Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 44, 18.5.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 25. kolo, 27.5.2018 :

TJ Veľké  Zlievce  –  TJ Ipeľ. Predmostie   ... o 14:00 hod.

TJ Kam. Kosihy  –  TJ Sklabiná                   ... o 14:00 hod.

ŠTK/2

ŠTK kontumuje  MFS 19.kolo, (12.5.2018) ŠK Vinica – FK Lesenice , 4.liga Žiaci., priznáva 3 body a  skóre 3:0 v prospech ŠK Vinica, čl. 82g SP.

ŠTK/3

Upozornenie !

Na základe oznámenia SsFZ v ÚS č. 42 zo dňa 11.5.2018 upozorňujeme futbalový klub, ktorý  sa umiestni na 1. mieste 6. ligy dospelých ObFZ, je povinný zaslať  elektronickú prihlášku do V. ligy SsFZ  (roč. 2018/2019) v termíne do 19.6.2018 (utorok) na SsFZ.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS, 27.kolo OFK Dačov Lom – FK Záhorce, 6.liga dosp. na deň 9.6.2018 o 17:00 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D74

Ladislav Karvai 1179609, TJ Ipeľské Predmostie dosp., HNS, čl. 46/1b, 46 /2 DP, 2 MFS nepodm. od 14.5.2018. Poplatok 10,- €  v MZF.

D75

Lukáš Matikovský  1180220, TJ Sklabiná dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D76

Benjamin Kliment 1265418, TJ Sklabiná dosp., žiadosť o zmenu  trestu . DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Komisia mládeže pripravuje výber talentovaných žiakov – ročník narodenia 2006 na medzioblastný  turnaj vo Fiľakove.

Do výberu ObFZ boli zaradení títo hráči :

TJ Čebovce     : Rayen Jakab, Róbert Fónod, Ádam Martin, Mário Ďörď,

FA V. Krtíš      : Lukáš Halaj, René Berky, Adam Fajčík, Ľubomír Botoš,

Baník V. Krtíš : Dávid Bertýn, Oliver Harna, Ladislav Černý,

Inter Bátorová: Samuel Bulin, Mathias Vlkolenský,

FK Bušince      : Tibor Rácz 

 Výber žiakov odohrá prípravný zápas dňa 21.5.2018 (pondelok) o 16:oohod. vo Veľkom Krtíši.Hráči si prinesú kopačky a chrániče, zraz o 15:3o hod.- štadion Baník Veľký Krtíš. Žiadame Vás zabezpečiť dopravu žiakov na uvedené prípravné stretnutie. Ďakujeme za spoluprácu.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 43, 11.5.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 24. kolo, 20.5.2018 :

   TJ Ipeľ. Predmostie – TJ Kam. Kosihy ... o 14:00 hod.

ŠTK/2

ŠTK kontumuje  MFS 22.kolo, (6.5.2018) FK Lesenice – TJ Veľké Zlievce, 6.liga dosp., priznáva 3 body a ponecháva skóre 4:0 v prospech FK Lesenice, čl. 82g SP. ŠTK prípad odstupuje na DK ObFZ.

DK(predseda, Michal Húdek)

D68

Kornel Faršang 1088286, TJ Stredné Plachtince dosp., HNS –urážka R, čl. 48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 7.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D69

Erik Šarpataky 1320512, TJ Stredné Plachtince  dosp., HNS – urážka R, čl. 48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 7.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D70

Pavol Kalmár 1228798, TJ Kamenné Kosihy dosp., 5x ŽK, čl. 37/5 DP, 1 MFS nepodm. od 9.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D71

Adrián Záhorszki 1265437, TJ Ipeľ. Predmostie dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 9.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D72

Benjamin Kliment 1265418, TJ Sklabiná dosp., HNS – urážka R, čl.48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 9.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D73

TJ Veľké Zlievce, opakované  nedohranie  MFS, čl. 64/1a DP, čl. 26/k RS  ObFZ. Pokuta 100,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Komisia mládeže pripravuje výber talentovaných žiakov – ročník narodenia 2006 na medzioblastný turnaj vo Fiľakove. Žiadame Vás o nahlásenie talentovaných žiakov (roč. narod. 2006) do výberu ObFZ – e-mailom alebo telefonicky na ObFZ    V. Krtíš.

Výber žiakov odohrá prípravný zápas dňa 16.5.2018 (streda) o 17:oo hod. v Dolnej Strehovej. Hráči si prinesú kopačky a chrániče, zraz o 16:3o hod.- ihriskoTJ D. Strehová. Žiadame Vás zabezpečiť dopravu žiakov na uvedené stretnutie. Ďakujeme za spoluprácu.

S/2

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na e-mailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 42, 4.5.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

 ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 23. kolo, 13.5.2018 :

     OFK Dačov Lom – FO Malé Zlievce  ...   o 14:00 hod.

     TJ Balog n/Ipľ.   – TJ Sklabiná          ...    o 13:30 hod.

     TJ Veľké Zlievce – TJ Hrušov            ...    o 13:30 hod.

     FK Lesenice         -- TJ Nenince           ...   o 14:00 hod.

DK(predseda, Michal Húdek)

D66

Jozef Karasy, usporiadateľ FK Záhorce, HNS – urážky R, AR1, čl. 48/ 1b, 48/ 2b DP. Pozastavenie výkonu  funkcie 3 týždne nepodm. od 2.5.2018 do 23.5.2018. Pokuta 30,- €, čl. 12/4 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D67

Štefan Oláh 1379778, TJ Sklabiná -žiaci, hra rukou mimo  PÚ  čl. 46/1a;  46/2 DP,

1 MFS nepodm. od 2.5.2018.  Poplatok 5.-€ MZF.

Upozornenie pre FK:

Ak hráč obdrží červenú kartu v 22.kole 6.5.2018 ( vzhľadom k tomu, že sa odohrajú 2 kolá po sebe), automaticky má zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 41, 27.4.2018 

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)                     

ŠTK/1

a) ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 30. kolo, 1.5.2018 :

     TJ Sklabiná  -  TJ Ip. Predmostie    ...   o 13:30 hod.

b) ŠTK nariaďuje predohrať MFS 6.liga dosp., 29. Kolo, 8.5.2018 :

     TJ Hrušov  -  FO Malé Zlievce           ...  o 13:30 hod.

     TJ K. Kosihy – TJ S. Plachtince        ... o 13:30 hod.

DK(predseda, Michal Húdek)

D65

Ján Vilhan 1197688, OFK Dačov Lom, dosp. žiadosť o zmenu trestu. DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

Upozornenie pre FK ;

Ak  hráč  obdrží červenú kartu v 21.kole (vzhľadom k tomu, že sa odohrajú 2 kolá po sebe), automaticky má zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

S/2

ObFZ Veľký Krtíš oznamuje futbalovým klubom, že dňa 30.4.2018 (pondelok) o 17:00 hod. sa uskutoční na ihrisku v Dolnej Strehovej tréningový zraz výberov žiakov U12, U13, U14 v zmysle Programu podpory talentovaných futbalistov“. Účasť uchádzačov je bez poplatku.

 Bližšie informácie Vám poskytne :  Marcel Dohnálek, tréner,  mob.  0915 046 700.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 40, 20.4.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1          

ŠTK kontumuje MFS 13. kolo (10.4.2018)  TJ Inter Bátorová  - FK Lesenice, 4. liga Žiaci U15 a priznáva 3 body a skóre  3:0 v prospech FK Lesenice, čl. 82f SP. ŠTK prípad odstupuje na riešenie DK ObFZ.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 16. kolo FK Bušince – TJ Hrušov, Žiaci U15 na deň 21.4.2018 o 13:3o hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 18. Kolo TJ Čebovce – TJ Hrušov, Žiaci U15 na deň 17.5.2018  o 17:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF pre TJ Hrušov.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 18. kolo OFK Olováry – TJ Nenince, Žiaci U15 na deň 8.5.2018  o 13:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/5

ŠTK kontumuje MFS 19. kolo (15.4.2018) FK Bušince – TJ Veľké Zlievce, dosp., priznáva  3 body a ponecháva  skóre 6:0 v prospech FK  Bušince , čl. 82g SP.  

ŠTK/6

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 21. kolo, 29.4.2018 :

Kam. Kosihy – Lesenice          ...   o 13:00 hod.           

Želovce          -- Op. Nová Ves   ... (o 13:00 hod.) o 16:00 hod.   OPRAVA!

Veľké Zlievce – Nenince            ... o 13:00 hod.

DK(predseda, Michal Húdek)

D62

Erik Kremničan – R, čl. 63/1b, 2b DP, pozastavenie činnosti R na 1 mesiac nepodm.od 9.4.2018 do 9.5. 2018. Poplatok 10,- € na ObFZ V. Krtíš.

D63

Michaela Vlkolenská, ved. družstva TJ Bátorová, Žiaci U15, pozastavenie činnosti na 1 mesiac nepodm. od 19.4.2018 do 19.5.2018; čl. 53/3b DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D64

Balázs Buriš 1180756, TJ Op. Nová Ves, žiadosť  o zmenu trestu. DK žiadosť  zamieta. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu:  obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 39, 13.4.2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D55

Ladislav Berecký 1164890, FK Lesenice , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D56

Ján Vilhan 1197688, OFK Dačov Lom , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D57

Jakub Havrila 1164778, TJ Sklabiná , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D58

Balázs Buriš 1180756, TJ Opat. N. Ves , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D59

Jozef Berky 1256618 TJ Sklabiná , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D60

DK berie na vedomie písomné vyjadrenie klubov TJ Sklabiná a TJ Opat. Nová Ves. Bez poplatku.

D61

DK na základe podnetu FK Lesenice vyzýva vedúcu mužstva žiakov TJ Bátorová - Michaela Vlkolenská , aby sa písomne vyjadrila ( mailom, cez ISSF ) k neoprávnenému štartu hráčov v ich mužstve v zápase TJ Bátorová-FK Lesenice. Termín do 17.4.2018.  Bez  poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 38, 6.4.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  13.kolo Žiaci U15  Malé Zlievce – Sklabiná na  deň 1.5.2018 o 13:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  13.kolo Žiaci U15 Bátorová – Lesenice na  deň 10.4.2018  o 17:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 30.kolo Dosp. 6.liga  Želovce – Lesenice na deň 4.5.2018  o 16:3o hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 17.kolo Dosp. 6.liga  Str. Plachtince – Hrušov na deň 27.4. 2018 o 17:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 17.kolo Dosp. 6.liga O. N. Ves – Ip. Predmostie na deň 14.4. 2018 o 13:oo hod. Bez poplatku.                                          

ŠTK/6

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 19. kolo, 15.4.2018 :

FK Záhorce          -- TJ Modrý Kameň        o 12:3o hod.

OFK Dačov Lom – Partizán Hrušov           o 12:3o hod.

TJ Kam. Kosihy  -- TJ Nenince                   o 12:3o hod.                                                                                

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 37, 30.3.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 18. kolo,8.4.2018 :  ( OPRAVA ! )

TJ Nenince      -    FO Malé Zlievce   o 12:3o hod.

DK (predseda, Michal Húdek)

D54

Adrian Rybár 1126319, TJ Opat. N. Ves, dosp. ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodmienečne. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFAGRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených. Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

 

                          Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám želá

                                                                Oblastný futbalový zväz

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 36, 23.3.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 17. Kolo, 1.4.2018 :

FK Záhorce         - FK Lesenice   o 12:3o hod.

TJ S. Plachtince – TJ Hrušov     (o 12:3o hod.) ... oprava, UHČ.  

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS Žiaci U15, 12. kolo  Bátorová – S. Ďarmoty na deň 24.3.2018 o 13:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS Žiaci U15, 12. kolo  Vinica – Olováry na deň 1.5.2018 o 17:oo hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS Žiaci U15, 12. kolo  Lesenice – Sklabiná  na deň 3.4. o 16:oo hod..Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/5

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  29.kolo 6.liga  dosp. Lesenice – Op. N. Ves na deň 11.5.2018 o 17:oo hod. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

Z dôvodu oneskoreného vybavovania objednaných RP upozorňujeme rozhodcov, aby v zmysle platných noriem, pustili do zápisov hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom.
Preukázanie žiadosti o vystavenie RP zabezpečí FK.

S/2

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termínzačiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

S/3

Seminár licencie A pre rozhodcov a delegátov zväzu  z ObFZ  sa uskutoční 8. mája 2018 v B. Bystrici. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte  ObFZ V. Krtíš.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 35, 16.3.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

POZOR!

29.kolo, 6. liga dospelých sa odkladá!

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok ŠTK ruší stretnutia 29.kola 6.ligy dospelých, dňa 18.3.2018. 

Náhradný termín je stanovený na deň 8.5.2018 (utorok). FK po vzájomnej dohode môžu odohrať stretnutie aj v inom termíne, najneskoršie do 12.5.2018. (Dohoda FK bude zaznamenaná v ISSF systéme).

ŠTK/2

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga, 16.kolo, 25.3.2018 :

Lesenice         -- Str. Plachtince  o 12:3o hod.

Dodatočne upravené z dôvodu voľných rozhodcov z krajskej súťaže. 

ŠTK/3

ŠTK nariaďuje úpravu hracieho času MFS Žiaci U15, 12.kolo dňa 25.3.2018 :

Bátorová  -- Slov. Ďarmoty   o 12:3o hod. Zmena po dohode FK ... 24.3.2018 o 13:oo hod.

Hrušov      -- Nenince            o 12:3o hod.

Dôvod : presun rozhodcu na zápas dospelých;

DK(predseda, Michal Húdek)

D53

DK a VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 rozhodli o zastavení účinnosti rozhodnutí DK uprevinení z jesennej časti ročníka 2017/2018 v rozsahu : 

1.)  Zastavuje účinnosť nepodmienečných aj podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 17 ods. 4 DP SFZ, čl. 40 DP SFZ;

2.) Zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov  uložených na počet majstrovských stretnutí podľa čl.37 ods. 5 DP SFZ;

3.) Zahladzuje doteraz udelené a  evidované TK  ( karty ) vo všetkých súťažiach ObFZ V. Krtíš, ktorými boli hráči napomenutí v jesennej časti 2017/2018.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).

S/2

Fakturácia za odstupné

rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu  fakturacia@futbalsfz.sk
Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené.

 Návod ku generovaniu Platob. predpisu je tu:   http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

S/3

Evidencia ŽK a ČK v ISSF systéme  - informácia

Informácia pre FK ohľadne kontroly OT (karty) : ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia - nepočítať karty... vyhľadať.

S/4

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ


 
Položky 1-20 z 31

Úradné správy

č. 42, 4.5.2018

 
č.41, 27.4.2018

 
č. 40, 20.4.2018

 
č. 39, 13.4.2018

 
č. 38, 6.4.2018

 
č. 37, 30.3.2018

 
č. 36, 23.3.2018

 
č. 35, 16.3.2018

 
č. 34, 9.3.2018

 
č. 33, 2.3.2018

 
č. 32, 23.2.2018

 
č. 31, 9.2.2018

 
č. 30, 2.2.2018

 
č. 29, 26.1.2018

 
č. 28, 19.1.2018

 
č. 27, 12.1.2018

 
č. 26, 5.1.2018

 
č.25, 22.12.2017

 
č.24, 15.12.2017

 
č. 23, 8.12.2017

 
Položky 1-20 z 31

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

podrobný kalendár

webygroup

056341

22.5.2018
ÚvodÚvodná stránka