.liga dosp. zo dňa 26.8.2018. Videozáznam žiadame doručiť do 5.9.2018 do 14:00 hod. na ObFZ  V. Krtíš.

D10

Jozef Karasy, bezpeč. manažer FK Záhorce, HNS, čl. 48/ 1b, 48/2b DP; pozastavenie výkonu funkcie 2 týždne nepodm. od 27.8.2018 do 10.9.2018. Čl. 12/4 DP, pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D11

Pavel Černík, vedúci FK Záhorce , HNS, čl. 48/1b, 48/2b DP; pozastavenie výkonu funkcie 2 týždne nepodm.  od 27.8.2018 do 10.9.2018. Čl. 12/4 DP, pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D12

DK berie na vedomie podanie FK Záhorce.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Upozornenie pre rozhodcov !

Z dôvodu pracovných a školských povinností R  bolo nutné upraviť DL č. 5 na deň  2.9.2018.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 7, 24.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 5. kolo 2.9.2018 o 12:30 hod. :

FK Záhorce  – TJ Balog n / Ipľom

TJ Želovce – TJ Kamenné Kosihy

ŠTK/2

Na základe dohody klubov ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 4. kolo Čebovce – Vinica, Žiaci U15 na deň 6.9.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF pre TJ Čebovce.

ŠTK/3

Na základe dohody klubov ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 4.kolo Bušince – S. Ďarmoty, Žiaci U15 na deň 25.8.2018 o 14:00 hod.. Poplatok 5,- € v MZF pre FK S. Ďarmoty.

ŠTK/4

Na základe požiadavky  komisie rozhodcov ŠTK  upravuje  UHČ stretnutí „Prípravka U11“ so začiatkom o 16:00 hod. ak sa kluby nedohodnú  inak.

DK(predseda, Michal Húdek)

D4

Lukáš Rubint 1255284, TJ Dolná Strehová dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/2 DP, 1 MFS podmien. od 20.8.2018 do 19.11.2018. Poplatok 10,- €  v MZF.

D5

Zsolt Németh 1250024, FK Lesenice dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm.od 20.8.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D6

Na základe námietky FK Lesenice, DK pozastavuje výkon funkcie vedúcemu družstva TJ Nenince, Žiaci : Peter Očko, nar. 1966 do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

D7

Na základe námietky TJ Nenince, DK vyzýva klub  FK Lesenice o predloženie  povolenia pre štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii, ktorí hrali v MFS TJ Nenince-FK Lesenice žiakov zo dňa 18.8.2018. Bez poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

SFZ ponúka vstupenky na stretnutie „Liga národov“  SLOVENSKO – ČESKO, dňa 13.10.2018 (sobota) o 15:00 hod. v Trnave.

Cena vstupenky :  1. kategória ... 30,- €

                                2. kategória .... 18,- €

Záujem o vstupenky žiadame nahlásiť písomne na e-mail  latanjan@gmail.com  do 31.8.2018 (piatok).!! Pre ObFZ Veľký Krtíš je limitovaný odber 40 vstupeniek.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 6, 17.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Upozornenie pre FK :

ŠTK upozorňuje FK na platnosť  lekárskej prehliadky v zmysle RS  čl. 11. Lekárska prehliadka sa zaznamenáva  na tlačive  „Súpiska“, ktoré si môžete stiahnuť  z web stránky ObFZ. Lekársku prehliadku je nutné vykonať pre každú kategóriu zvlášť. Platnosť lekárskej prehliadky je 1 rok.

FK, ktorý pri kontrole nepredloží záznam o lekárskej prehliadke hráčov, bude voči nemu prijatá disciplinárna sankcia.

 ŠTK/2

Na základe dohody klubov ŠTK schvaľuje zámenu poradia MFS  nasledovne :

TJ Modrý Kameň – TJ Ipeľ. Predmostie ... 26.8.2018 o 13:00 hod.

TJ Ipeľ. Predmostie – TJ Modrý Kameň ... 14.4.2019  o 15:30 hod.

Poplatok 10,- € v MZF pre TJ Modrý Kameň.

DK(predseda, Michal Húdek)

D3

Lukáš Rubint 1255284, TJ Pameň D. Strehová dosp., HNS, čl.45/1,  čl. 45/2a DP, 2 MFS nepodm. od 13. 8. 2018. Poplatok 10.-€ v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli  futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane  mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/2

Oznam z matriky SFZ.

Pre posúdenie žiadosti o transfer hráča mladšieho ako 18 rokov v zmysle článku 20 RaPP je potrebné, aby na detaile hráča bola uvedená úplná adresa trvalého alebo obdobného pobytu hráča. Vzhľadom na veľké množstvo nedoriešených žiadostí o transfer hráča, ktorý nemá na detaile uvedenú adresu pristupuje matrika SFZ počínajúc dňom 20. 8. k zamietnutiu takýchto žiadostí. Po doplnení adresy má klub možnosť zadať novú žiadosť o transfer. Adresu na detaile hráča môže doplniť zákonný zástupca cez  svoj účet.  Sládkovič, ved. matriky SFZ.

S/3

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

                 Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 5, 10.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 3. kolo 19.8.2018 o 13:00 hod. :

         FK Bušince   --  FK Lesenice

         TJ S. Plachtince  --  FO Malé Zlievce

ŠTK/2

Upozornenie pre FK :

Na základe usmernenia SFZ úhrada finančných náležitostí pre rozhodcov  v súťažnom ročníku  2018/2019 sa bude realizovať cez MZF v ISSF systéme.  Z uvedeného  dôvodu  FK nevyplácajú rozhodcov od 4.8.2018  priamo po stretnutí.

DK(predseda, Michal Húdek)

D2

Imrich Kalmár  1252582,  FK Bušince dosp. , ČK po 2x ŽK , čl. 37/3 DP , 1 MFS nepodm. od 6.8.2018. Poplatok 10.-€ v MZF.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Žiadame  rozhodcov, aby sa v dňoch od 13.8. 2018 (pondelok) do 16.8.2018 (štvrtok) dostavili na sekretariát ObFZ  V. Krtíš k podpísaniu pracovnej zmluvy. Prineste si so sebou číslo účtu v banke. Žiadame  dodržať  termín!

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov ...

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane  mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/2

FK, ktorý má prihlásené družstvo do prípravky U11, môže si vyzdvihnúť na ObFZ  Veľký Krtíš 2 ks futbalové lopty č. 4 pre žiakov Prípravky.

S/3

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 4, 3.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, 3. kolo TJ Opat. Nová Ves – TJ Nenince  na základe dohody FK ( z 19.8.2018)  na deň 4.11.2018 o 14:00 hod. Poplatok  10,- €  pre TJ Opat. N. Ves v MZF.

ŠTK/2

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 2. kolo :   Zrušené !

         TJ Kamenné Kosihy – TJ Opat. Nová Ves, 12.8.2018 o 13:30 hod.

ŠTK/3

Upozornenie pre FK !

Na základe usmernenia SFZ úhrada finančných náležitostí pre rozhodcov  v súťažnom ročníku  2018/2019  sa bude realizovať cez MZF v ISSF systéme. Z uvedeného dôvodu FK od 4.8.2018 nevyplácajú rozhodcov  v hotovosti  po stretnutí ! Úhrada sa prevedie cez MZF na osobné účty R.

DK(predseda, Michal Húdek)

D1

Na základe schváleného uznesenia konferencie OBFZ  a žiadosti klubu TJ Modrý Kameň o odpustenie zvyšku trestu pre: Marian Varholák 1246872, DK žiadosti vyhovuje. čl. 41/1 DP, zároveň určuje skúšobnú dobu 6 mesiacov do 28.12.2018, čl.41/2 DP. Poplatok 10 € v  MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

FK, ktorý má prihlásené družstvo do prípravky U11, môže si vyzdvihnúť na ObFZ Veľký Krtíš 2 ks futbalové lopty č. 4 pre žiakov Prípravky.

S/2

Doškolovací seminár trénerov ...

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/3

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.3, 27.7.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 3. kolo Hrušov – Želovce, Žiaci U15 na deň 21.8.2018 o 16:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 4. kolo Olováry – Hrušov, Žiaci U15 na deň 24.8.2018 o 17:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 5. kolo Hrušov – Lesenice, Žiaci U15 na deň 7.9.2018 o 16:3o hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 1. kolo  TJ Stredné Plachtince – TJ Balog n/Ipľom na deň 4.11.2018 o 14:oo hod. Poplatok 10,- € v MZF pre TJ Balog n/Ipľom.

ŠTK/5

V kategórii Prípravka U11 sa odhlásilo družstvo TJD Príbelce. V súťaži bude účinkovať 6 družstiev a 1. kolo začína dňa 5.9.2018 o 15:3o hod. ( viď futbalnet).

ŠTK/6

Komisia schvaľuje výnimky UHČ (domáce MFS) pre ročník 2018/2019 :

6.liga dospelí :

FO  Malé Zlievce ...  nedeľa  o  11:00 hod.

FK  Lesenice  .....     nedeľa,  2,5 hod. pred UHČ

4. liga Žiaci U15 :

FK Slovenské Ďarmoty   -  sobota  o 12:00 hod.

FO Malé Zlievce              -  nedeľa  o 13:3o hod.

FK Bušince                       -  nedeľa, predzápas dosp.  2 hod.

TJ  Bátorová                     -  nedeľa, predzápas dosp.  2 hod.           

TJ Želovce                       -  nedeľa, predzápas dosp.   2 hod.

TJ  Sklabiná                     -  sobota,  predzápas dosp.  2,5 hod.

TJ  Čebovce                      - nedeľa,  predzápas dosp.   3 hod.

OFK Olováry                     -  ihrisko Vrbovka

ŠTK/7

ŠTK schvaľuje spoločné družstvo – 4.liga Žiaci U15 :        TJD Príbelce – TJ Inter Bátorová

ŠTK/8

ŠTK upozorňuje FK, aby pred začiatkom súťaže prekontrolovali platnosť reg. preukazov ako aj uhradené členské za hráčov v súť. ročníku 2018/2019.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Náhradný seminár pre rozhodcov sa uskutoční dňa 3.8.2018 o 15:oo hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť povinná pre R, ktorí sa nezúčastnili na letnom seminári.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškolovací seminár trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli  futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com , alebo na adresu TMK SsFZ,  Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/2

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.2, 7.7.2018

ŠTK(predseda,MilanMikuš                                                                                     ŠTK/1

Začiatky súťaží  súťažného ročníka 2018/2019 :

6. liga Dospelí .....     5. 8. 2018

4. liga Žiaci U15 ...    18.8.2018  ( začína 3. kolom)

Prípravka U11 .....     29.8.2018  ( hrací deň je streda)

Rozpis zápasov jednotlivých súťaží je zverejnený na futbalnete !

ŠTK/2

Komisia eviduje výnimky (domáce MFS) pre ročník 2018/2019 uvedené v prihláške FK :

6.liga dospelí :

FO Malé Zlievce ... nedeľa  o  11:00 hod.

FK Lesenice ......     2,5 hod. pred UHČ dospelých

4. liga Žiaci U15 :

FK Slovenské Ďarmoty   -  sobota  o 12:00 hod.

FO Malé Zlievce              -  nedeľa  o 13:3o hod.

FK Bušince                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ Želovce                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ  Sklabiná                     -  nedeľa, 2,5 hod. pred  UHČ dosp.

OFK Olováry                    -  ihrisko Vrbovka

Ďalšie požadované výnimky, príp. úpravy  žiadame písomne nahlásiť na ObFZ V. Krtíš do 16.7.2018 !

Dohodu o zriadení spoločného družstva (mládež) žiadame odovzdať na ObFZ V. Krtíš do 20.7.2018!

Dohodu o striedavom štarte hráča (mládež) žiadame odovzdať do 27.7.2018!

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Dňa 6.7.2018  sa uskutočnila konferencia ObFZ vo Veľkom Kríši, kde bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Konferencia schválila :

a) správu o činnosti VV ObFZ od konferencie z 16.11.2017

b)  hospodárenie ObFZ za I. polrok 2018

 c) model súťažného ročníka 2018/2019 :

                6. Liga Dospelí ............   14 družstiev

                4. Liga Žiaci U15 .........   12 družstiev

                Prípravka  U11  ...........     7 družstiev

d) žiadosť o amnestiu dlhodobo trestaných hráčov ( 2 prípady)

ObFZ Veľký Krtíš vyslovuje poďakovanie za účasť a aktívny prístup delegátov na rokovaní konferencie. Neprítomný – 1 delegát, TJD Príbelce.

S/2

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube.

V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

Žiadosť o registračný preukaz :

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadostiso starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu !

S/3

SFZ ponúka vstupenky na priateľský medzištátny zápas

                Slovensko – Dánsko,  5.9. 2018 (streda) o  20.45 hod.  v Trnave

Cena vstupenky :   1. kategória ...   26,- €

                               2. kategória ...  16,- €

Záujem o vstupenky žiadame nahlásiť písomne na e-mail  latanjan@gmail.com  

do 20.7.2018. (piatok). Pre ObFZ Veľký Krtíš je limitovaný odber 40 vstupeniek.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 1, 7.7.2018; Ročník 2018/2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

Delegáti konferencie ObFZ V. Krtíš dňa 6.7.2018 schválili futbalové súťaže pre nový ročník 2018/2019 nasledovne :

                6. liga Dospelí  ..... 14 družstiev

                4. liga Žiaci U15 .... 12 družstiev

                Prípravka U11  .....   7 družstiev

Štartovné čísla pre FK 6.ligy dospelých boli pridelené nasledovne :

1. FO Malé Zlievce             6. TJ Sokol Op. Nová Ves        11. TJ Nenince

2. FK Bušince                    7. FK Záhorce                           12. TJ Balog n /Ipľom

3. TJ Stredné Plachtinc     8. OFK Dačov Lom                  13. TJ Ipeľ. Predmostie

4. TJ Prameň D. Strehová  9. TJ Želovce                          14. FK Lesenice

5. TJ Slovan M. Kameň     10. TJ Kam. Kosihy

Štartovné čísla v súťaži4. Liga Žiaci U15 budú pridelené po upresnení a zohľadnení požiadaviek pre FK, ktoré majú prihlásený Dorast v krajskej súťaži.

Štartovné čísla v súťaži žiakov – Prípravka U11 boli pridelené takto :

1. FK Bušince ...                 M. Račková – 0917 395 924 ( zodpov. funkcionár )

2. TJ Partizán Hrušov ...    R. Santoris  --  0907 885 583 

3. TJ Inter Bátorová ...      J. Máth – 0907 837 231

4. ŠK Vinica ...                   G. Zsigmond – 0915 959 187

5. MFK Baník V. Krtíš ...    M. Číri   -- 0948 973 664

6. TJD Príbelce    ...           M. Cesnak – 0915 871 745

7. FO Malé Zlievce ...         J.  Filkus – 0910 481 603

Upravené termíny pre jednotlivé súťaže :

                                               Jeseň                                        Jar

6. liga dospelí      5.8.2018 – 28.10.2018                24.3.2019 – 16.6.2019

4.liga Žiaci U15    18.8.2018 – 27.10.2018              23.3.2019 – 1.6.2019  (sobota)

Prípravka U11      29.8.2018 – 10.10.2018              17.4.2019 – 29.5.2019 (streda)

Poznámka : Jesenná časť u Žiakov U15 začína 3. kolom  (18.8.2018);

ŠTK/2

Komisia eviduje výnimky (domáce MFS) pre ročník 2018/2019 uvedené v prihláške FK :

6.liga dospelí :

FO Malé Zlievce ... nedeľa  o  11:00 hod.

4. liga Žiaci U15 :

FK Slovenské Ďarmoty   -  sobota  o 12:00 hod.

FO Malé Zlievce              -  nedeľa  o 13:3o hod.

FK Bušince                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ Želovce                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ  Sklabiná                     -  nedeľa, 2,5 hod. pred  UHČ dosp.

OFK Olováry                    -  ihrisko Vrbovka

Ďalšie požadované výnimky, príp. úpravy  žiadame písomne nahlásiť na ObFZ V. Krtíš do 16.7.2018 !

Dohodu o zriadení spoločného družstva (mládež) žiadame odovzdať na ObFZ V. Krtíš do 20.7.2018!

Dohodu o striedavom štarte hráča (mládež) žiadame odovzdať do 27.7.2018!

Upozornenie:

FK, ktorý nebude mať vysporiadané finančné náležitosti voči ObFZ  (MZF), nebude zaradený do nového ročníka futbalových súťaží.

DK(predseda, Michal Húdek)

D93

Erik Kremničan R - na podnet  VV a KR pri OBFZ VK , administratívne pochybenie R  a iné nedostatky v stretnutí M.Zlievce - Lesenice., čl. 64 / 1b, čl. 64 / 2b DP,  zastavenie činnosti R na 2 mesiace nepodm. od 01.08.2018 do 30.09.2018. Poplatok 10,-€. 

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

 

 


 
Položky 1-20 z 31

Úradné správy

č. 42, 4.5.2018

č.41, 27.4.2018

č. 40, 20.4.2018

č. 39, 13.4.2018

č. 38, 6.4.2018

č. 37, 30.3.2018

č. 36, 23.3.2018

č. 35, 16.3.2018

č. 34, 9.3.2018

č. 33, 2.3.2018

č. 32, 23.2.2018

č. 31, 9.2.2018

č. 30, 2.2.2018

č. 29, 26.1.2018

č. 28, 19.1.2018

č. 27, 12.1.2018

č. 26, 5.1.2018

č.25, 22.12.2017

č.24, 15.12.2017

č. 23, 8.12.2017

Položky 1-20 z 31

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

podrobný kalendár

webygroup

093145

26.9.2018
ÚvodÚvodná stránka