Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 43, 17.5. 2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 23. kolo 26.5.2019 o 14:00 hod. :

        TJ Nenince – TJ Ipeľské Predmostie

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 22.kolo Slov. Ďarmoty – Želovce,Žiaci U15 zo dňa 1.6. na deň 22.5.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 22.kolo Malé Zlievce – Lesenice, Žiaci U15 na deň 4.6.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € pre FK Lesenice v MZF.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 9. kolo V. Krtíš – Malé Zlievce, Prípravka U11 na deň 30.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 21.kolo Hrušov – Sklabiná, Žiaci U15 na deň 23.5.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

KM (predseda, Ján Máth)

Do výberu ObFZ  V. Krtíš na medzioblastný futbalový turnaj (roč. narodenia 2007 )

 boli zaradení títo žiaci :

Baník V. Krtíš : Lucas Guillon, Dávid Helenčík, Denis György, Dávid

                           Knopp, Ryan Madaj, Ivan Andok, Dominik Kubiňa,

                           Liliana Madajová,

TJ Čebovce      : Oliver Jaroš, Markus Pásztor,

TJ Hrušov        : Martin Racko, Benjamin Bendík,

FK Bušince      : Richard Rusnák

TJ Bátorová     : Lucas Híveš

FK Lesenice     : Sebastian Galčík

TJ Sklabiná      : Jakub Oláh

Výber  žiakov odohrá prípravný zápas dňa 23.5.2019 (štvrtok)  o 16:00 hod. proti žiakom TJ Dudince na ihrisku v Stredných Plachtinciach. Žiadame funkcionárov  klubov zabezpečiť dopravu nominovaných žiakov na prípravný zápas. Medzioblastný  turnaj žiakov (LC – RS – VK) sa uskutoční dňa 27.mája 2019 (pondelok) od 8:30 hod. na štadione MFK Baník Veľký Krtíš.

DK(predseda, Michal Húdek)

D89

Patrik Oláh 1311482, FK Záhorce dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP, 1 MFS nepodm. od 13.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D90

Zoltán Orem 1261988, TJ Balog n/ipľ., 5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 13.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D91

Na základe oznámenia sekretariátu ObFZ V. Krtíš ukladá DK klubu TJ Ipeľské Predmostie pokarhanie, čl.64/2 DP a čl. 23/e RS, zároveň ukladá povinnosť uhradiť MZF do 22.5.2019 pod hrozbou ďalších discipl. sankcií. Poplatok 10,- € v MZF.

D92

Na základe odvolania AR1 a vlastných zistení DK upravuje rozhodnutie DK  D86 a D87 v tomto znení : 

Richard Galamb 1360775, TJ Sklabiná, Žiaci U15, čl. 48/1a, 2a DP,  3 MFS nepodm. od 6.5.2019;  

Štefan Oláh 1379778, TJ Sklabiná, Žiaci U15, čl. 48/1a, 2a DP, 3 MFS nepodm. od 6.5.2019. Bez poplatku.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

Vážení funkcionári TJ a futbalových klubov,

ISSF manažéri futbalových klubov obdržali upozornenie na novú povinnosť existujúcej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácií údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Formulár „Register MNO“ bude dostupný v ISSF elektronickej podateľni najneskôr do konca mája 2019 o čom budú kluby informované cez ISSF správu.

Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra.Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov.

Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 42, 10.5.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 19. kolo Hrušov – Slov. Ďarmoty, Žiaci U15 po dohode klubov na deň 12.5.2019 o 13:00 hod. Poplatok 5,- € pre TJ Hrušov.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS  Bušince – V. Krtíš, Prípravka U11 po dohode klubov z 8.5.2019 na 14.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 19.kolo Bátorová – Bušince, Žiaci U15 po dohode klubov na deň 12.5.2019 o 12:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 19.kolo Vinica – M. Zlievce, Žiaci U15 po dohode klubov na deň 8.6.2019 o 16:30 hod. Poplatok 5,- € pre ŠK Vinica.

KM (predseda, Ján Máth)

Do výberu ObFZ V. Krtíš na medzioblastný futbalový turnaj (roč. narodenia 2007)  boli zaradení títo žiaci :

Baník V. Krtíš : Lucas Guillon, Dávid Helenčík, Denis György, Dávid

                           Knopp, Ryan Madaj, Ivan Andok, Dominik Kubiňa,

                           Liliana Madajová,

TJ Čebovce      : Oliver Jaroš, Markus Pásztor,

TJ Hrušov        : Martin Racko, Benjamin Bendík,

FK Bušince      : Richard Rusnák

TJ Bátorová     : Lucas Híveš

FK Lesenice     : Sebastian Galčík

TJ Sklabiná      : Jakub Oláh

Výber  žiakov odohrá prípravný zápas dňa 16.5.2019 (štvrtok) o 16:00 hod. proti žiakom TJ Dudince na ihrisku v Stredných Plachtinciach. Žiadame funkcionárov  klubov zabezpečiť dopravu nominovaných žiakov na prípravný zápas. Medzioblastný turnaj žiakov (LC – RS – VK) sa uskutoční dňa 21.mája 2019 (utorok) od 8:30 hod. na štadione MFK Baník Veľký Krtíš.

DK(predseda, Michal Húdek)

D85

Samuel Figa 1399908, TJ Želovce U15, ČK, čl. 49/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm.od 6.5.2019. Poplatok 5,- € v MZF.

D86

Richard Galamb 1360775, TJ Sklabiná U15, ČK po 2x ŽK, čl. 48/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 6.5.2019. Poplatok  5,- € v MZF.

D87

Štefan Oláh 1379778, TJ Sklabiná U15, ČK po 2x ŽK, čl. 48/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 6.5.2019. Poplatok  5,- € v MZF.

D88

TJ Kamenné Kosihy, nedodanie kompletného videozáznamu, čl. 32 RS a čl. 64/1 DP, čl. 12/6 DP, pokuta 50,- € , MZF. Poplatok 10,- € v MZF.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.41, 3.5.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 21. kolo 12.5.2019 o 13:30 hod. :

         OFK Dačov Lom – FO Malé Zlievce

         FK Záhorce – FK Bušince

         TJ Op. Nová Ves – TJ Stredné Plachtince

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, 25.kolo OFK Dačov Lom – TJ Modrý Kameň, 6.liga dosp. na deň 8.6.2019 o 16:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK kontumuje MFS 17.kolo TJ Bátorová – FK Lesenice, Žiaci U15 v prospech domácich; Čl. 82/b SP. Poplatok 25,- € pre FK Lesenice v MZF. Čl. 26/j RS.

DK(predseda, Michal Húdek)

D82

- Richard Balla 1232213, TJ Kamenné Kosihy

- Tomáš Hampachel 1179360, TJ Kamenné Kosihy

- Ladislav Berecký 1164890, FK Lesenice

5x ŽK, čl. 37/5a DP , 1 MFS nepodm. od 29.4.2019. Poplatok po 10,- € v MZF.

D83

DK žiada TJ Kamenné Kosihy doručiť videozáznam z MFS Kam. Kosihy – Lesenice zo dňa 28.4.2019. Videozáznam žiadame doručiť do 7.5.2019 (utorok) do 12:oo hod. na ObFZ V. Krtíš. Bez poplatku.

D84

Podanie FK Lesenice  DK berie na vedomie. Podanie je v štádiu riešenia. Bez poplatku.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 40, 26.4.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 20. kolo 5.5.2019 o 13:30 hod. :

        TJ Nenince – TJ  Kamenné Kosihy

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 9. kolo Veľký Krtíš – Malé Zlievce, Prípravka U11 na deň 16.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 20. kolo Lesenice – Olováry , Žiaci U15 na deň

16.5.2019 o 17:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK kontumuje MFS 16.kolo OFK Olováry – TJ Bátorová, Žiaci U15 v prospech hostí; Čl. 82/1g SP, ponecháva výsledok stretnutia 0:4. Poplatok pre OFK Olováry 25,- €, čl.26/j RS.

KM (predseda, Ján Máth)

Dňa 21.5.2019 (utorok) sa uskutoční vo Veľkom Krtíši medzioblastný turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2007. Na turnaji sa zúčastnia výbery ObFZ  LC, RS a VK.Žiadame FK, ktorí máte žiakov narodených od 1.1.2007 – 31.12.2007, dostavte sa s nimi na prípravné stretnutie širšieho výberu do Bátorovej dňa 2.5.2019 (štvrtok) o 16:00 hod.

DK(predseda, Michal Húdek)

D80

Viktor Rég 1234435, TJ Opat. Nová Ves, ČK, čl. 49/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 23.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D81

Pavol Toman 1261496, FK Záhorce, 5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 23.4.2019. Poplatok  10,- € v MZF.

        Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v    lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 39, 18.4.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 19. kolo 28.4.2019 o 13:00 hod. :

        TJ Kamenné Kosihy – FK Lesenice

        TJ Modrý Kameň – FK Bušince

        OFK Dačov Lom – TJ Balog n/Ipľom

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS  18.kolo, Bušince – Dolná Strehová, 6.liga dosp. na deň 8.5.2019 o 16:30 hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode FK  zmenu termínu MFS 16.kolo Lesenice – Hrušov,  Žiaci U15 na  deň 20.4.2019 o 14:30 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS 18.kolo,  Bušince –  Hrušov, Žiaci U15 na deň 9.5.2019 o 16:30 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS 16.kolo, Olováry – Bátorová dňa 20.4.2019 o 13:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/6

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS 7.kolo, Vinica – Malé Zlievce, Prípravka U11, na deň 3.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D76

Krisztián Sztrigán 1409432, TJ Nenince  ČK, čl. 45/1,2, 1 MFS nepodm. od 15.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

 D77

Miroslav Filkus 1252036, FO Malé Zlievce,

Martin Halama 1113247, OFK Dačov Lom,

5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 15.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D78

Na základe videozáznamu DK trestá, Tibor  Rácz 1118504, čl.48/1b DP, zákaz výkonu funkcie trénera na 2 MFS nepodm. od 18.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D79

DK upozorňuje FK Lesenice na nekvalitný videozáznam, čl.10 DP  a v prípade opakujúceho sa nedostatku DK pristúpi k ďalším sankciám v zmysle DP. Poplatok 10,- € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 38, 12.4.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 18. kolo 21.4.2019 o 13:00 hod. :   Pozor zmena !

   TJ Ipeľské Predmostie – TJ Opat. Nová Ves  o 16:00 hod. 

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS  12.kolo, Vinica – Sklabiná  Žiaci U15 na deň 18.4.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5.- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode FK  zmenu termínu MFS 20.kolo, Slov. Ďarmoty – Bátorová  Žiaci U15 na  deň 15.5.2019 o 17:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS 18.kolo, FO Malé Zlievce – TJ Modrý Kameň, 6.liga dosp. dňa 21.4.2019 o 12:30 hod. Poplatok 10,- € pre TJ M. Kameň v MZF.

DK(predseda, Michal Húdek)

D71

Peter Barko 1188969, FK Bušince, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 8.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D72

Radoslav Sliacky 1108185, OFK Dačov Lom, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 8.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D73

Viktor Rég 1234435, TJ Opat. Nová Ves

Patrik Rys 1113729,  TJ Želovce

Norbert Híveš 1177943, TJ Kamenné Kosihy

5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 8.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D74

Podanie R – Dávid Kotora, DK berie na vedomie a vec  je v štádiu riešenia.

D75

DK na základe podania FK Bušince a odporúčania KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.4.2019 (štvrtok) na ObFZ  V. Krtíš tieto osoby:

- Tibor Rácz 1138504 - tréner FK Bušince  o 15,10 hod.

- Norbert Galčík 1103971 - vedúci FK Lesenice o 15,20 hod.

- Dušan Ďurčov 1009608 - R v zápase Lesenice-Bušince o 15,30 hod.

- Jozef Balga 1312904 - AR1 v zápase Lesenice - Bušince o 15,40 hod.

V prípade nedostavenia sa, alebo riadneho ospravedlnenia  budú vyvodené dôsledky v zmysle DP. Bez poplatku.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 37, 5.4.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 17. kolo 14.4.2019 o 12:30 hod. :

   TJ Želovce – FK Lesenice

   TJ Dolná Strehová – FO Malé Zlievce

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS  14.kolo, Čebovce – Bušince Žiaci U15 na deň 18.4.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5.- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 15.kolo, Vinica – Čebovce Žiaci U15 na deň 12.4.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € pre TJ Čebovce.

DK(predseda, Michal Húdek)

D67

Erik Karasy 1069299, FK Záhorce, čl. 37/5a DP, 5x ŽK, 1 MFS nepodm. od 1.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D68

TJ Želovce, HNS priaznivcov, čl. 58/1a DP, pokarhanie čl. 9/1b DP, poplatok 10,- € v MZF.

D69

TJ Opat. Nová Ves, HNS priaznivcov, čl.58/1a DP, pokarhanie čl. 9/1b DP, poplatok 10,- € v MZF.

D70

Dávid Kotora – R, DK vyzýva R na doplnenie podania z MFS Žiaci U15, Čebovce – Malé Zlievce zo dňa 24.3.2019, HNS divákov. Doplnenie žiadame doručiť písomne   ( alebo mailom, podaním cez ISSF ) do 9.4.2019 (utorok).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 36, 29.3.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 16. kolo 7.4.2019 o 12:30 hod. :

   TJ Balog n/Ipľom – TJ Modrý Kameň

ŠTK/2  

ŠTK kontumuje  MFS 14.kolo,  TJ  Želovce – TJ Opat. Nová Ves , 6.liga dosp. v prospech hostí a priznáva skóre  0:3,  čl. 82/1f  SP (5 ŽK).

ŠTK/3

ŠTK  kontumuje MFS 14.kolo, TJ Ipeľ. Predmostie – FK Bušince, 6.liga dosp. v prospech  domácich a priznáva skóre 3:0, čl. 82/1f  SP (5 ŽK).

DK(predseda, Michal Húdek)

D61

Peter Novák 1178628, TJ Želovce, čl. 53/1, 2b DP,  2 MFS nepodm. od 28.3.2019,  čl. 36/1 DP. Poplatok

10,- € v MZF.

D62

Štefan Bečkei, vedúci TJ Želovce, čl. 53/1, 3b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodm. od 28.3.2019 do 25.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D63

Róbert Bablena 1291735, FK Bušince, čl. 53/1, 2b DP, 2 MFS nepodm. od 28.3.2019, čl.36/1 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D64

Marta Račková, vedúca FK Bušince, čl. 53/1, 3b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodm. od 28.3. 2019 do 25.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF. 

D65

DK  žiada TJ Želovce doručiť videozáznam z MFS TJ Želovce – TJ Opat. Nová Ves zo dňa 24.3.2019.Videozáznam  žiadame doručiť na ObFZ  V. Krtíš do 3.4.2019 do 15:00 hod.Bez poplatku.

D66

DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 4.4.2019 o 15:15 hod. rozhodca – Dávid Kotora, o 15:30 vedúci družstva FO Malé Zlievce (Žiaci U15) – Marián Dibala, a o 15:40 hod. HU  TJ Čebovce – Jozef Bobál.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračnom období

a) od 01.01. do 31.03.2019 kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 35, 22.3.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 15. kolo 31.3.2019 o 12:00 hod. :

   OFK Dačov Lom – FK Lesenice

   FK Záhorce – TJ Želovce

   TJ Stredné Plachtince – TJ Ipeľské Predmostie

ŠTK/2

 Komisia mládeže ObFZ pozýva vedúcich družstiev prípravky U11 na pracovné stretnutie dňa 26.3.2019 (utorok) o 15:oo hod. na ObFZ vo Veľkom Krtíši.

Program : - pravidlá súťaže a organizačné pokyny

                 - výber žiakov na medzioblastný turnaj, ročník narodenia 2007.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode  klubov zmenu termínu MFS, 12.kolo Vinica – Sklabiná, Žiaci U15  na deň 21.4.2019 o 14:00 hod. Poplatok 5,- € pre TJ Sklabiná v MZF.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje po dohode  klubov zmenu termínu MFS, 16.kolo Malé Zlievce – Sklabiná na deň 1.5.2019 o 13:30 hod. Bez poplatku.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Po absolvovaní náhradného seminára získali rozhodcovia ObFZ

Licenciu B : Roman Ďuriš, Ladislav Majer, Štefan Pohánka,

Licenciu C : Márk Zolczer, Teodor Danyi , Dávid Kotora, Marian Záleha.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračnom období

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

S/2

Prerozdelenie kreditov na mládež !

Issf  manažeri FK  obdržali zo SFZ oznam o prerozdelení kreditov do futbalnet.shop za aktívne družstvá mládeže. Všetky informácie ku kreditom  na rok  2019 nájdete tu : https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte  V prípade nezrovnalostí  kontaktujte sekretára ObFZ  V. Krtíš najneskoršie do 29.3.2019 (piatok).

S/3

Úsek vzdelávania pri TMK  SsFZ s povolením TÚ SFZ plánuje v roku 2019

 spoluorganizovať nasledovné vzdelávacie aktivity :

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B november 2019 – apríl 2020 Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 26 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (12 vyučovacích blokov + 4 mikroskupiny + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného,ubytovania a stravného). Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jeho začiatkom, prihlasovanie bude elektronikou formou cez online prihlášku events.sportnet

UEFA GRASSROOTS C

november 2019 - február 2020 Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (6 vyučovacích blokov + záverečné skúšky). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jehozačiatkom, prihlasovanie bude elektronikou formou cez online prihlášku events.sportnet

DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV UEFA B a UEFA GRASSROOTS C )

29.august 2019 – Kalinovo - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené vÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára 17. November 2019 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín . prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené vÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára

Peter Štefaňák, koordinátor vzdelávania SFZ TMK SsFZ

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 34, 15.3.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Žiadosť FO Malé Zlievce ohľadom splátkového kalendára za neuhradené mesačné  zberné faktúry ŠTK odstupuje na rokovanie  VV  ObFZ  V. Krtíš.

ŠTK/2

 Komisia mládeže ObFZ pozýva vedúcich družstiev prípravky U11 na pracovné stretnutie dňa 26.3.2019 (utorok) o 15:oo hod. na ObFZ vo Veľkom Krtíši.

Program : - pravidlá súťaže a organizačné pokyny

                 - výber žiakov na medzioblastný turnaj, ročník narodenia 2007.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 14.kolo TJ Balog n/Ipľom - TJ Stredné Plachtince, 6.liga dosp. na deň 1.5.2019 o 16:30 hod. Poplatok 10,- € pre TJ Stredné Plachtince.

DK(predseda, Michal Húdek)

D60

Na základe schváleného uznesenia konferencie OBFZ a žiadosti klubu TJ Čebovce o odpustenie zvyšku trestu pre: Denis Čepo, 1225405, DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/1 DP, zároveň určuje skúšobnú dobu 6 mesiacov do 11.8.2019, čl.41/2 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračnom období

a) od 01.01. do 31.03. ka lendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

S/2

Úsek vzdelávania pri TMK  SsFZ s povolením TÚ SFZ plánuje v roku 2019

 spoluorganizovať nasledovné vzdelávacie aktivity :

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B november 2019 – apríl 2020 Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 26 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (12 vyučovacích bl okov + 4 mikroskupiny+ záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jeho začiatkom, prihlasovaniebude elektronikou formou cez online prihlášku events.sportnet

UEFA GRASSROOTS C

november 2019 - február 2020 Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (6 vyučovacích blokov + záverečné skúšky). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jeho začiatkom, prihlasovanie bude elektronikou formou cez online prihlášku events.sportnet

DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV UEFA B a UEFA GRASSROOTS C )

29.august 2019 – Kalinovo - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené vÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára 17. November 2019 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín . prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené vÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára

Peter Štefaňák, koordinátor vzdelávania SFZ TMK SsFZ

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 33, 8.3.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)       

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 14. kolo 24.3.2019 o 12:00 hod. :

TJ Balog n/Ipľom – TJ Stredné Plachtince... preložené na 1.5.2019 o 16:30 hod.

TJ Nenince  -- TJ Dolná Strehová

FK Lesenice – FO Malé Zlievce o 12:3o hod.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode  klubov zmenu termínu MFS Žiaci U15, 18.kolo Vinica – Lesenice  na deň 5.5.2019  o 11:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, 13. kolo Žiaci U15,Bátorová - Čebovce na deň 30.3.2019 o 15:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK /4

ŠTK schvaľuje po dohode  klubov  zmenu termínu MFS 12.kolo Žiaci U15,Olováry - Slovenské Ďarmoty na deň 1.5.2019 o 16:00 hod. Bez poplatku.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Podľa smernice SFZ zo dňa 1.5.2018 úspešne absolvovali skúšky „Licencie B“ dňa 2.3.2019  nasledovní rozhodcovia ObFZ : Jozef Balga, Róbert Balga, Dušan Ďurčov, Erik Kremničan, Adrián Mucha, Jozef Mihálik, Ladislav Szabó, Gabriel Zaťko, Tibor Zolczer a Jozef Zöllei. Prítomná skúšobná komisia:

Ladislav  Dobos ... lektor vzdelávania

Ladislav  Borbáš ... člen komisie rozhodcov

Gabriel  Bacsa, predseda ObFZ ... pozorovateľ

Ján Latinák, sekretár ObFZ ... pozorovateľ

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračnom období

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

S/2

K dnešnému dňu FO Malé Zlievce neuhradili MZF v celkovej sume 537,- eur. V prípade neuhradenia ObFZ bude postupovať v zmysle Súťažného poriadku SFZ.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

ÚS č. 32, 1.3.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

STK/1

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),     - termín uplynul !

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

S/2

ŠK Vinica – zmena štatutára a ISSF manažéra

Štatutárny orgán .... Karol Bugyi, mobil – 0908 706 030 ;  e-mail :   bk@forvin.sk 

ISSF manažér     ..... Karol Bugyi

S/3

Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ s povolením TÚ SFZ plánuje v roku 2019 spoluorganizovať nasledovné vzdelávacie aktivity :

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B november 2019 – apríl 2020 Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 26 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (12 vyučovacích blokov + 4 mikroskupiny + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného,ubytovania a stravného). Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jeho začiatkom, prihlasovaniebude elektronikou formou cez online prihlášku events.sportnet

UEFA GRASSROOTS C

november 2019 - február 2020 Banská Bystrica - 1 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (6 vyučovacích blokov + záverečné skúšky). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jeho začiatkom, prihlasovanie bude elektronikou formou cez online prihlášku events.sportnet

DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV UEFA B a UEFA GRASSROOTS C 

29.august 2019 – Kalinovo - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené vÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

17. November 2019 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín . prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené vÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.Peter Štefaňák, koordinátor vzdelávania SFZ TMK SsFZ

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 31, 25.2.2019

 ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK prejednalo podanie FO Malé Zlievce zo dňa 18.1.2019. Vzhľadom na neuhradené  MZF ObFZ bude postupovať  v zmysle  Súťažného poriadku  SFZ.

ŠTK/2

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

ŠTK/3

Dňa 23.2.2019 sa uskutočnil halový turnaj žiakov U15 o Pohár predsedu ObFZ  v Modrom Kameni. Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev. Výsledky záverečných stretnutí boli :

o  3. – 4. miesto   .....  Bušince – Lesenice  4:2

finále                    .....  Bátorová A – Čebovce 3:1

Konečné poradie :       1. Bátorová A

                                     2. Čebovce

                                     3. Bušince

                                     4. Lesenice

Za najlepšieho brankára bol vyhodnotený Róbert Botoš z Bušiniec a najlepší hráč Kevin Budai z Bátorovej A.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1  pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR. Účasť na seminári je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),  - termín uplynul !

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

 ÚS č. 30, 15.2.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaj sa prihlásilo týchto 8 družstiev :  Čebovce, Bátorová A, Sklabiná, Lesenice, Bušince, Hrušov, Bátorová B, Želovce. Časový rozpis zápasov a propozície turnaja budú zaslané e-mailom prihláseným družstvám.

ŠTK/2

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1  pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR. Účasť na seminári je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a)  od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),   - termín uplynul !

b)  od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c)  od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 29, 8.2.2019 

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1  pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR.  Účasť na seminári je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),   - termín uplynul !

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 28, 1.2.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

STK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod.

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

2. miesto na turnaji v Hnúšti...

Dňa 26.1.2019 sa uskutočnil halový turnaj výberov ObFZ (dospelých) v Hnúšti o pohár predsedu ObFZ Rimavská Sobota. Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev. ObFZ Veľký Krtíš reprezentovali títo hráči :

TJ Balog  n/Ipľom : Richard  Mics, Dominik Kalmár, Kristián Radoš, Viliam         Reisinger,  Peter  Gyurász,  Jozef  Nedeľa, Gergely  Rusňák,

FK Záhorce  :             Pavel  Toman, Jozef  Koštiaľ,

TJ Opat. Nová Ves : Viktor Rég, Nikolasz  László

Výsledky turnaja :

                A – skupina                                            B – skupina

Zvolen – Rim. Sobota     3:2                        B. Bystrica – Žiar n/Hronom    4:3

V. Krtíš – Zvolen              6:5                        B. Bystrica – Lučenec             3:1

V. Krtíš – Rim. Sobota    4:3                         Lučenec    -- Žiar n/Hronom     7:3

Zápas o 5. miesto :   Rim. Sobota – Žiar n/Hronom    8:4

            o 3. miesto:    Lučenec – Zvolen                    10:4

                    finále:     Veľký  Krtíš – B. Bystrica       3:6

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Kristián Radoš ( ObFZ V. Krtíš).

ObFZ  vyslovuje poďakovanie hráčom nášho výberu za dôstojnú reprezentáciu nášho okresu - 2. miesto na turnaji. Zároveň ďakujeme za pekný úspech aj trénerom  Jánovi Máthovi a Milanovi Mikušovi.

ŠTK/3

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

 DK (predseda, Michal Húdek)

D58

FO Malé Zlievce – odvolanie voči D53 a D54 je bezpredmetné, podané po termíne. Poplatok 10,- € v MZF.

D59

FO Malé Zlievce – odvolanie voči D56. DK žiada doplniť do 6.2.2019 údaje k odvolaniu, nakoľko je nejasné. Bez  poplatku.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1  pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR.  Účasť na seminári je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez     obmedzenia), - termín uplynul !

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

S/2

SFZ ponúka vstupenky na kvalifikáciu EURO  Slovensko – Maďarsko , dňa 21.3.2019 o 20:45 hod. v Trnave. Cena vstupenky  je :  1. kategória ... 32,- eur ; 2. kategória ... 22,- eur ; FK, ktoré majú záujem o vstupenky, môžu požiadať e-mailom na ObFZ ( alebo  latanjan@gmail.com ) s menami uchádzačov o vstupenky. Objednávka bez menného zoznamu nebude akceptovaná! Záväzné objednávky prijímame do 5.2.2019 (utorok) do 14:oo hod..

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 27, 25.1.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

STK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonickyalebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

DK (predseda, Michal Húdek)

D57

DK berie na vedomie odvolanie FO Malé Zlievce voči rozhodnutiu DK  ObFZ. Odvolanie je v štádiu riešenia. Bez poplatku.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1 pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR. Účasť na seminári je povinná.

KR/2

Komisia rozhodcov SsFZ poriada dňa 16.2.2019 (sobota) halový turnaj rozhodcov v ŠH v Ružomberku. Záujemci o turnaj sa môžu prihlásiť na ObFZ Veľký Krtíš do 8.2.2019 (piatok).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a)   od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b)   od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c)   od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 26, 21.1.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

STK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod.

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

Halový turnaj dospelých – vyhodnotenie.

Na HT dňa 19.1.2019 v Modrom Kameni sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré súťažili v 2 skupinách.

Finálové výsledky :

o  3. – 4. miesto ... Sklabiná A – D. Strehová A  0:0  ( 3:2 na pok. kopy )

o  1.  – 2. miesto ... Slov. Ďarmoty – Balog nad Ipľom  3:1

Konečné poradie HT :   1.  FK Slovenské Ďarmoty

                                        2.  TJ Balog nad Ipľom

                                        3.  TJ Sklabiná A

ObFZ vyslovuje poďakovanie FK za účasť na turnaji, za disciplínu a blahoželá víťazovi turnaja – FK Slovenské Ďarmoty.

ŠTK/3

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

 DK (predseda, Michal Húdek)

D56

FO Malé Zlievce , Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej  v D55( splniť záväzok voči ObFZ za MZF - mesiac november , v tomto čase už aj za mesiac december 2018) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS- pokuta 200€,  zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 18.1.2019 do uhradenia záväzku voči ObFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia.

Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát ObFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1 pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR. Účasť na seminári je povinná.

KR/2

Komisia rozhodcov SsFZ poriada dňa 16.2.2019 (sobota) halový turnaj rozhodcov v ŠH v Ružomberku. Záujemci o turnaj sa môžu prihlásiť na ObFZ Veľký Krtíš do 8.2.2019 (piatok).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 


 
Položky 1-20 z 31

Úradné správy

č. 42, 4.5.2018

č.41, 27.4.2018

č. 40, 20.4.2018

č. 39, 13.4.2018

č. 38, 6.4.2018

č. 37, 30.3.2018

č. 36, 23.3.2018

č. 35, 16.3.2018

č. 34, 9.3.2018

č. 33, 2.3.2018

č. 32, 23.2.2018

č. 31, 9.2.2018

č. 30, 2.2.2018

č. 29, 26.1.2018

č. 28, 19.1.2018

č. 27, 12.1.2018

č. 26, 5.1.2018

č.25, 22.12.2017

č.24, 15.12.2017

č. 23, 8.12.2017

Položky 1-20 z 31

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

podrobný kalendár

webygroup

131985

19.5.2019
ÚvodÚvodná stránka