Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 2, 14.7.2018

 

ŠTK(predseda,MilanMikuš)                                                                                         ŠTK/1

Začiatky súťaží  súťažného ročníka 2018/2019 :

6. liga Dospelí .....     5. 8. 2018

4. liga Žiaci U15 ...    18.8.2018  ( začína 3. kolom)

Prípravka U11 .....     29.8.2018  ( hrací deň je streda)

Rozpis zápasov jednotlivých súťaží je zverejnený na futbalnete !

ŠTK/2

Komisia eviduje výnimky (domáce MFS) pre ročník 2018/2019 uvedené v prihláške FK :

6.liga dospelí :

FO Malé Zlievce ... nedeľa  o  11:00 hod.

FK Lesenice ......     2,5 hod. pred UHČ dospelých

4. liga Žiaci U15 :

FK Slovenské Ďarmoty   -  sobota  o 12:00 hod.

FO Malé Zlievce              -  nedeľa  o 13:3o hod.

FK Bušince                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ Želovce                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ  Sklabiná                     -  nedeľa, 2,5 hod. pred  UHČ dosp.

OFK Olováry                    -  ihrisko Vrbovka

Ďalšie požadované výnimky, príp. úpravy  žiadame písomne nahlásiť na ObFZ V. Krtíš do 16.7.2018 !

Dohodu o zriadení spoločného družstva (mládež) žiadame odovzdať na ObFZ V. Krtíš do 20.7.2018!

Dohodu o striedavom štarte hráča (mládež) žiadame odovzdať do 27.7.2018!

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Dňa 6.7.2018  sa uskutočnila konferencia ObFZ vo Veľkom Kríši, kde bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Konferencia schválila :

a) správu o činnosti VV ObFZ od konferencie z 16.11.2017

b)  hospodárenie ObFZ za I. polrok 2018

 c) model súťažného ročníka 2018/2019 :

                6. Liga Dospelí ............   14 družstiev

                4. Liga Žiaci U15 .........   12 družstiev

                Prípravka  U11  ...........     7 družstiev

d) žiadosť o amnestiu dlhodobo trestaných hráčov ( 2 prípady)

ObFZ Veľký Krtíš vyslovuje poďakovanie za účasť a aktívny prístup delegátov na rokovaní konferencie. Neprítomný – 1 delegát, TJD Príbelce.

S/2

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube.

V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

Žiadosť o registračný preukaz :

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadostiso starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu !

S/3

SFZ ponúka vstupenky na priateľský medzištátny zápas

                Slovensko – Dánsko,  5.9. 2018 (streda) o  20.45 hod.  v Trnave

Cena vstupenky :   1. kategória ...   26,- €

                               2. kategória ...  16,- €

Záujem o vstupenky žiadame nahlásiť písomne na e-mail  latanjan@gmail.com  

do 20.7.2018. (piatok). Pre ObFZ Veľký Krtíš je limitovaný odber 40 vstupeniek.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 1, 7.7.2018; Ročník 2018/2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

Delegáti konferencie ObFZ V. Krtíš dňa 6.7.2018 schválili futbalové súťaže pre nový ročník 2018/2019 nasledovne :

                6. liga Dospelí  ..... 14 družstiev

                4. liga Žiaci U15 .... 12 družstiev

                Prípravka U11  .....   7 družstiev

Štartovné čísla pre FK 6.ligy dospelých boli pridelené nasledovne :

1. FO Malé Zlievce             6. TJ Sokol Op. Nová Ves        11. TJ Nenince

2. FK Bušince                    7. FK Záhorce                           12. TJ Balog n /Ipľom

3. TJ Stredné Plachtinc     8. OFK Dačov Lom                  13. TJ Ipeľ. Predmostie

4. TJ Prameň D. Strehová  9. TJ Želovce                          14. FK Lesenice

5. TJ Slovan M. Kameň     10. TJ Kam. Kosihy

Štartovné čísla v súťaži4. Liga Žiaci U15 budú pridelené po upresnení a zohľadnení požiadaviek pre FK, ktoré majú prihlásený Dorast v krajskej súťaži.

Štartovné čísla v súťaži žiakov – Prípravka U11 boli pridelené takto :

1. FK Bušince ...                 M. Račková – 0917 395 924 ( zodpov. funkcionár )

2. TJ Partizán Hrušov ...    R. Santoris  --  0907 885 583 

3. TJ Inter Bátorová ...      J. Máth – 0907 837 231

4. ŠK Vinica ...                   G. Zsigmond – 0915 959 187

5. MFK Baník V. Krtíš ...    M. Číri   -- 0948 973 664

6. TJD Príbelce    ...           M. Cesnak – 0915 871 745

7. FO Malé Zlievce ...         J.  Filkus – 0910 481 603

Upravené termíny pre jednotlivé súťaže :

                                               Jeseň                                        Jar

6. liga dospelí      5.8.2018 – 28.10.2018                24.3.2019 – 16.6.2019

4.liga Žiaci U15    18.8.2018 – 27.10.2018              23.3.2019 – 1.6.2019  (sobota)

Prípravka U11      29.8.2018 – 10.10.2018              17.4.2019 – 29.5.2019 (streda)

Poznámka : Jesenná časť u Žiakov U15 začína 3. kolom  (18.8.2018);

ŠTK/2

Komisia eviduje výnimky (domáce MFS) pre ročník 2018/2019 uvedené v prihláške FK :

6.liga dospelí :

FO Malé Zlievce ... nedeľa  o  11:00 hod.

4. liga Žiaci U15 :

FK Slovenské Ďarmoty   -  sobota  o 12:00 hod.

FO Malé Zlievce              -  nedeľa  o 13:3o hod.

FK Bušince                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ Želovce                       -  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

TJ  Sklabiná                     -  nedeľa, 2,5 hod. pred  UHČ dosp.

OFK Olováry                    -  ihrisko Vrbovka

Ďalšie požadované výnimky, príp. úpravy  žiadame písomne nahlásiť na ObFZ V. Krtíš do 16.7.2018 !

Dohodu o zriadení spoločného družstva (mládež) žiadame odovzdať na ObFZ V. Krtíš do 20.7.2018!

Dohodu o striedavom štarte hráča (mládež) žiadame odovzdať do 27.7.2018!

Upozornenie:

FK, ktorý nebude mať vysporiadané finančné náležitosti voči ObFZ  (MZF), nebude zaradený do nového ročníka futbalových súťaží.

DK(predseda, Michal Húdek)

D93

Erik Kremničan R - na podnet  VV a KR pri OBFZ VK , administratívne pochybenie R  a iné nedostatky v stretnutí M.Zlievce - Lesenice., čl. 64 / 1b, čl. 64 / 2b DP,  zastavenie činnosti R na 2 mesiace nepodm. od 01.08.2018 do 30.09.2018. Poplatok 10,-€. 

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 50, 30.6.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe obdržaných prihlášok pre súťažný ročník 2018/2019  je stav  nasledovný :

6. liga dospelí :  ( 13 družstiev )

FK  Záhorce,  FK Bušince,  FK Lesenice,  TJ Prameň Dol. Strehová,  TJ Sokol Opat. N. Ves,  TJ Nenince, OFK Dačov Lom,  TJ Slovan Modrý Kameň,  TJ Veľké Zlievce,  TJ Kamenné Kosihy,  TJ Želovce,TJ Stredné Plachtince,  TJ Ipeľ Balog n/Ipľom;

7. liga dospelí :  ( 2 družstvá )

FO Malé Zlievce,  TJ Ipeľské Predmostie;

4. liga Žiaci U15 :  ( 12 družstiev )

FK Slov. Ďarmoty,  ŠK Vinica,  FO Malé Zlievce,  FK Bušince,  TJ Partizán Hrušov,  TJ Inter Bátorová,TJ Nenince,  TJ Čebovce,  OFK Olováry,  FK Lesenice,  TJ Želovce,  TJ Sklabiná;

Prípravka U11 :  ( 7 družstiev )

MFK Baník Veľký Krtíš,  TJD Príbelce,  TJ Partizán Hrušov,  FO Malé Zlievce,  TJ Inter Bátorová,  FK Bušince, ŠK Vinica;

Štartovné pre účastníkov 6. Ligy  a 7. Ligy dospelých je stanovené  :   100,- €.

Výkonný výbor ObFZ pre súťaž dospelých navrhuje model :

6. liga dospelých .....  10 družstiev

7. liga dospelých .....    5 družstiev ( 4 kolá )

Model futbalových súťaží pre ročník 2018/2019   na základe predložených  návrhov  VV a FK posúdi a schváli  aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia

 dňa 6.júla 2018 (piatok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Zároveň budú pridelené aj štartovné čísla pre jednotlivé družstvá.

Upozornenie:

FK, ktorý nebude mať vysporiadané finančné náležitosti voči ObFZ  (MZF),  nebude zaradený do nového ročníka futbalových súťaží.

KR  ( predseda, Ladislav Dobos )

KR/1

KR oznamuje FK, že doterajšie vetácie  R a DZ  po skončení ročníka 2017/2018 stratili  platnosť.  FK  si môžu uplatniť  nové  požiadavky na prípadné  vetácie  R a DZ pre súťažný ročník 2018/2019  formou písomného zdôvodnenia funkcionára príslušného klubu.

KR/2

KR odstupuje prípad rozhodcu  E. Kremničana na riešenie DK ObFZ.

DK(predseda, Michal Húdek)

D91

DK berie na vedomie podanie FK Lesenice  a FO Malé Zlievce k MFS  Malé Zlievce – Lesenice  zo dňa 17.6.2018. Bez poplatku.

D92

DK dňom posledného zápasu  jarnej časti ročníka 2017/2018 prerušuje tresty, pokiaľ nie je uvedené inak. Plynutie  zostávajúcich častí trestu začne  1. kolom  jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na e-mailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

S/2

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

ÚS č. 49, 22.6.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže v  termíne do 27.6.2018 (streda).!! (najprv je nutné vytvoriť  nové  družstvá pre  roč.2018/2019).

Štartovné pre družstvá dospelých v ročníku 2018/2019  je stanovené na 100,- € a bude zahrnuté v MZF v mesiaci jún.

V ISSF systéme  pre ObFZ Veľký Krtíš v  ročníku  2018/2019  sú vytvorené  tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí 

5. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11

Aktuálny stav v prihlasovaní družstiev do súťaží (2018/2019) je zverejnený na futbalnete.

Model futbalových súťaží pre ročník 2018/2019  podľa počtu prihlásených družstiev  a na základe obdržaných návrhov z FK posúdi a schváli  aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 6.júla 2018 (piatok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Upozornenie:

FK, ktorý nebude mať vysporiadané finančné náležitosti voči ObFZ, nebude zaradený do nového ročníka futbalových súťaží.

ŠTK/2

Usmernenie k súťaži žiakov  „ Prípravka U11“

 • hrá sa s počtom 5+1  alebo  6+1 ; voľné striedanie, hrací čas  2x25 min.
 • ročník narodenia žiakov  2008, 2009, 2010 ; povinné  registračné  preukazy,
 • hracie dni : streda alebo piatok pravidelné kolá, príp. turnajový spôsob,

 

DK(predseda, Michal Húdek)

D88

Ondrej Mokoš 1259285, OFK Dačov Lom čl. 46/1a, čl. 46/2 DP, 1 MFS  nepodm. od 18.6.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D89

DK žiada FO Malé Zlievce doručiť  videozáznam z MFS  Malé Zlievce – Lesenice zo dňa 17.6.2018. Videozáznam žiadame  predložiť na ObFZ  V. Krtíš do 26.6.2018.

D90

TJ Veľké Zlievce, opakované nedohranie MFS,(30.kolo, TJ S. Plachtince - TJ V. Zlievce) čl. 64/1a DP, čl. 26/k RS ObFZ  V. Krtíš, pokuta 100,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 23.6.2018 (sobota) od 8.0o hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť R je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na e-mailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

S/2

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 47, 15.6.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Upozornenie !

Na základe oznámenia SsFZ v ÚS č. 42 zo dňa 11.5.2018 upozorňujeme futbalový klub, ktorý  sa umiestni na 1. mieste 6. ligy dospelých ObFZ, je povinný zaslať  elektronickú prihlášku do V. ligy SsFZ  (roč. 2018/2019) v termíne do 19.6.2018 (utorok) na SsFZ.

ŠTK/2

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže v termíne do 27.6.2018 (streda). (najprv je nutné vytvoriť  nové  družstvá pre  roč.2018/2019).Štartovné pre družstvá dospelých v ročníku 2018/2019  je stanovené na 100,- € a bude zahrnuté v MZF v mesiaci jún.

V ISSF systéme  pre ObFZ Veľký Krtíš v  ročníku  2018/2019  sú vytvorené  tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí 

5. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11 ...     ( podľa počtu prihlásených  pravidelné  kolá alebo turnajový     spôsob).   Hrá sa systémom  5+1 , ročník  narodenia 2008 a mladší.

Aktuálny stav v prihlasovaní družstiev do súťaží (2018/2019) je zverejnený na futbalnete.

 Model futbalových súťaží pre ročník 2018/2019  podľa počtu prihlásených družstiev  a na základe obdržaných návrhov z FK posúdi a schváli  aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 6.júla 2018 (piatok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Upozornenie:

FK, ktorý nebude mať vysporiadané finančné náležitosti voči ObFZ, nebude zaradený do nového ročníka futbalových súťaží.

ŠTK/3

ŠTK kontumuje  MFS 30.kolo, (1.6.2018) TJ Stredné Plachtince – TJ Veľké Zlievce, 6.liga dosp., priznáva 3 body a ponecháva skóre 11:0  v prospech TJ Str. Plachtince, čl. 82g SP.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 28.kolo TJ Stredné Plachtince – FK Bušince na deň 16.6.2018 o 17:00 hod..Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK  berie na vedomie oznámenie FO Malé Zlievce zo dňa 7.6.2018 a odstupuje „Upozornenie“ na riešenie VV ObFZ.

DK(predseda, Michal Húdek)

D85

Mário Rég 1265948, TJ Želovce dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 11.6.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D86

Jozef Filkus ved. mužstva (H č.3), FO Malé Zlievce, čl. 48 1/b, čl. 48 2/b DP, pozastavenie  výkonu funkcie a športu na 3 týždne nepodm. od 4.6.2018 do 25.6.2018, čl. 12/4 DP. Pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D87

Pavol Toman 1261496, FK Záhorce dosp., 5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 11.6.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 23.6.2018 (sobota) od 8.0o hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť R je povinná.

KR/2

ObFZ Rim. Sobota organizuje futbalový turnaj rozhodcov dňa 30.6.2018 od 9:oo hod.v Hrachove za účasti ObFZ Lučenec, ObFZ Zvolen, ObFZ V. Krtíš a ObFZ Rim. Sobota. Rozhodcovia sa môžu prihlásiť na turnaj u predsedu KR e-mailom.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na e-mailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

S/2

ObFZ Veľký Krtíš ukladá TJ Hrušov uhradiť poplatok T. Zolczerovi, AR1 z MFS dňa 20.5.2018.V prípade neuhradenia do 22.6.2018 poplatok bude zaradený do MZF pre TJ Hrušov.

S/3

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia

 1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
  2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
  1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  2. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  3. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
  4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 47, 8.6.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

Upozornenie !

Na základe oznámenia SsFZ v ÚS č. 42 zo dňa 11.5.2018 upozorňujeme futbalový klub, ktorý  sa umiestni na 1. mieste 6. ligy dospelých ObFZ, je povinný zaslať  elektronickú prihlášku do V. ligy SsFZ  (roč. 2018/2019) v termíne do 19.6.2018 (utorok) na SsFZ.

ŠTK/2

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže v termíne do 27.6.2018 (streda). (najprv je nutné vytvoriť  nové  družstvá pre  roč.2018/2019).

Štartovné pre družstvá dospelých v ročníku 2018/2019 je stanovené na 100,- € a bude zahrnuté v MZF v mesiaci jún.

V ISSF systéme pre ObFZ Veľký Krtíš v  ročníku  2018/2019  sú vytvorené  tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí 

5. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11 ... ( podľa počtu prihlásených  pravidelné  kolá alebo turnajový     spôsob). Hrá sa systémom  5+1 , ročník  narodenia 2008 a mladší.

 Model futbalových súťaží pre ročník 2018/2019  podľa počtu prihlásených družstiev  a na základe obdržaných návrhov z FK posúdi a schváli aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 6.júla 2018 (piatok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Upozornenie:

FK, ktorý nebude mať vysporiadané finančné náležitosti voči ObFZ, nebude zaradený do nového ročníka futbalových súťaží.

ŠTK/3

ŠTK kontumuje  MFS 30.kolo, (1.6.2018) TJ Stredné Plachtince – TJ Veľké Zlievce, 6.liga dosp.,priznáva 3 body a ponecháva skóre 11:0  v prospech TJ Str. Plachtince, čl. 82g SP.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 28.kolo TJ Stredné Plachtince – FK Bušince na deň 16.6.2018 o 17:00 hod..Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK  berie na vedomie oznámenie FO Malé Zlievce zo dňa 7.6.2018 a odstupuje „Upozornenie“ na riešenie VV ObFZ.

DK(predseda, Michal Húdek)

D82

Roland Radoš, 1172020, FK Lesenice dosp., 5x ŽK, 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 4.6.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D83

TJ Ipeľské Predmostie, HNS diváka po stretnutí, čl. 58/2f , čl. 12/6 DP. Pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D84

Jozef Filkus, ved. mužstva (H č.3) v zápise o stretnutí FO Malé Zlievce,pozastavenie športovej činnosti ako aj výkonu funkcie do vyriešenia prípadu. DK zároveň žiada FO Malé Zlievce o predloženie videozáznamu z MFS  Malé Zlievce – Kam. Kosihy zo dňa 3.6.2018. Video prosíme doručiť na ObFZ V. Krtíš do 12.6.2018. Bez poplatku.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 23.6.2018 (sobota) od 8.0o hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

ObFZ žiada FO Malé Zlievce uhradiť na ObFZ  V. Krtíš finančnú čiastku 93,- €  do 15.6.2018  ( neuhradený poplatok pre R zo dňa 3.6.2018 ) . V prípade, že požiadavka nebude vysporiadaná, poplatok bude zahrnutý pre FK do MZF.

S/2

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.

Prihlášky na školenie posielajte priebežne  na e-mailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  alebo poštou na adresu : TMK ObFZ LC,  Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 46, 1.6.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 27. kolo, 10.6.2018 :

TJ Partizán Hrušov – TJ Ipeľ. Predmostie      ... o 14:00 hod.

TJ Veľké Zlievce – FO Malé Zlievce                 ... o 14:00 hod.

OFK Dačov Lom – FK Záhorce          ... 9.6.2018 o 17:00 hod.

ŠTK/2

Družstvá TJ Balog n/Ipľom, TJ Sklabiná a TJ Nenince posledné 2 kolá (27. a 28. kolo) odohrajú v UHČ v nedeľu.

ŠTK/3

Upozornenie !

Na základe oznámenia SsFZ v ÚS č. 42 zo dňa 11.5.2018 upozorňujeme futbalový klub, ktorý  sa umiestni na 1. mieste 6. ligy dospelých ObFZ, je povinný zaslať  elektronickú prihlášku do V. ligy SsFZ  (roč. 2018/2019) v termíne do 19.6.2018 (utorok) na SsFZ.

ŠTK/4

Na základe rozhodnutia VV ObFZ V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže, v termíne do 27.6.2018 (streda).

V ISSF systéme pre ObFZ Veľký Krtíš budú vytvorené  v roč. 2018/2019 tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí

5. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11

Model futbalových súťaží pre ročník 2018/2019  podľa počtu prihlásených družstiev  a na základe obdržaných návrhov z FK posúdi a schváli aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 6.júla 2018 (piatok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 22.kolo TJ Nenince – TJ Bátorová, Žiaci U15 na deň 2.6.2018 o 14:30 hod. (Dôvod – dorast SsFZ o 17:00 hod.). Bez  poplatku.

ŠTK/6

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 28.kolo, TJ Želovce  - TJ Kam. Kosihy na deň 16.6.2018 o 15:00 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D81

Na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia FK Lesenice – TJ Modrý Kameň (27.5.2018) a vyjadrenia KR,  komisia upúšťa od potrestania Gabriela Zachara 1143220, TJ Modrý Kameň,dosp. (situácia – ČK, 40.min.). Poplatok 10,- €  v MZF.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 23.6.2018 (sobota) od 8.0o hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Výber žiakov ObFZ Veľký Krtíš, ročník narodenia 2006 sa zúčastnil v utorok 29.mája 2018 vo Fiľakove na medzioblastnom turnaji žiakov za účasti výberov oblastných zväzov Lučenec a Rim. Sobota. Výsledky stretnutí sú nasledovné :

ObFZ Veľký Krtíš – ObFZ Lučenec         4 : 2

ObFZ Veľký Krtíš – ObFZ Rim. Sobota   1 : 8

ObFZ Rim. Sobota – ObFZ Lučenec       4 : 0

Konečné poradie turnaja :

1. ObFZ Rimavská Sobota          12 : 1         6 bodov

2. ObFZ Veľký Krtíš                     5 : 10       3 b.

3. ObFZ Lučenec                           2 : 8         0 b.

Za najlepšieho hráča z výberu ObFZ V. Krtíš bol vymenovaný Matthias Vlkolenský, TJ Inter Bátorová. Do ďalšieho kola (september 2018) z nášho kolektívu boli vybraní títo hráči:

Lukáš Halaj, FA Veľký Krtíš

René   Berky, FA Veľký Krtíš

Matthias Vlkolenský, TJ Bátorová

Mário Ďörď,  TJ Čebovce (náhradník). Vybraným žiakom blahoželáme k postupu.

ObFZ Veľký Krtíš vyslovuje poďakovanie všetkým žiakom výberu za dôstojnú reprezentáciu nášho okresu na turnaji vo Fiľakove. Zároveň ďakujeme funkcionárom a rodičom z FK TJ Čebovce,TJ Bátorová, FA V. Krtíš, Baník V. Krtíš a FK Bušince za podporu a príkladnú spoluprácu pri výbere ako i pri samotnom priebehu turnaja.

S/2

Výkonný výbor ObFZ schválil prerozdelenie finančných prostriedkov na činnosť rozhodcov, ktoré im budú uhradené na seminári R dňa 23.6.2018.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 45, 25.5.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS 6.liga dosp., 26. kolo, 3.6.2018 :

TJ Op. Nová Ves – FK Bušince .... o 14:00 hod.

ŠTK/2

Upozornenie !

Na základe oznámenia SsFZ v ÚS č. 42 zo dňa 11.5.2018 upozorňujeme futbalový klub, ktorý  sa umiestni na 1. mieste 6. ligy dospelých ObFZ, je povinný zaslať  elektronickú prihlášku do V. ligy SsFZ  (roč. 2018/2019) v termíne do 19.6.2018 (utorok) na SsFZ.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 21.kolo ŠK Vinica – TJ Sklabiná, Žiaci U15 na deň 31.5.2018 o 17:00 hod. po dohode klubov. (nespôsobilá hracia plocha). Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D77

László Petrežil 1165885, TJ Ip. Predmostie dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 21.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D78

Simon Tóth 1265592, TJ Kam. Kosihy dosp., HNS, čl. 45/ 1,2a DP, 2 MFS nepodm. od 21.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D79

Peter Novák 1178628, FK Záhorce dosp., HNS – urážka R, čl. 48 1b, 48 2b DP, 3 MFS nepodm. od 21.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D80

DK berie na vedomie odvolanie TJ Bátorová. Odvolanie nespĺňa náležitosti čl. 87/2 SP a čl. 83 DP. Bez poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Výber žiakov ObFZ Veľký Krtíš, ročník narodenia 2006 odohrá v utorok 29.mája 2018 na štadione vo Fiľakove medzioblastný turnaj žiakov za účasti výberov oblastných zväzov Lučenec a Rim. Sobota.Do výberu ObFZ boli zaradení títo hráči :

TJ Čebovce      : Rayen Jakab, Róbert Fónod, Ádam Martin, Mário Ďörď,

FA V. Krtíš        : Lukáš Halaj, René Berky, Adam Fajčík, Ľubomír Botoš,

Baník V. Krtíš   : Dávid Bertýn, Oliver Harna, Ladislav Černý,

Inter Bátorová : Samuel Bulin, Mathias Vlkolenský,

FK Bušince      : Tibor Rácz 

Zraz nominovaných hráčov bude v utorok 29.5.2018 o 7.oo hod. na ObFZ vo V. Krtíši. Hráči si prinesú : kopačky, chrániče, tepláky, uterák a preukaz poistenca, brankári rukavice aj dres.Občerstvenie a obed hráčom zabezpečí ObFZ Veľký Krtíš. Vzhľadom na reprezetáciu okresu nominovaní žiaci obdržia písomné ospravedlnenie do školy.

Predpokladaný návrat z turnaja do Veľkého Krtíša je o 15.oo hod.

Uvoľnením dieťaťa na turnaj rodičia ( zodpovední zástupcovia ) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania stretnutí a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ Veľký Krtíš nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priamehozavinenia organizátora.

Bližšie informácie Vám poskytnú :  Ján Máth, tréner,  mobil :       0907 837 231

                                                     Marek Greguš, tréner,              0904 840 738

                                                      Ján Latinák, sekretár ObFZ  ,  0908 914 983

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ


 
Položky 1-20 z 31

Úradné správy

č. 42, 4.5.2018

č.41, 27.4.2018

č. 40, 20.4.2018

č. 39, 13.4.2018

č. 38, 6.4.2018

č. 37, 30.3.2018

č. 36, 23.3.2018

č. 35, 16.3.2018

č. 34, 9.3.2018

č. 33, 2.3.2018

č. 32, 23.2.2018

č. 31, 9.2.2018

č. 30, 2.2.2018

č. 29, 26.1.2018

č. 28, 19.1.2018

č. 27, 12.1.2018

č. 26, 5.1.2018

č.25, 22.12.2017

č.24, 15.12.2017

č. 23, 8.12.2017

Položky 1-20 z 31

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup

078869

21.7.2018
ÚvodÚvodná stránka