Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 35, 16.3.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

POZOR!

29.kolo, 6. liga dospelých sa odkladá!

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok ŠTK ruší stretnutia 29.kola 6.ligy dospelých, dňa 18.3.2018. 

Náhradný termín je stanovený na deň 8.5.2018 (utorok). FK po vzájomnej dohode môžu odohrať stretnutie aj v inom termíne, najneskoršie do 12.5.2018. (Dohoda FK bude zaznamenaná v ISSF systéme).

ŠTK/2

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga, 16.kolo, 25.3.2018 :

Lesenice         -- Str. Plachtince  o 12:3o hod.

Dodatočne upravené z dôvodu voľných rozhodcov z krajskej súťaže. 

 

ŠTK/3

ŠTK nariaďuje úpravu hracieho času MFS Žiaci U15, 12.kolo dňa 25.3.2018 :

Bátorová  -- Slov. Ďarmoty   o 12:3o hod.

Hrušov      -- Nenince            o 12:3o hod.

Dôvod : presun rozhodcu na zápas dospelých;

DK(predseda, Michal Húdek)

D53

DK a VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 rozhodli o zastavení účinnosti rozhodnutí DK uprevinení z jesennej časti ročníka 2017/2018 v rozsahu : 

1.)  Zastavuje účinnosť nepodmienečných aj podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 17 ods. 4 DP SFZ, čl. 40 DP SFZ;

2.) Zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov  uložených na počet majstrovských stretnutí podľa čl.37 ods. 5 DP SFZ;

3.) Zahladzuje doteraz udelené a  evidované TK  ( karty ) vo všetkých súťažiach ObFZ V. Krtíš, ktorými boli hráči napomenutí v jesennej časti 2017/2018.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

S/2

Fakturácia za odstupné

rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu  fakturacia@futbalsfz.sk
Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené.

 Návod ku generovaniu Platob. predpisu je tu:   http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

S/3

Evidencia ŽK a ČK v ISSF systéme  - informácia

Informácia pre FK ohľadne kontroly OT (karty) : ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - nepočítať karty... vyhľadať.

S/4

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 35, 9.3.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :

6.liga Dospelí ...     18.3.2018 ( 29. kolo)

4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)

DK(predseda, Michal Húdek)

D53

DK a VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 rozhodli o zastavení účinnosti rozhodnutí DK u previnení z jesennej časti ročníka 2017/2018 v rozsahu : 

1.)  Zastavuje účinnosť nepodmienečných aj podmienečných disciplinárnych sankcií        jednotlivcov uložených  na počet súťažných stretnutí podľa čl. 17 ods. 4 DP      SFZ,    čl. 40 DP SFZ;

2.) Zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov  uložených na  počet majstrovských stretnutí podľa čl.37 ods. 5 DP SFZ;

3.) Zahladzuje doteraz udelené a  evidované TK  ( karty ) vo všetkých súťažiach ObFZ V. Krtíš, ktorými boli  hráči napomenutí v jesennej časti 2017/2018

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

POZOR ! Zimné registračné (prestupové) obdobie je tu...

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

 - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

 tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, ( termín uplynul ) ;

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade,že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).

Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

S/2

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

S/3

Fakturácia za odstupné

rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ

zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu

           fakturacia@futbalsfz.sk         
Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené.

 Návod ku generovaniu Platobného  predpisu je tu: 

 http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

S/4

Evidencia ŽK a ČK v ISSF systéme  - informácia

Informácia pre FK ohľadne kontroly OT (karty) : ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - nepočítať karty... vyhľadať.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 33, 2.3.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15

Na HT žiakov dňa 24.2.2018 v Modrom Kameni sa zúčastnilo 10 družstiev.

Konečné poradie turnaja je nasledovné :

1. Veľký Krtíš „B“

2. Bátorová

3. Veľký Krtíš „A“

4. Vinica

Najlepší hráč ...      Robert  Ubrankovič, Inter Bátorová

Najlepší strelec ...  Radovan  Gallo, Baník V. Krtíš „B“

Najlepší brankár...Tomáš  Šťastný , ŠK Vinica

ŠTK/2

Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :

6.liga Dospelí ...     18.3.2018 ( 29. kolo)

4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)

ŠTK/3

Výnimky do jarnej časti ...

4.Liga Žiaci U15,  2017/2018

Schválené výnimky :

TJ Sklabiná         - sobota, predzápas dosp., 2 hod.

FK S. Ďarmoty   - sobota, predzápas dosp.,  2 hod.

TJ  Želovce          - nedeľa, predzápas dosp., 2 hod.

FO Malé Zlievce - nedeľa, 13:30 hod.

TJ Hrušov           - nedeľa, predzápas dosp.,  2 hod.

FK Bušince         - nedeľa, predzápas dosp.,   2 hod.

TJ Bátorová        - nedeľa,predzápas dosp.,   2 hod.

TJ Čebovce         -  nedeľa, predzápas dosp.,  3 hod.

OFK Olováry      -  ihrisko Vrbovka

6.Liga Dospelí, 2017/2018

Schválené výnimky:

TJ Družstevník Sklabiná – sobota, UHČ dospelých,

FO Malé Zlievce                 -  nedeľa, 11:00 hod.,

FK Lesenice                        -  nedeľa, 2,5 hod. pred UHČ

Ak FK sa rozhodol o úpravu výnimky, je potrebné písomne požiadať  (e-mailom) do 9.3.2018 (piatok). Po uvedenom termíne každá zmena bude spoplatnená v zmysle RS ObFZ.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Náhradný seminár rozhodcov sa uskutoční dňa 8.marca 2018 (štvrtok) o 15.oo hod. na sekretariáte ObFZ V. Krtíš.

 Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

POZOR ! Zimné registračné (prestupové) obdobie je tu...

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

 - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

 tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, ( termín uplynul ) ;

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade,že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).

Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

S/2

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

S/3

Fakturácia za odstupné

rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu    fakturacia@futbalsfz.sk
Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené.

 Návod ku generovaniu Platobného predpisu je tu: 

                           http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Gabriel Bacsa, predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

ÚS č. 32, 23.2.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15

Na HT žiakov je prihlásených 10 družstiev. Časový rozpis zápasov a propozície turnaja sú zverejnené  v  “aktuálnych oznamoch“  web stránky. Turnaj začína o 9:oo hod.

ŠTK/2

Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :

4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)

6.liga Dospelí ...     18.3.2018 ( 29. kolo)

ŠTK/3

Výnimky do jarnej časti ...

4.Liga Žiaci U15,  2017/2018

Schválené výnimky :

TJ Sklabiná         - sobota, predzápas dosp., 2 hod.

FK S. Ďarmoty   - sobota, predzápas dosp.,  2 hod.

TJ  Želovce          - nedeľa, predzápas dosp., 2 hod.

FO Malé Zlievce  - nedeľa, 13:30 hod.

TJ Hrušov           - nedeľa, predzápas dosp.,  2 hod.

FK Bušince         - nedeľa, predzápas dosp.,   2 hod.

TJ Bátorová        - nedeľa,predzápas dosp.,   2 hod.

TJ Čebovce         -  nedeľa, predzápas dosp.,  3 hod.

OFK Olováry      -  ihrisko Vrbovka

6.Liga Dospelí, 2017/2018

Schválené výnimky:

TJ Družstevník Sklabiná – sobota, UHČ dospelých,

FO Malé Zlievce                 -  nedeľa, 11:00 hod.,

FK Lesenice                        -  nedeľa, 2,5 hod. pred UHČ

Ak FK sa rozhodol o úpravu  výnimky, je potrebné písomne požiadať  (e-mailom)

do 9.3.2018 (piatok). Po uvedenom termíne každá zmena bude spoplatnená v zmysle RS ObFZ.

 Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Informácia zo zasadnutia VV ObFZ ... 22.2.2018

Výkonný výbor berie na vedomie

a) vyhodnotenie HT dospelých zo dňa 20.1.2018 ... M. Mikuš, predseda ŠTK,

b) vyhodnotenie HT Dorastu U19 zo dňa 4.2.2018 ... G. Bacsa, predseda ObFZ,

c) vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov  zo dňa 17.2.2018 ... L. Dobos,      predseda KR,

d) príprava HT Žiakov U15, 24.2.2018 ... M. Mikuš, predseda ŠTK,

e) príprava jarnej časti futbalových súťaží podľa rozpisu ... M.Mikuš, predseda ŠTK;

S/2

POZOR ! Zimné registračné (prestupové) obdobie je tu...

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

 - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, ( termín uplynul ) ;

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade,že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).

Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

S/3

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

S/4

Fakturácia za odstupné

rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu   fakturacia@futbalsfz.sk
Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené.

 Návod ku generovaniu Platobného predpisu je tu: 

                       http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Gabriel Bacsa, predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

ÚS č. 31, 9.2.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15

ObFZ  V. Krtíš poriada dňa 24.2.2018 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni Futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš.

FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 16.2.2018 (piatok)  do 16.oo hod. Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre, medaily pre hráčov. Zároveň bude ocenený najlepší hráč, strelec a brankár.Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.  ( v piatok 9.2. boli prihlásené 4 družstvá : Nenince, Bušince, Vinica a Sklabiná ).

ŠTK/3

Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :

4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)

6.liga Dospelí ...     18.3.2018 ( 29. kolo)

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.2.2017 (sobota) od 8.3o hodv  jedálni Slobodáreň  BD Veľký krtíš. Účasť povinná.

 Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

POZOR ! Zimné registračné (prestupové) obdobie je tu...

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

 - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

( termín uplynul ) ;

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade,že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).

Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

S/2

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

S/3

Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže. Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme  napriek tomu,že ho upravuje Súťažný poriadok futbalu.

 Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: (8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. - dohoda dvoch klubov znamená,že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK.

Bez vyjadrenia materského klubu, resp.žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €.

 Ako vyžiadať hráča na striedavý štart: Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa /žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť.

 Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby v jednom súťažnom ročníku).

Gabriel Bacsa, predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

ÚS č. 30, 2.2.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15

ObFZ  V. Krtíš poriada dňa 24.2.2018 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni Futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš.

FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 16.2.2018 (piatok)  do 16.oo hod. Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre, medaily pre hráčov. Zároveň bude ocenený najlepší hráč, strelec a brankár.Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.

ŠTK/2

Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :

4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)

6.liga Dospelí ...     18.3.2018 ( 29. kolo)

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.2.2017 (sobota) od 8.3o hodv jedálni Slobodáreň Baňa Dolina. Účasť povinná.

 Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

POZOR ! Zimné registračné (prestupové) obdobie je tu...

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

 tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, ( termín uplynul ) ;

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade,že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).

Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

S/2

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

Gabriel Bacsa, predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

ÚS č. 29, 26.1.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový  turnaj  Dospelých

Výsledky halového turnaja - M.Kameň, 20.1.2018

Príbelce A -Bušince     4:0              Príbelce A - Lesenice   2:1

V. Krtíš- Kam. Kosihy   2:1             V. Krtíš - Záhorce          4:2

Lesenice - Príbelce B   2:3             Leenice - Bušince         0:5

Záhorce - Op. N. Ves   1:2             Záhorce - K. Kosihy      0:3

Bušince - Príbelce B     3:2            Príbelce B- Príbelce A   3:5

K.. Kosihy - O.N. Ves    5:1            O.N. Ves - V. Krtíš         1:2

Poradie v skupinách :

A- skupina                                                          B- skupina

1. Príbelce A       11:9       9 b.                        1. Veľký Krtíš     8:4         9 b.

2. Bušince           8:6         6 b.                        2. Kam. Kosihy  9:3         6 b.

3. Príbelce B       8:10       3 b.                        3. Op.N. Ves       4:8         3 b.

4. Lesenice         3:10       0 b.                        4. Záhorce           3:9         0 b.

Zápas o 3. miesto :        Kam. Kosihy – Bušince       6:1

Finále :                            Príbelce A     - Veľký Krtíš   3:0

Konečné poradie turnaja:

1.  TJD Príbelce A

2.   Baník Veľký Krtíš

3.   TJ Kamenné Kosihy

4.   FK Bušince                                 

ŠTK/2

Halový turnaj, Žiaci U15

   ObFZ  V. Krtíš poriada dňa 24.2.2018 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni Futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš.

   FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 16.2.2018 (piatok)  do 16.oo hod. Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre, medaily pre hráčov. Zároveň bude ocenený najlepší hráč, strelec a brankár.Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.

ŠTK/3

Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :

4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)

6.liga Dospelí ...     18.3.2018 ( 29. kolo)

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.2.2017 (sobota) od 8.3o hodv jedálni Slobodáreň Baňa Dolina. Účasť povinná.

 Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej  etapy projektu podpory  rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ:  http://www.futbalsfz.sk/2290

Termín predkladania žiadostí :  do 31.1.2018 !

S/2

POZOR ! Zimné registračné (prestupové) obdobie je tu...

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

 tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade,že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

S/3

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

S/4

OFK Olováry  ponúka na odpredaj motorovú kosačku. Bližšie informácie Vám poskytnú funkcionári OFK Olováry. (telef.: 0915 952 066 ).

Gabriel Bacsa, predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ


 
Položky 1-20 z 23

Úradné správy

č. 34, 9.3.2018

 
č. 33, 2.3.2018

 
č. 32, 23.2.2018

 
č. 31, 9.2.2018

 
č. 30, 2.2.2018

 
č. 29, 26.1.2018

 
č. 28, 19.1.2018

 
č. 27, 12.1.2018

 
č. 26, 5.1.2018

 
č.25, 22.12.2017

 
č.24, 15.12.2017

 
č. 23, 8.12.2017

 
č.22, 1.12.2017

 
č. 21, 24.11.2017

 
US č. 20, 18.11.2017

 
US č. 19, 10.11.2017

 
US č. 18, 3.11.2017

 
US č. 17, 27.10.2017

 
US č. 16, 20.10.2017

 
US č.15, 13.10.2017

 
Položky 1-20 z 23

dnes je: 19.3.2018

meniny má: Jozef

podrobný kalendár

webygroup

041476

19.3.2018
ÚvodÚvodná stránka