Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 19, 16.11. 2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D50

DK  dôrazne žiada FO Malé Zlievce  o dodanie  celého videozáznamu zo stretnutia  Malé  Zlievce - Kamenné Kosihy zo dňa 4.11.2018. Záznam žiadame doručiť do 21.11.2018 do 12:oo hod. na ObFZ Veľký Krtíš.

D51

DK žiada vedúceho mužstva TJ Kam. Kosihy , Krištof  Škerlec  a kapitána mužstva TJ Kam. Kosihy, Richard Balla o písomné vyjadrenie k incidentu  v stretnutí  FO Malé Zlievce – TJ Kam. Kosihy dňa 4.11.2018. Vyjadrenie žiadame zaslať do 21.11.2018  do 12:oo hod. na ObFZ  V. Krtíš  e-mailom, osobne alebo cez isssf.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Pozvánka

Na základe rozhodnutia VV ObFZ uskutoční sa dňa 30.11.2018 (piatok) o 16:00 hod. Riadna konferencia ObFZ V. Krtíš v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Na konferenciu pozývame 1 zástupcu z každého aktívneho futbalového klubu. Podklady k rokovaniu budú zaslané e-mailom a zverejnené na web stránke ObFZ.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 18, 9.11.2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D47

DK žiada FO Malé Zlievce  o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Malé  Zlievce – Kam. Kosihy  zo dňa 4.11.2018. Videozáznam doručiť na ObFZ  V. Krtíš do 14.11.2018,  12:00 hod.. Bez poplatku.

D48

DK  predvoláva na svoje zasadnutie  dňa 15.11.2018  na ObFZ  Veľký Krtíš zo stretnutia M. Zlievce – K. Kosihy

- Pavol Kalmár, hlavný  usporiadateľ ... o 15:20 hod.

- Marian Dibala, vedúci mužstva ...         o 15:30 hod.

D49

DK  žiada  R – Štefan Pohánka,  AR1 – Jozef  Balga,  AR2 – Ján Bušo o písomné vyjadrenie  k  incidentu  v stretnutí M. Zlievce  - Kam. Kosihy. Vyjadrenie doručiť  na ObFZ  ( alebo cez ISSF, príp. e-mail ) do 14.11.2018. Bez poplatku.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 17, 2.11.2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D43

5xŽK , čl. 37/5 DP, 1 MFS nepodm. od 29.10.2018 :

- Róbert Bablena 1291735, FK Bušince  dosp., poplatok 10,- € v MZF.

- Peter Novák 1178628, FK Záhorce dosp., poplatok 10,- € v MZF.

D44

Tomáš Šumec 1210545, TJ Dolná Strehová dosp., ČK po 2x ŽK , čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 29.10.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D45

Štefan Škerlec, vedúci mužstva TJ Nenince  U15, čl. 64/1 DP, pokarhanie, čl.11 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D46

Patrik Balga, vedúci mužstva TJ Čebovce  U15, čl. 64/1 DP, pokarhanie, čl.11 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,

alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:  doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

S/2

Upozornenie.

K dnešnému dňu nevyčerpali kredity  za mládež v eshope :

TJ Družstevník  Želovce   ... 531,95 €

Žiadame zodpovedných funkcionárov  TJ Želovce,  aby do 30.11.2018 spotrebovali pridelené kredity. Aktuálny stav čerpania nájdete  na stránke :  http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 16, 26.10.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ  V. Krtíš zo dňa 26.10.2018  ŠTK  anuluje  výsledok MFS  7.kolo Nenince – Čebovce  Žiaci U15 zo dňa 26.9.2018  (0:15) , kontumuje  stretnutie v prospech TJ Čebovce a priznáva skóre 3:0 pre TJ Čebovce, čl. 82/1c,  SP SFZ. Vzhľadom na 3 kontumačné výsledky u TJ Nenince Žiaci U15, ŠTK vylučuje dňom 27.10.2018  družstvo žiakov zo 4. Ligy ObFZ, čl. 13d RS. Pokuta 300,- €  preTJ Nenince  v  MZF, čl. 13h RS. ŠTK odstupuje  vedúcich družstiev žiakov  na riešenie DK.

Voči rozhodnutiu komisie ŠTK  má právo FK podať odvolanie v stanovenej lehote a forme podľa čl. 87 SP.

ŠTK/2

Dohrávky jesennej časti futbalových súťaží :

Žiaci U15:

TJ Sklabiná – TJ Čebovce ... 4.11.2018 o 14:00 hod.     ( 9. kolo)   

6. liga dospelí:

Stredné Plachtince – Balog n/Ipľ. ...      3.11.2018  o  14:00 hod.    (1. kolo )

Opat. Nová Ves – Nenince                 ...  4.11.2018  o  14:00 hod.   ( 3.kolo)

Malé Zlievce  - Kamenné Kosihy     ...    4.11.2018  o  11:00 hod.   (10.kolo)

DK(predseda, Michal Húdek)

D39

Martin Halama 1113247, OFK Dačov Lom ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 22.10.2018, čl. 37/3 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D40

Štefan Mihálik 1166647, TJ Op. Nová Ves, 5x ŽK, 1 MFS nepodm. od22.10.2018, čl. 37/5a DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D41

Maroš Balga 1133709, TJ Op. Nová Ves, ČK  čl. 46/1a, 2 DP; 1 MFS nepodm. od 22.10.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D42

Po vzhliadnutí videa disciplinárnou komisiou – podnet FK Lesenice je bezpredmetný. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,

alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:

 doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

S/2

Upozornenie.

K dnešnému dňu nevyčerpali kredity  za mládež v eshope :

TJ Družstevník  Želovce   ... 531,95 €

TJ Družstevník  Sklabiná ...  531,95 €

Žiadame zodpovedných funkcionárov uvedených FK, aby do 30.11.2018 spotrebovali pridelené kredity. Aktuálny stav čerpania nájdete  na stránke :  http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 15, 19.10.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 13. kolo 28.10.2018 o 11:00 hod. :

         TJ Družstevník  Želovce  -- TJ Slovan Modrý Kameň  

         TJ Ipeľské  Predmostie  – FO Malé Zlievce

DK(predseda, Michal Húdek)

D33

DK žiada TJ Op. Nová Ves o zaslanie videozáznamu zo zápasu dosp. TJ Op. N. Ves – FK Lesenice  zo dňa 14.10.2018. Video žiadame doručiť na ObFZ V. Krtíš do 24.10.2018 do 12:00 hod. Bez  poplatku. 

D34

Patrik Belák 1194290, TJ Op. N. Ves dosp., ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 15.10.2018, čl. 37/3 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D35

Zsolt Németh 1250024, FK Lesenice dosp., ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 15.10.2018, čl. 37/3 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D36

Jakub Kováč 1366169, FK Slov. Ďarmoty žiaci, ČK – HNS, čl. 46/1 DP, 1 MFS nepodm. od 12.10.2018. Poplatok 5,- € v MZF.

D37

Riešenie prípadu žiakov U15 v stretnutí Nenince – Čebovce  DK odstupuje  na Výkonný výbor ObFZ V. Krtíš. Bez poplatku.

D38

Podanie p. Ďurčova DK berie na vedomie. Bez poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozornenie pre FK.

Upozorňujeme  futbalové kluby  na čerpanie kreditov  pridelených za mládežnicke družstvá cez futbalnet.shop . Pridelené prostriedky  je nutné  vyčerpať do 30. novembra 2018 !

S/2

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,

alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 14, 12.10.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Čebovce – Lesenice  Žiaci U15 na deň 11.10.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € pre FK Lesenice  v MZF.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Želovce – Slov. Ďarmoty Žiaci U15 na deň 11.10.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,-  pre TJ Želovce v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Olováry – Bušince  Žiaci U15 na deň 12.10.2018 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Hrušov – Čebovce  Žiaci U15  na deň 14.10.2018 o 12:00 hod. Poplatok  5,- € pre TJ Čebovce v MZF.

ŠTK/5

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu MFS  Vinica – Hrušov Žiaci U15 na deň 27.10.2018 o 11:00 hod. Poplatok 5,- € pre TJ Hrušov.

ŠTK/6

ŠTK kontumuje MFS  4.kolo Bušince – Vinica, Prípravka U11 zo dňa 26.9.2018 podľa čl. 82/1b v prospech FK Bušince. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D30

Jozef Zöllei – rozhodca, neoprávnené vedenie  stretnutia, čl.64/1e, čl. 63/1a, čl. 61/1b, 1 mesiac nepodm. od 8. 10. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D31

Podnet k zápasu  Žiakov U15 TJ Nenince – TJ Čebovce  je naďalej v riešení. Bez  poplatku.

D32

Ladislav  Lörinc 1171817, FK Lesenice  5x ŽK, čl. 37/5a DP;  1 MFS  nepodm. od 8.10.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 

aleb o poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:   doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

S/2

SFZ ponúka vstupenky  na medzištátne  stretnutie

Slovensko – Ukrajina, dňa  16.11. 2018 (piatok)  o 20:45 hod. v Trnave.

Cena vstupeniek  :  1. kategória  ...  30,- €  (pozdĺžne tribúny),

                                  2. kategória ...   18,- €  (tribúny za bránou).

Záväznú objednávku  môžete  zaslať  e-mailom  na ObFZ  V. Krtíš  do 18.10.2018 do 15:00 hod.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 13, 6.10.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 11. kolo 14.10.2018 o 11:30 hod. :

         TJ Družstevník  Kamenné Kosihy  - FK Bušince

         OFK  Dačov Lom – TJ Prameň Dolná Strehová

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu  MFS 11.kolo Vinica – Nenince, Žiaci U15 na deň 30.10. 2018 o 15:00 hod. Poplatok 5,- € v  MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje  zmenu termínu  MFS  13.kolo Dačov Lom – Opat. Nová Ves, 6.liga dosp. na deň 27.10.2018 o 14:00 hod. Čl. 2/4a RS. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 2.kolo Malé Zlievce – Bušince, Žiaci U15 na deň 28.10.2018 o 10:45 hod.. Čl. 2/4a RS. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK kontumuje MFS 9. kolo TJ Hrušov – TJ Nenince, Žiaci U15 zo dňa 29.9.2018 a priznáva 3 body v prospech domácich, čl. 82b SP. Poplatok pre TJ Nenince 25,- € v MZF, čl. 26j RS.

DK(predseda, Michal Húdek)

D28

DK berie na vedomie  podnet  p. Mátha k zápasu Žiaci U15  TJ Nenince  - TJ Čebovce zo dňa 26.9.2018 a začína šetrenie.

D29

DK predvoláva na svoje zasadnutie  dňa 10.10.2018 (streda) o 15:20 hod. na sekretariát ObFZ  V. Krtíš :

Patrik Balga – vedúci mužstva žiakov U15 Čebovce,

Štefan Škerlec – vedúci mužstva žiakov U15 Nenince,

Ádam  Očko – tréner mužstva žiakov U15 Nenince

Jozef  Zöllei – rozhodca . Bez poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com  ,

alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 12, 28.9.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 10. kolo 7.10.2018 o 11:30 hod. :

         TJ Slovan Modrý Kameň – TJ Sokol Opat. Nová Ves

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu  MFS 9.kolo Sklabiná – Cebovce  Žiaci U15 na deň 4.11.2018  o 14:00 hod. Poplatok  5,- €  v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu  MFS  10.kolo Čebovce – Lesenice Žiaci U15 na deň 5.10.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € pre FK Lesenice v MZF.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  9. kolo Bátorová – Slov. Ďarmoty  Žiaci U15  na deň 29.9. 2018 o 12:00 hod. Poplatok 5,- €  pre FK  Slov. Ďarmoty.

ŠTK/5

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 1. kolo Bušince  - Lesenice Žiaci U15 na deň 20.10.2018 o 12:00 hod.  Bez poplatku.  

DK(predseda, Michal Húdek)

D26

Mário Kováč 1263442, FK Bušince dosp. HNS, sotenie do súpera, čl. 49/1a, čl. 49/2a DP, 2 MFS nepodm. od 17.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D27

Mário Rég 1265948, TJ Želovce dosp. HNS, udretie súpera čl. 49 /1a, 49/2a DP, 2 MFS nepodm. od 24.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu   peterstefanak@gmail.com ,alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 11, 21.9.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 9. kolo 30.9.2018 o 12:00 hod. :

         TJ Slovan Modrý Kameň – FK Lesenice

         TJ Nenince – TJ Balog n/Ipľom

         FK Záhorce – TJ Stredné Plachtince ... zrušené 24.9.2018 !

ŠTK/2

ŠTK kontumuje MFS   OFK Dačov Lom TJ Ipeľské Predmostie, 6.liga dosp. zo dňa 16.9.2018 podľa čl. 82/1b SP SFZ v prospech OFK D. Lom. Poplatok 50,- €  pre TJ Ip. Predmostie, čl 26j RS. Poplatok 10,- € pre TJ Ip. Predmostie  v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 7.kolo, Nenince – Čebovce, Žiaci U15 z 15.9. na 26.9.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK kontumuje MFS  2. kolo FO Malé Zlievce – ŠK Vinica, prípravka U11  zo dňa 12.9. 2018 podľa čl. 82/1f  SP v prospech FO Malé Zlievce. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ  MFS  8.kolo FK Lesenice – TJ Želovce Žiaci U15 dňa 22.9.2018 o 12:30 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

DK(predseda, Michal Húdek)

D22

DK žiada TJ Op. Nová Ves o doručenie videozáznamu z MFS  Op. N. Ves – Bušince zo dňa 16.9.2018. Video doručiť do 26.9.2018 do 12:00 hod. Bez poplatku.

D23

Mário Kováč 1263442, FK Bušince dosp., pozastavenie výkonu športovej činnosti od 17.9.2018  do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

D24

Roland Radoš 1172020, FK Lesenice dosp., ČK po 2x ŽK;  čl. 37/3 DP, 1 MFS  nepodm. od 17.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D25

Ľubomír Kalmár 1259292, TJ D. Strehová, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje. Čl. 41/2 DP, 1 MFS podmienečne od 18. 9. 2018 do 18.12.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Upozornenie pre FK  IV. a V. ligy  SsFZ

FK  IV. a V ligy sú povinné do 30.9.2018  odovzdať Dohodu medzi FK a rozhodcom na ObFZ  V. Krtíš,(čl. 16c RS ObFZ).  Žiadame  dodržať  termín!

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici.

Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:  doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.10, 14.9.2018;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK kontumuje MFS  TJ Ipeľ Balog n/I – OFK Dačov Lom, 6.liga dosp. zo dňa 9.9.2018 podľa čl. 82 g SP SFZ v prospech TJ Balog n/Ipľom. Poplatok 50,- € pre OFK Dačov Lom, čl 26j RS. Poplatok 10,- € pre OFK D. Lom v MZF.

ŠTK/2

Na základe dohody FK  ŠTK schvaľuje vzájomnú výmenu MFS  Lesenice –Vinica, Žiaci U15 dňa 15.9.2018 o 16:oo hod. Poplatok  5,- €  pre ŠK Vinica v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 10.kolo, FO Malé Zlievce  - TJ Kam. Kosihy  6.liga dosp. zo dňa 7.10.2018 na deň 4.11.2018  o 11:00 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D19

TJ Ipeľské Predmostie – odvolanie voči rozhodnutiu DK; DK žiada doplniť  náležitosti odvolania v zmysle Čl. 83 DP. Termín do 20.9.2018 do 14:00 hod. Bez poplatku.

D20

Adrian Záhorski 1265437, TJ Ipeľ. Predmostie dosp., HNS  čl. 49/1a, čl. 49/2a DP, 2 MFS nepodm. od 10.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D21

Ľubomír Kalmár 1259292, TJ Dolná Strehová dosp., HNS, čl. 47/1a, čl. 47/2a DP, 2 MFS nepodm. od 10.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.9, 7.9.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 7. kolo 16.9.2018 o 12:00 hod. :

FK Záhorce – FO Malé Zlievce

OFK Dačov Lom – TJ Ipeľské Predmostie

TJ Kam. Kosihy - TJ Nenince         ( doplnené dňa 10.9.2018 )

ŠTK/2

ŠTK kontumuje MFS  3.kolo Nenince - Lesenice ,Žiaci U15 zo dňa 18.8.2018, čl. 82f  SP v prospech hostí a priznáva skóre 0:3 .

ŠTK/3

ŠTK kontumuje MFS 4.kolo Želovce – Bátorová, Žiaci U15 zo dňa 26.8.2018, čl. 82g SP v prospech hostí a ponecháva výsledok 0:11. Poplatok pre TJ Želovce  podľa čl. 26j RS, 25,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK kontumuje MFS 5.kolo Vinica – Želovce , Žiaci U15 zo dňa 1.9.2018, čl. 82b SP v prospech domácich a priznáva skóre 3:0. Poplatok pre TJ Želovce  podľa čl.26k RS, 50,- € v MZF.

ŠTK/5

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ  MFS  6.kolo dňa 9.9.2018 FK Lesenice – TJ Kam. Kosihy, 6.liga dosp. o 15:30 hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK /6

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu MFS  6.kolo FK Slov. Ďarmoty – TJ Nenince, Žiaci U15 na deň 12.9.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

DK(predseda, Michal Húdek)

D13

René Dobos 1259486, TJ Balog n/Ipľom dosp. HNS, čl. 49/1b, čl. 49/2b DP, 3 MFS nepodm. od 3.9.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D14

Peter Novák 1178628, FK Záhorce dosp. ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 3.9.2018. Poplatok 10,- €  v MZF.

D15

Tibor Málik 1179979, TJ Ipeľ. Predmostie dosp. HNS –inzultácia R, čl. 49/1e, čl. 49/2e DP, 18 mesiacov nepodm. od 27.8.2018 do 26.2.2020, čl. 12/4 DP. Pokuta 50,- €.  Poplatok  10,- € v MZF.

D16

TJ Ipeľské Predmostie za inzultáciu R, čl. 49/5, čl. 32/1, čl. 12/6 DP, odobratie 6 bodov po skončení súťaže, pokuta 100,- € MZF. Poplatok 10,- € v MZF.

D17

Patrik Oláh 1311482, OFK Dačov Lom dosp. HNS, čl. 49/1b, čl. 49/2b DP, 3 MFS  nepodm. od 3. 9. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D18

Peter Očko, ved. družstva TJ Nenince, Žiaci, pozastavenie činnosti na 1 mesiac nepodm. od 19.8.2018 do 19.9.2018, čl. 53/3b DP. Poplatok 10,- € v MZF.

KM ( predseda, Ján Máth )

KM/1

Nedostatky v súťaži – Prípravka U11

a) FK je povinný zaregistrovať minimálne 7 hráčov ročník narodenia 2008 a mladší (chlapec, dievča) a uviesť ich do zápisu stretnutia, aby rozhodca mohol uzavrieť  nomináciu na MFS  a následne uzavrieť  zápis  o stretnutí.

b) vedúci družstva (tréner), v jednom stretnutí môže použiť max. 2 hráčov narodených v roku 2007.  Mená týchto hráčov aj s reg. číslom rozhodca zapíše do poznámky v zápise.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 8, 31.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)       

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 6. kolo 9.9.2018 o 12:30 hod. :

TJ Stredné Plachtince – TJ Prameň Dolná Strehová

ŠTK/2

ŠTK kontumuje MFS  TJ Modrý Kameň – TJ Ipeľské Predmostie, 6.liga dosp. zo dňa 26.8.2018 podľa čl. 82 d SP SFZ v prospech TJ Modrý Kameň. ŠTK prípad odstupuje na riešenie DK.

DK(predseda, Michal Húdek)

D8

Tibor Málik 1179979, TJ Ip. Predmostie, dosp. DK zastavuje činnosť od 27.8.2018 do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

D9

DK žiada TJ Modrý Kameň o dodanie videozáznamu z MFS  TJ Modrý Kameň – TJ Ip. Predmostie, 6.liga dosp. zo dňa 26.8.2018. Videozáznam žiadame doručiť do 5.9.2018 do 14:00 hod. na ObFZ  V. Krtíš.

D10

Jozef Karasy, bezpeč. manažer FK Záhorce, HNS, čl. 48/ 1b, 48/2b DP; pozastavenie výkonu funkcie 2 týždne nepodm. od 27.8.2018 do 10.9.2018. Čl. 12/4 DP, pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D11

Pavel Černík, vedúci FK Záhorce , HNS, čl. 48/1b, 48/2b DP; pozastavenie výkonu funkcie 2 týždne nepodm.  od 27.8.2018 do 10.9.2018. Čl. 12/4 DP, pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D12

DK berie na vedomie podanie FK Záhorce.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Upozornenie pre rozhodcov !

Z dôvodu pracovných a školských povinností R  bolo nutné upraviť DL č. 5 na deň  2.9.2018.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 7, 24.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 5. kolo 2.9.2018 o 12:30 hod. :

FK Záhorce  – TJ Balog n / Ipľom

TJ Želovce – TJ Kamenné Kosihy

ŠTK/2

Na základe dohody klubov ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 4. kolo Čebovce – Vinica, Žiaci U15 na deň 6.9.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF pre TJ Čebovce.

ŠTK/3

Na základe dohody klubov ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 4.kolo Bušince – S. Ďarmoty, Žiaci U15 na deň 25.8.2018 o 14:00 hod.. Poplatok 5,- € v MZF pre FK S. Ďarmoty.

ŠTK/4

Na základe požiadavky  komisie rozhodcov ŠTK  upravuje  UHČ stretnutí „Prípravka U11“ so začiatkom o 16:00 hod. ak sa kluby nedohodnú  inak.

DK(predseda, Michal Húdek)

D4

Lukáš Rubint 1255284, TJ Dolná Strehová dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/2 DP, 1 MFS podmien. od 20.8.2018 do 19.11.2018. Poplatok 10,- €  v MZF.

D5

Zsolt Németh 1250024, FK Lesenice dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm.od 20.8.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D6

Na základe námietky FK Lesenice, DK pozastavuje výkon funkcie vedúcemu družstva TJ Nenince, Žiaci : Peter Očko, nar. 1966 do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

D7

Na základe námietky TJ Nenince, DK vyzýva klub  FK Lesenice o predloženie  povolenia pre štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii, ktorí hrali v MFS TJ Nenince-FK Lesenice žiakov zo dňa 18.8.2018. Bez poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

SFZ ponúka vstupenky na stretnutie „Liga národov“  SLOVENSKO – ČESKO, dňa 13.10.2018 (sobota) o 15:00 hod. v Trnave.

Cena vstupenky :  1. kategória ... 30,- €

                                2. kategória .... 18,- €

Záujem o vstupenky žiadame nahlásiť písomne na e-mail  latanjan@gmail.com  do 31.8.2018 (piatok).!! Pre ObFZ Veľký Krtíš je limitovaný odber 40 vstupeniek.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 6, 17.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Upozornenie pre FK :

ŠTK upozorňuje FK na platnosť  lekárskej prehliadky v zmysle RS  čl. 11. Lekárska prehliadka sa zaznamenáva  na tlačive  „Súpiska“, ktoré si môžete stiahnuť  z web stránky ObFZ. Lekársku prehliadku je nutné vykonať pre každú kategóriu zvlášť. Platnosť lekárskej prehliadky je 1 rok.

FK, ktorý pri kontrole nepredloží záznam o lekárskej prehliadke hráčov, bude voči nemu prijatá disciplinárna sankcia.

 ŠTK/2

Na základe dohody klubov ŠTK schvaľuje zámenu poradia MFS  nasledovne :

TJ Modrý Kameň – TJ Ipeľ. Predmostie ... 26.8.2018 o 13:00 hod.

TJ Ipeľ. Predmostie – TJ Modrý Kameň ... 14.4.2019  o 15:30 hod.

Poplatok 10,- € v MZF pre TJ Modrý Kameň.

DK(predseda, Michal Húdek)

D3

Lukáš Rubint 1255284, TJ Pameň D. Strehová dosp., HNS, čl.45/1,  čl. 45/2a DP, 2 MFS nepodm. od 13. 8. 2018. Poplatok 10.-€ v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli  futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane  mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/2

Oznam z matriky SFZ.

Pre posúdenie žiadosti o transfer hráča mladšieho ako 18 rokov v zmysle článku 20 RaPP je potrebné, aby na detaile hráča bola uvedená úplná adresa trvalého alebo obdobného pobytu hráča. Vzhľadom na veľké množstvo nedoriešených žiadostí o transfer hráča, ktorý nemá na detaile uvedenú adresu pristupuje matrika SFZ počínajúc dňom 20. 8. k zamietnutiu takýchto žiadostí. Po doplnení adresy má klub možnosť zadať novú žiadosť o transfer. Adresu na detaile hráča môže doplniť zákonný zástupca cez  svoj účet.  Sládkovič, ved. matriky SFZ.

S/3

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

                 Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 5, 10.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 3. kolo 19.8.2018 o 13:00 hod. :

         FK Bušince   --  FK Lesenice

         TJ S. Plachtince  --  FO Malé Zlievce

ŠTK/2

Upozornenie pre FK :

Na základe usmernenia SFZ úhrada finančných náležitostí pre rozhodcov  v súťažnom ročníku  2018/2019 sa bude realizovať cez MZF v ISSF systéme.  Z uvedeného  dôvodu  FK nevyplácajú rozhodcov od 4.8.2018  priamo po stretnutí.

DK(predseda, Michal Húdek)

D2

Imrich Kalmár  1252582,  FK Bušince dosp. , ČK po 2x ŽK , čl. 37/3 DP , 1 MFS nepodm. od 6.8.2018. Poplatok 10.-€ v MZF.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Žiadame  rozhodcov, aby sa v dňoch od 13.8. 2018 (pondelok) do 16.8.2018 (štvrtok) dostavili na sekretariát ObFZ  V. Krtíš k podpísaniu pracovnej zmluvy. Prineste si so sebou číslo účtu v banke. Žiadame  dodržať  termín!

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov ...

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane  mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/2

FK, ktorý má prihlásené družstvo do prípravky U11, môže si vyzdvihnúť na ObFZ  Veľký Krtíš 2 ks futbalové lopty č. 4 pre žiakov Prípravky.

S/3

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 4, 3.8.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, 3. kolo TJ Opat. Nová Ves – TJ Nenince  na základe dohody FK ( z 19.8.2018)  na deň 4.11.2018 o 14:00 hod. Poplatok  10,- €  pre TJ Opat. N. Ves v MZF.

ŠTK/2

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 2. kolo :   Zrušené !

         TJ Kamenné Kosihy – TJ Opat. Nová Ves, 12.8.2018 o 13:30 hod.

ŠTK/3

Upozornenie pre FK !

Na základe usmernenia SFZ úhrada finančných náležitostí pre rozhodcov  v súťažnom ročníku  2018/2019  sa bude realizovať cez MZF v ISSF systéme. Z uvedeného dôvodu FK od 4.8.2018 nevyplácajú rozhodcov  v hotovosti  po stretnutí ! Úhrada sa prevedie cez MZF na osobné účty R.

DK(predseda, Michal Húdek)

D1

Na základe schváleného uznesenia konferencie OBFZ  a žiadosti klubu TJ Modrý Kameň o odpustenie zvyšku trestu pre: Marian Varholák 1246872, DK žiadosti vyhovuje. čl. 41/1 DP, zároveň určuje skúšobnú dobu 6 mesiacov do 28.12.2018, čl.41/2 DP. Poplatok 10 € v  MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

FK, ktorý má prihlásené družstvo do prípravky U11, môže si vyzdvihnúť na ObFZ Veľký Krtíš 2 ks futbalové lopty č. 4 pre žiakov Prípravky.

S/2

Doškolovací seminár trénerov ...

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/3

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.3, 27.7.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 3. kolo Hrušov – Želovce, Žiaci U15 na deň 21.8.2018 o 16:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 4. kolo Olováry – Hrušov, Žiaci U15 na deň 24.8.2018 o 17:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 5. kolo Hrušov – Lesenice, Žiaci U15 na deň 7.9.2018 o 16:3o hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 1. kolo  TJ Stredné Plachtince – TJ Balog n/Ipľom na deň 4.11.2018 o 14:oo hod. Poplatok 10,- € v MZF pre TJ Balog n/Ipľom.

ŠTK/5

V kategórii Prípravka U11 sa odhlásilo družstvo TJD Príbelce. V súťaži bude účinkovať 6 družstiev a 1. kolo začína dňa 5.9.2018 o 15:3o hod. ( viď futbalnet).

ŠTK/6

Komisia schvaľuje výnimky UHČ (domáce MFS) pre ročník 2018/2019 :

6.liga dospelí :

FO  Malé Zlievce ...  nedeľa  o  11:00 hod.

FK  Lesenice  .....     nedeľa,  2,5 hod. pred UHČ

4. liga Žiaci U15 :

FK Slovenské Ďarmoty   -  sobota  o 12:00 hod.

FO Malé Zlievce              -  nedeľa  o 13:3o hod.

FK Bušince                       -  nedeľa, predzápas dosp.  2 hod.

TJ  Bátorová                     -  nedeľa, predzápas dosp.  2 hod.           

TJ Želovce                       -  nedeľa, predzápas dosp.   2 hod.

TJ  Sklabiná                     -  sobota,  predzápas dosp.  2,5 hod.

TJ  Čebovce                      - nedeľa,  predzápas dosp.   3 hod.

OFK Olováry                     -  ihrisko Vrbovka

ŠTK/7

ŠTK schvaľuje spoločné družstvo – 4.liga Žiaci U15 :        TJD Príbelce – TJ Inter Bátorová

ŠTK/8

ŠTK upozorňuje FK, aby pred začiatkom súťaže prekontrolovali platnosť reg. preukazov ako aj uhradené členské za hráčov v súť. ročníku 2018/2019.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Náhradný seminár pre rozhodcov sa uskutoční dňa 3.8.2018 o 15:oo hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť povinná pre R, ktorí sa nezúčastnili na letnom seminári.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškolovací seminár trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli  futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€.

Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com , alebo na adresu TMK SsFZ,  Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica poštou. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.

S/2

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

 


 
Položky 1-20 z 31

Úradné správy

č. 42, 4.5.2018

č.41, 27.4.2018

č. 40, 20.4.2018

č. 39, 13.4.2018

č. 38, 6.4.2018

č. 37, 30.3.2018

č. 36, 23.3.2018

č. 35, 16.3.2018

č. 34, 9.3.2018

č. 33, 2.3.2018

č. 32, 23.2.2018

č. 31, 9.2.2018

č. 30, 2.2.2018

č. 29, 26.1.2018

č. 28, 19.1.2018

č. 27, 12.1.2018

č. 26, 5.1.2018

č.25, 22.12.2017

č.24, 15.12.2017

č. 23, 8.12.2017

Položky 1-20 z 31

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

podrobný kalendár

webygroup

103485

19.11.2018
ÚvodÚvodná stránka