Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 1, 12.7. 2019

 

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Delegáti konferencie ObFZ V. Krtíš dňa 4.7.2019 schválili futbalové súťaže pre nový ročník 2019/2020 nasledovne :

6. liga, Dospelí    ... 14 družstiev

4. liga, Žiaci U15 ... 11 družstiev

Prípravka U11      ...  9 družstiev

ŠTK/2

Pridelenie štartovných čísel pre družstvá:

6. liga Dospelí

1.  FO Malé Zlievce                           8.  TJ Nenince

2. TJ Stredné Plachtince                   9.  TJ Opat. Nová Ves

3. TJ Partizán Hrušov                      10. TJ Modrý Kameň

4. OFK Dačov Lom                           11.  TJ Kamenné Kosihy

5.  FK Bušince                                  12.  FK Lesenice

6.  TJ Sklabiná                                  13.  TJ Dolná Strehová

7.  TJ Želovce                                    14.  FK Záhorce

4. liga Žiaci U15

1.  ŠK Vinica                                      7.  FK Slovenské Ďarmoty

2.  TJ Hrušov                                     8.  TJ Modrý Kameň

3.  voľný žreb                                     9.  TJ Bátorová

4.  FK Bušince                                   10. TJ Čebovce

5.  TJ Sklabiná                                   11.  FK Lesenice

6.  TJ Želovce                                    12.  FO Malé Zlievce

Prípravka U11

1.  FO Malé Zlievce                           6.  OFK Olováry

2.  TJ Dolná Strehová                       7.  TJ Hrušov

3.  MFK Veľký Krtíš                           8.  TJD Príbelce

4.  FK Lesenice                                  9.  TJ Balog nad Ipľom

5.  ŠK Vinica                                     10. Voľný žreb

ŠTK/3

Komisia schvaľuje výnimky (domáce MFS) pre ročník 2019/2020 potvrdené

 na aktíve FK :

6. liga Dospelí

FO Malé Zlievce    ...  nedeľa o 11:00 hod.

FK  Lesenice         ...  2,5 hod. pred UHČ

TJ  Sklabiná          ...  sobota UHČ

4. liga Žiaci U15

FO  Malé Zlievce    ...  nedeľa o 13:30 hod.

TJ  Čebovce            ...  nedeľa, predzápas dosp. 3 hod.

TJ Želovce              ...  sobota, UHČ dospelí

FK Slovenské Ďarmoty ... sobota, 11:00 hod.

FK Bušince            ...  nedeľa, predzápas dosp. 2 hod.

TJ  Hrušov             ...  nedeľa, predzápas dosp. 2 hod.

TJ  Bátorová          ...  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

Prípravka U11

OFK  Olováry       ...  ihrisko  FK Bušince

TJD  Príbelce       ...  ihrisko  TJ Bátorová

Dohodu o zriadení spoločného družstva (mládež) žiadame odovzdať na ObFZ V. Krtíš do 25.7.2019 !

Dohodu o striedavom štarte hráča (mládež) žiadame odovzdať do 10.8.2019 !

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

POZOR – klasický prestup končí o 3 dni, (15.7.2019) !

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a. od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 boli prijaté návrhy na zmenu a doplnenie nasledovných predpisov SFZ:
 

1.)  Suťažný poriadok SFZ
Konsolidované znenie dostupné TU:  https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf
 

2.)  Etický kódex SFZ...Celé znenie dostupné TU: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/228e68b7-23bb-4f1d-896f-152754b45093.pdf
 

3.)  Registračný a prestupový poriadok SFZ...Celé znenie dostupné TU:

 https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf
Všetky vyššie uvedené predpisy SFZ nadobudli účinnosť dňom ich schválenia (18. júna 2019).

S/3

ObFZ Veľký Krtíš ponúka do prenájmu voľné priestory na prevádzku kaviarne v budove ObFZ (pri tenisových kurtoch) vo Veľkom Krtíši. Info : 0908 914 983.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

 

 

 

ÚS č. 49, 28.6.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže v termíne  do 29.6.2019 (sobota) do 24:00 hod.! V ISSF systéme  pre ObFZ Veľký Krtíš sú vytvorené  pre roč. 2019/2020 tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí

6. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11   (ročník narodenia 2009 a mladší)

Pre nový ročník je potrebné vytvoriť nové družstvo v issf Súťaže – družstvá –--  nové družstvo ... (vytvoriť !). Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo!

 Model futbalových súťaží pre ročník 2019/2020  podľa počtu prihlásených družstieva na základe obdržaných návrhov  z FK  posúdi a schváli aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 4. júla 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Žiadame dodržať termín odovzdania prihlášok !

ŠTK/2

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  zo dňa 5.6.2019 štartovné pre FK v novom ročníku 2019/2020 je stanovené takto :

6. Liga dospelí  ...  120,- €

7. Liga dospelí  ...    80,- €

Štartovné bude zahrnuté do MZF v mesiaci jún.

KM (predseda, Ján Máth)

KM/1

ObFZ V. Krtíš uporiadal dňa 23.6. 2019  turnaj žiakov – Prípravka U11 v Bušinciach. Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev.Konečné poradie je : 1. FK Bušince, 2. FO M. Zlievce,  3. FK Lesenice,  4. Baník V. Krtíš,  5. Partizán Hrušov,  6. Inter Bátorová. ObFZ vyslovuje poďakovanie funkcionárom FK Bušince za vytvorenie vhodných podmienok pre priebeh turnaja najmenších futbalistov okresu.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ po skončení súť. ročníka2018/2019 stratili platnosť. Zároveň v termíne do 30. 7.2019 si môžu uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ pre súť. ročník 2019/2020 formou písomného zdôvodnenia štatutárom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zaslať výhradne na komisiu rozhodcov,  ObFZ V. Krtíš.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

POZOR – nové prestupové termíny !

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a. od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 boli prijaté návrhy na zmenu a doplnenie nasledovných predpisov SFZ:

1.)  Suťažný poriadok SFZ
Konsolidované znenie dostupné TU:  https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

2.)  Etický kódex SFZ...Celé znenie dostupné TU: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/228e68b7-23bb-4f1d-896f-152754b45093.pdf

3.)  Registračný a prestupový poriadok SFZ...Celé znenie dostupné TU:

 https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf
Všetky vyššie uvedené predpisy SFZ nadobudli účinnosť dňom ich schválenia (18. júna 2019).

S/3

Všetky neziskové organizácie (TJ a FK ) majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019 !! Formulár „Register MNO“  je dostupný v ISSF elektronickej podateľni.UPOZORŇUJEME VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA ! 
V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z  ESHOPU  A  NEBUDETE  MÔCŤ  PRIJÍMAŤ  ŽIADNE  VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

S/4

ObFZ Veľký Krtíš ponúka do prenájmu voľné priestory na prevádzku kaviarne v budove ObFZ (pri tenisových kurtoch) vo Veľkom Krtíši. Info : 0908 914 983.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

 

ÚS č.48, 21.6.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže v termíne  do 29.6.2019 (sobota) do 24:00 hod. V ISSF systéme  pre ObFZ Veľký Krtíš sú vytvorené  pre roč. 2019/2020 tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí

6. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11   (ročník narodenia 2009 a mladší)

Pre nový ročník je potrebné vytvoriť nové družstvo v issf :  Súťaže – družstvá –--  nové družstvo ... (vytvoriť !). Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo! Model futbalových súťaží pre ročník 2019/2020  podľa počtu prihlásených družstiev a na základe obdržaných návrhov  z FK  posúdi a schváli aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 4. júla 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

ŠTK/2

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  zo dňa 5.6.2019 štartovné pre FK v novom ročníku 2019/2020 je stanovené takto :

6. Liga dospelí  ...  120,- €

7. Liga dospelí  ...    80,- €   Štartovné bude zahrnuté do MZF v mesiaci jún.

ŠTK/3

ŠTK kontumuje MFS 26. kolo Malé Zlievce – Ipeľské Predmostie zo dňa 16.6.2019 a ponecháva skóre 5:0 pre FO Malé Zlievce podľa čl. 82/1g SP. Poplatok pre Ip. Predmostie 50,- € v MZF, čl. 26j RS.

ŠTK/4

ŠTK kontumuje MFS 26. kolo Balog nad/Ipľ. - Bušince zo dňa 16.6.2019 a ponecháva skóre 5:0 pre TJ Balog nad/Ipľ. podľa čl. 82/1g SP. Poplatok pre FK Bušince 50,- € v MZF, čl. 26j RS.

KM (predseda, Ján Máth)

KM/1

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.6. 2019 (nedeľa) od 10:00 hod. turnaj žiakov – Prípravka U11 v Bušinciach. Na turnaj sa prihlásilo 6 družstiev. Rozpis zápasov prihláseným družstvám bol zaslaný  e-malom.

Upozornenie : Na turnaji hrajú registrovaní hráči ročník narodenia 2008 a mladší!(povolené 2 hráči roč. 2007) ! Družstvá umiestnené  na prvých troch miestach obdržia poháre  a medaily  pre žiakov.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 22.6.2019 (sobota) od 8:00 hod. na

 sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť R povinná !

DK(predseda, Michal Húdek)

D111

Martin Kováč 1261847, TJ Modrý Kameň, dosp. ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP , 1 MFS nepodm. od 17.6.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D112

Martin Švonavec 1244533, FK Záhorce, dosp. HNS – urážka R, čl. 48/1a, čl. 48/2a DP, 3 MFS nepodm. od 17.6.2019

D113

DK dňom posledného zápasu jarnej časti ročníka 2018/2019 prerušuje tresty, pokiaľ nie je uvedené inak. Plynutie zostávajúcich častí trestu začne prvým kolom jesennej časti ročníka 2019/2020.

      Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

POZOR – nové prestupové termíny !

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.  od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.  od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.  od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.  od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Vážení funkcionári TJ a futbalových klubov,

ISSF manažéri futbalových klubov obdržali upozornenie na novú povinnosť existujúcej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácií údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Formulár „Register MNO“  už  je dostupný v ISSF elektronickej podateľni.

Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra. Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov.

Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019 !!

UPOZORŇUJEME VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA ! 
V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z  ESHOPU  A  NEBUDETE  MÔCŤ  PRIJÍMAŤ  ŽIADNE  VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

S/3

ObFZ Veľký Krtíš ponúka do prenájmu voľné priestory na prevádzku kaviarne v budove ObFZ (pri tenisových kurtoch) vo Veľkom Krtíši. Info : 0908 914 983.

S/4

Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Tornali organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

S/5

ObFZ V. Krtíš ponúka vstupenky na kvalifikačný zápas Slovensko – Chorvátsko, 6.9.2019 (piatok) o 20:45 v Trnave.

Cena vstupenky ... 1. kateg.- 52,- €, 2. kateg. – 28,- €.Objednávky prijímame do 25.6.2019 (15:oo hod.) na telef. 0908 914 983.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

 

ÚS č. 47, 14.6.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže v termíne od 5.6.2019 do 29.6.2019 (sobota) do 24:00 hod. V ISSF systéme  pre ObFZ Veľký Krtíš sú vytvorené  pre roč. 2019/2020 tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí

6. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11   (ročník narodenia 2009 a mladší)

Pre nový ročník je potrebné vytvoriť nové družstvo v issf Súťaže – družstvá –  nové družstvo ... (vytvoriť !). Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo!

 Model futbalových súťaží pre ročník 2019/2020  podľa počtu prihlásených družstieva na základe obdržaných návrhov  z FK  posúdi a schváli aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 4. júla 2018 (štvrtok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

ŠTK/2

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  zo dňa 5.6.2019 štartovné pre FK v novom ročníku 2019/2020 je stanovené takto :

6. Liga dospelí  ...  120,- €

7. Liga dospelí  ...    80,- €

Štartovné bude zahrnuté do MZF v mesiaci jún.

KM (predseda, Ján Máth)

KM/1

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.6. 2019 (nedeľa) od 10:00 hod. turnaj žiakov –Prípravka U11 v Bušinciach. Na turnaj sa prihlásilo 6 družstiev. Rozpis zápasov prihláseným družstvám bude zaslaný  e-malom do 19.6.2019.

Upozornenie : Na turnaji hrajú ročník narodenia 2008 a mladší! (2 hráči roč. 2007)! Družstvá umiestnené  na prvých troch miestach obdržia  poháre  a medaily  pre žiakov.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 22.6.2019 (sobota) od 8:00 hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť R povinná !

DK(predseda, Michal Húdek)

D106

Štefan Oláh 1379778,TJ Sklabiná U15, čl. 48/1a, 2a DP, čl.36/2a DP, 6 MFS nepodm. od 10.6.2019. Poplatok 5,- € v MZF.

D107

Daniel Holla 1366358, TJ Ipeľ. Predmostie, ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP, 1 MFS nepodm. od 10.6.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D108

Balázs Buriš 1180756, TJ Opat. Nová Ves, ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP, 1 MFS nepodm. od 10.6.2019. Poplatok 10,- € v MZF. 

D109

5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 10.6.2019 :

- Peter Barko 1188969, FK Bušince,

- Marek Drieňovský 1222127, FK Bušince. Poplatok po 10,- € v MZF.

D110

Na základe oznámenia sekretariátu ObFZ V. Krtíš ukladá DK klubu TJ Bátorová pokarhanie, čl. 64/2 DP, čl. 23/e RS. Zároveň ukladá povinnosť uhradiť MZF do 18.6.2019 pod hrozbou ďalších discipl. sankcií. Poplatok 10,- € v MZF.

      Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Vážení funkcionári TJ a futbalových klubov, ISSF manažéri futbalových klubov obdržali upozornenie na novú povinnosť existujúcej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácií údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Formulár „Register MNO“  už  je dostupný v ISSF elektronickej podateľni. Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra. Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov.

Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019 !!

UPOZORŇUJEME VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA ! 
V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z  ESHOPU  A  NEBUDETE  MÔCŤ  PRIJÍMAŤ  ŽIADNE  VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

S/2

ObFZ Veľký Krtíš ponúka do prenájmu voľné priestory na prevádzku kaviarne

v budove ObFZ (pri tenisových kurtoch) vo Veľkom Krtíši. Info : 0908 914 983.

S/3

Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Tornali organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
21.6.( piatok) o 14.45 hod. organizuje ObFZ v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZ :

 SK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.
Informácie :  Ivan Ostrihoň,  sekretár ObFZ Rimavská Sobota,0911920667

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

 

ÚS č. 46, 7.6.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže v termíne od 5.6.2019 do 29.6.2019 (sobota) do 24:00 hod.V ISSF systéme  pre ObFZ Veľký Krtíš sú vytvorené  pre roč. 2019/2020 tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí

6. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11   (ročník narodenia 2009 a mladší)

Pre nový ročník je potrebné vytvoriť nové družstvo v issf Súťaže – družstvá –

--  nové družstvo ... (vytvoriť !). Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo!

 Model futbalových súťaží pre ročník 2019/2020  podľa počtu prihlásených družstiev

 a na základe obdržaných návrhov  z FK  posúdi a schváli aktív  funkcionárov FK

 a konferencia ObFZ, ktoré  sa uskutočnia dňa 4. júla 2018 (štvrtok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

KM (predseda, Ján Máth)

KM/1

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.6. 2019 (nedeľa) od 10:00 hod. turnaj žiakov –

Prípravka U11 v Bušinciach. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 13+2, ročník narodenia 2008 a mladší, registrovaní hráči.( za družstvo môžu štartovať na turnaji max. 2 žiaci narodení v r. 2007). FK môže prihlásiť družstvo na turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 14.6.2019 (piatok) do 15:00 hod.   Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia  šport.  poháre  a medaily pre žiakov.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 22.6.2019 (sobota) od 8:00 hod. na

 sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť R povinná !

DK(predseda, Michal Húdek)

D101

Viliam Klacso 1099171, TJ Opat. Nová Ves dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

D102

Branislav Beták 1044370, TJ Modrý Kameň, masér, HNS – urážky R, čl. 48/1a, 48/ 2a DP, 3 MFS nepodm. od 3.6.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D103

Norbert Híveš 1177943, TJ Kam. Kosihy dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP, 1 MFS nepodm. od 3.6.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D104

Maroš Balga 1133709, TJ OPat. Nová Ves, dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP, 1 MFS nepodm. od 3.6.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D105

5 x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 3.6.2019 :

- Pavol Andok 1169260, TJ Stredné Plachtince,

- Zoltán Balla 1032388, TJ Kamenné Kosihy. Poplatok po 10,- € v MZF.

      Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Vážení funkcionári TJ a futbalových klubov,

ISSF manažéri futbalových klubov obdržali upozornenie na novú povinnosť existujúcej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácií údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Formulár „Register MNO“  už  je dostupný v ISSF elektronickej podateľni.

Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra. Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov.

Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019 !!

UPOZORŇUJEME VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA ! 
V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z  ESHOPU  A  NEBUDETE  MÔCŤ  PRIJÍMAŤ  ŽIADNE  VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

S/2

ObFZ Veľký Krtíš ponúka do prenájmu voľné priestory na prevádzku kaviarne

v budove ObFZ (pri tenisových kurtoch) vo Veľkom Krtíši. Info : 0908 914 983.

S/3

Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Tornali organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
21.6.( piatok) o 14.45 hod. organizuje ObFZ v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZ :

 SK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie - TMK.
Informácie :  Ivan Ostrihoň,  sekretár ObFZ Rimavská Sobota, telef. 0911920667

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

 

ÚS č. 45, 31.5.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia VV ObFZ  V. Krtíš oznamujeme FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020 si aktivujú FK cez  ISSF – Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže - v termíne od 5.6.2019 do 29.6.2019 (sobota) do 24:00 hod.! V ISSF systéme  pre ObFZ Veľký Krtíš budú vytvorené  v roč. 2019/2020 tieto súťaže :

6. liga, Dospelí

7. liga, Dospelí

6. liga, Dorast U19

4. liga, Žiaci U15

Prípravka U11   (ročník narodenia 2009 a mladší)

Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo!

Model futbalových súťaží pre ročník 2019/2020  podľa počtu prihlásených družstiev  a na základe obdržaných návrhov  z FK  posúdi a schváli aktív  funkcionárov FK a konferencia ObFZ, ktoré sa uskutočnia dňa 4. júla 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

ŠTK/2

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 25. kolo 9.6.2019 o 14:00 hod. :

         FK Záhorce – TJ Opat. Nová Ves

KM (predseda, Ján Máth)

KM/1

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.6. 2019 (nedeľa) od 10:00 hod. turnaj žiakov – Prípravka U11 v Bušinciach. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 13+2, ročník narodenia 2008 a mladší, registrovaní hráči.( za družstvo môžu štartovať na turnaji max. 2 žiaci narodení v r. 2007).

FK môže prihlásiť družstvo na turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 14.6.2019 (piatok) do 15:00 hod.Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia  športové  poháre  a medaily pre žiakov.

KM/2

Výber žiakov ObFZ Veľký Krtíš, ročník narodenia 2007 sa zúčastnil v pondelok 27.mája 2019 v Dolnej Strehovej na medzioblastnom turnaji žiakov za účasti výberov oblastných zväzov Lučenec a Rim. Sobota. Výsledky stretnutí sú nasledovné :

ObFZ Veľký Krtíš – ObFZ Lučenec         3 : 5

ObFZ Veľký Krtíš – ObFZ  Rim. Sobota  0 : 9

ObFZ Rim. Sobota – ObFZ Lučenec       5 : 1

Konečné poradie turnaja :

1. ObFZ Rimavská Sobota        14 : 1         6 bodov

2. ObFZ Lučenec                          6 : 8        3 b.

3. ObFZ Veľký Krtíš                     3 : 14      0 b.

Za najlepšieho brankára turnaja  bol vymenovaný  Oliver Jaroš, TJ Čebovce z výberu ObFZ V. Krtíš. Do ďalšieho kola (Zvolen) z nášho kolektívu boli vybraní títo hráči: Lucas Guillon, Ryan Madaj, Ivan Andok ... Baník Veľký Krtíš a Oliver Jaroš...TJ Čebovce. Vybraným žiakom blahoželáme k postupu.

ObFZ Veľký Krtíš vyslovuje poďakovanie všetkým žiakom výberu za dôstojnú reprezentáciu nášho okresu na turnaji v Dolnej Strehovej. Zároveň ďakujeme funkcionárom a rodičom z FK TJ Čebovce, TJ Bátorová, Baník V. Krtíš, FK Lesenice, TJ Hrušov a FK Bušince za podporu a príkladnú spoluprácu pri výbere ako i pri samotnom priebehu turnaja.

Poďakovanie vyslovujeme aj trénerom výberu Marekovi Gregušovi a Jánovi Máthovi. ObFZ ďakuje TJ Prameň Dolná Strehová, najmä J. Hriňovi za vytvorenie vhodných podmienok pre úspešný priebeh turnaja žiakov.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 22.6.2019 (sobota) od 8:00 hod. na sekretariáte ObFZ vo Veľkom Krtíši. Účasť R povinná !

KR/2

KR žiada FK Záhorce o dodanie videozáznamu z MFS Záhorce – Dol. Strehová zo dňa 26.5.2019. Video žiadame doručiť na ObFZ do 5.6.2019 (streda). V prípade nesplnenia úlohy KR odstúpi vec na DK.

DK(predseda, Michal Húdek)

D98

Gabriel Pásztor 1208192, TJ Ipeľ. Predmostie, ČK čl. 48/1a, 2a DP, 3 MFS nepodm. od 27.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D99

Jozef Zöllei 1166591, TJ Opat. Nová Ves, ČK čl. 45/1, 2 DP, 1 MFS nepodm. od 27.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D100

Mário Kováč 1263442, FK Bušince, 5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 27.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

      Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Vážení funkcionári TJ a futbalových klubov,

ISSF manažéri futbalových klubov obdržali upozornenie na novú povinnosť existujúcej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizáciíúdaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Formulár „Register MNO“  už  je dostupný v ISSF elektronickej podateľni.

Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra. Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov.

Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019 !!

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA ! 
V PRÍPADE, ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z  ESHOPU  A  NEBUDETE  MÔCŤ  PRIJÍMAŤ  ŽIADNE  VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.44, 24.5.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje na základe dohody klubov zmenu termínu MFS 21.kolo, Lesenice – Čebovce Žiaci U15 na deň 25.5.2019 o 15:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 21.kolo, Hrušov – Sklabiná na deň 28.5.2019 o 17:00 hod. (nespôsobilá hracia plocha). Bez poplatku.

KM (predseda, Ján Máth)

Do výberu ObFZ  V. Krtíš na medzioblastný futbalový turnaj (roč. narodenia 2007 )

 boli zaradení títo žiaci :

Baník V. Krtíš : Lucas Guillon, Dávid Helenčík, Denis György, Dávid

                                Knopp, Ryan Madaj, Ivan Andok, Dominik Kubiňa,

                                Liliana Madajová,

TJ Čebovce      : Oliver Jaroš, Markus Pásztor,

TJ Hrušov        : Martin Racko, Benjamin Bendík,

FK Bušince      : Richard Rusnák

TJ Bátorová     : Lucas Híveš

FK Lesenice     : Sebastian Galčík

TJ Sklabiná      : Jakub Oláh

 Medzioblastný  turnaj žiakov (LC – RS – VK) sa uskutoční dňa 27.mája 2019 (pondelok) od 8:30 hod. na štadione TJ Prameň v Dolnej Strehovej . (nespôsobilá hracia plocha vo V. Krtíši). Žiadame FK zabezpečiť dopravu žiakov na uvedený turnaj.

DK(predseda, Michal Húdek)

D93

Móric Apró 1363772, FK Bušince

Dominik Bodzsár, 1173548, TJ Ipeľské Predmostie,

ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP, 1 MFS nepodm. od 20.5.2019. Poplatok po 10,- € v MZF.

D94

Marcel Marko 1266823, TJ Nenince 5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 20.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D95

Viktor Rég 1234435, TJ Op. Nová Ves, ČK, čl. 48/1a, 2a DP, 3 MFS nepodm. od 20.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D96

Viliam Klacso 1099171, TJ Op. Nová Ves, ČK, čl. 48/1a, 2a DP, 3 MFS nepodm. od 20.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D97

Pavol Toman 1261496, FK Záhorce, ČK, čl.48/1a, 2a DP, 3 MFS nepodm. od 20.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Vážení funkcionári TJ a futbalových klubov,

ISSF manažéri futbalových klubov obdržali upozornenie na novú povinnosť existujúcej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácií údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Formulár „Register MNO“  už je dostupný v ISSF elektronickej podateľni.

Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra.Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov.

Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019 !!

UPOZORŇUJEME VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA ! 
V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU  A NEBUDETE MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŽIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

S/2

 TMK ObFZ Rimavská Sobota so súhlasom TÚ SFZ organizuje 21.06.2019 ( piatok) o 14.45 hod. v Rimavskej Sobote seminár trénerov na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín.

Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZ SK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019.

 Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na stránke ObFZ Rim. Sobota: www.obfzrs.sk v sekcii zväz a komisie - TMK.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 43, 17.5.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 23. kolo 26.5.2019 o 14:00 hod. :

        TJ Nenince – TJ Ipeľské Predmostie

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 22.kolo Slov. Ďarmoty – Želovce,Žiaci U15 zo dňa 1.6. na deň 22.5.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 22.kolo Malé Zlievce – Lesenice, Žiaci U15 na deň 4.6.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € pre FK Lesenice v MZF.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 9. kolo V. Krtíš – Malé Zlievce, Prípravka U11 na deň 30.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 21.kolo Hrušov – Sklabiná, Žiaci U15 na deň 23.5.2019 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

KM (predseda, Ján Máth)

Do výberu ObFZ  V. Krtíš na medzioblastný futbalový turnaj (roč. narodenia 2007 )

 boli zaradení títo žiaci :

Baník V. Krtíš : Lucas Guillon, Dávid Helenčík, Denis György, Dávid

                           Knopp, Ryan Madaj, Ivan Andok, Dominik Kubiňa,

                           Liliana Madajová,

TJ Čebovce      : Oliver Jaroš, Markus Pásztor,

TJ Hrušov        : Martin Racko, Benjamin Bendík,

FK Bušince      : Richard Rusnák

TJ Bátorová     : Lucas Híveš

FK Lesenice     : Sebastian Galčík

TJ Sklabiná      : Jakub Oláh

Výber  žiakov odohrá prípravný zápas dňa 23.5.2019 (štvrtok)  o 16:00 hod. proti žiakom TJ Dudince na ihrisku v Stredných Plachtinciach. Žiadame funkcionárov  klubov zabezpečiť dopravu nominovaných žiakov na prípravný zápas. Medzioblastný  turnaj žiakov (LC – RS – VK) sa uskutoční dňa 27.mája 2019 (pondelok) od 8:30 hod. na štadione MFK Baník Veľký Krtíš

DK(predseda, Michal Húdek)

D89

Patrik Oláh 1311482, FK Záhorce dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP, 1 MFS nepodm. od 13.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D90

Zoltán Orem 1261988, TJ Balog n/ipľ., 5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 13.5.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D91

Na základe oznámenia sekretariátu ObFZ V. Krtíš ukladá DK klubu TJ Ipeľské Predmostie pokarhanie, čl.64/2 DP a čl. 23/e RS, zároveň ukladá povinnosť uhradiť MZF do 22.5.2019 pod hrozbou ďalších discipl. sankcií. Poplatok 10,- € v MZF.

D92

Na základe odvolania AR1 a vlastných zistení DK upravuje rozhodnutie DK  D86 a D87 v tomto znení : 

Richard Galamb 1360775, TJ Sklabiná, Žiaci U15, čl. 48/1a, 2a DP,  3 MFS nepodm. od 6.5.2019;  

Štefan Oláh 1379778, TJ Sklabiná, Žiaci U15, čl. 48/1a, 2a DP, 3 MFS nepodm. od 6.5.2019. Bez poplatku.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

Vážení funkcionári TJ a futbalových klubov,

ISSF manažéri futbalových klubov obdržali upozornenie na novú povinnosť existujúcej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácií údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Formulár „Register MNO“ bude dostupný v ISSF elektronickej podateľni najneskôr do konca mája 2019 o čom budú kluby informované cez ISSF správu.

Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra.Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov.

Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.6.2019

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 42, 10.5.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 19. kolo Hrušov – Slov. Ďarmoty, Žiaci U15 po dohode klubov na deň 12.5.2019 o 13:00 hod. Poplatok 5,- € pre TJ Hrušov.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS  Bušince – V. Krtíš, Prípravka U11 po dohode klubov z 8.5.2019 na 14.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 19.kolo Bátorová – Bušince, Žiaci U15 po dohode klubov na deň 12.5.2019 o 12:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 19.kolo Vinica – M. Zlievce, Žiaci U15 po dohode klubov na deň 8.6.2019 o 16:30 hod. Poplatok 5,- € pre ŠK Vinica.

KM (predseda, Ján Máth)

Do výberu ObFZ V. Krtíš na medzioblastný futbalový turnaj (roč. narodenia 2007)  boli zaradení títo žiaci :

Baník V. Krtíš : Lucas Guillon, Dávid Helenčík, Denis György, Dávid

                           Knopp, Ryan Madaj, Ivan Andok, Dominik Kubiňa,

                           Liliana Madajová,

TJ Čebovce      : Oliver Jaroš, Markus Pásztor,

TJ Hrušov        : Martin Racko, Benjamin Bendík,

FK Bušince      : Richard Rusnák

TJ Bátorová     : Lucas Híveš

FK Lesenice     : Sebastian Galčík

TJ Sklabiná      : Jakub Oláh

Výber  žiakov odohrá prípravný zápas dňa 16.5.2019 (štvrtok) o 16:00 hod. proti žiakom TJ Dudince na ihrisku v Stredných Plachtinciach. Žiadame funkcionárov  klubov zabezpečiť dopravu nominovaných žiakov na prípravný zápas. Medzioblastný turnaj žiakov (LC – RS – VK) sa uskutoční dňa 21.mája 2019 (utorok) od 8:30 hod. na štadione MFK Baník Veľký Krtíš.

DK(predseda, Michal Húdek)

D85

Samuel Figa 1399908, TJ Želovce U15, ČK, čl. 49/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm.od 6.5.2019. Poplatok 5,- € v MZF.

D86

Richard Galamb 1360775, TJ Sklabiná U15, ČK po 2x ŽK, čl. 48/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 6.5.2019. Poplatok  5,- € v MZF.

D87

Štefan Oláh 1379778, TJ Sklabiná U15, ČK po 2x ŽK, čl. 48/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 6.5.2019. Poplatok  5,- € v MZF.

D88

TJ Kamenné Kosihy, nedodanie kompletného videozáznamu, čl. 32 RS a čl. 64/1 DP, čl. 12/6 DP, pokuta 50,- € , MZF. Poplatok 10,- € v MZF.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.41, 3.5.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 21. kolo 12.5.2019 o 13:30 hod. :

         OFK Dačov Lom – FO Malé Zlievce

         FK Záhorce – FK Bušince

         TJ Op. Nová Ves – TJ Stredné Plachtince

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, 25.kolo OFK Dačov Lom – TJ Modrý Kameň, 6.liga dosp. na deň 8.6.2019 o 16:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK kontumuje MFS 17.kolo TJ Bátorová – FK Lesenice, Žiaci U15 v prospech domácich; Čl. 82/b SP. Poplatok 25,- € pre FK Lesenice v MZF. Čl. 26/j RS.

DK(predseda, Michal Húdek)

D82

- Richard Balla 1232213, TJ Kamenné Kosihy

- Tomáš Hampachel 1179360, TJ Kamenné Kosihy

- Ladislav Berecký 1164890, FK Lesenice

5x ŽK, čl. 37/5a DP , 1 MFS nepodm. od 29.4.2019. Poplatok po 10,- € v MZF.

D83

DK žiada TJ Kamenné Kosihy doručiť videozáznam z MFS Kam. Kosihy – Lesenice zo dňa 28.4.2019. Videozáznam žiadame doručiť do 7.5.2019 (utorok) do 12:oo hod. na ObFZ V. Krtíš. Bez poplatku.

D84

Podanie FK Lesenice  DK berie na vedomie. Podanie je v štádiu riešenia. Bez poplatku.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 40, 26.4.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 20. kolo 5.5.2019 o 13:30 hod. :

        TJ Nenince – TJ  Kamenné Kosihy

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 9. kolo Veľký Krtíš – Malé Zlievce, Prípravka U11 na deň 16.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 20. kolo Lesenice – Olováry , Žiaci U15 na deň

16.5.2019 o 17:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK kontumuje MFS 16.kolo OFK Olováry – TJ Bátorová, Žiaci U15 v prospech hostí; Čl. 82/1g SP, ponecháva výsledok stretnutia 0:4. Poplatok pre OFK Olováry 25,- €, čl.26/j RS.

KM (predseda, Ján Máth)

Dňa 21.5.2019 (utorok) sa uskutoční vo Veľkom Krtíši medzioblastný turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2007. Na turnaji sa zúčastnia výbery ObFZ  LC, RS a VK.Žiadame FK, ktorí máte žiakov narodených od 1.1.2007 – 31.12.2007, dostavte sa s nimi na prípravné stretnutie širšieho výberu do Bátorovej dňa 2.5.2019 (štvrtok) o 16:00 hod.

DK(predseda, Michal Húdek)

D80

Viktor Rég 1234435, TJ Opat. Nová Ves, ČK, čl. 49/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 23.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D81

Pavol Toman 1261496, FK Záhorce, 5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 23.4.2019. Poplatok  10,- € v MZF.

        Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v    lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 39, 18.4.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 19. kolo 28.4.2019 o 13:00 hod. :

        TJ Kamenné Kosihy – FK Lesenice

        TJ Modrý Kameň – FK Bušince

        OFK Dačov Lom – TJ Balog n/Ipľom

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS  18.kolo, Bušince – Dolná Strehová, 6.liga dosp. na deň 8.5.2019 o 16:30 hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode FK  zmenu termínu MFS 16.kolo Lesenice – Hrušov,  Žiaci U15 na  deň 20.4.2019 o 14:30 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS 18.kolo,  Bušince –  Hrušov, Žiaci U15 na deň 9.5.2019 o 16:30 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS 16.kolo, Olováry – Bátorová dňa 20.4.2019 o 13:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/6

ŠTK schvaľuje po dohode FK zmenu termínu MFS 7.kolo, Vinica – Malé Zlievce, Prípravka U11, na deň 3.5.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D76

Krisztián Sztrigán 1409432, TJ Nenince  ČK, čl. 45/1,2, 1 MFS nepodm. od 15.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

 D77

Miroslav Filkus 1252036, FO Malé Zlievce,

Martin Halama 1113247, OFK Dačov Lom,

5x ŽK, čl. 37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 15.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D78

Na základe videozáznamu DK trestá, Tibor  Rácz 1118504, čl.48/1b DP, zákaz výkonu funkcie trénera na 2 MFS nepodm. od 18.4.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D79

DK upozorňuje FK Lesenice na nekvalitný videozáznam, čl.10 DP  a v prípade opakujúceho sa nedostatku DK pristúpi k ďalším sankciám v zmysle DP. Poplatok 10,- € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ


 
Položky 1-20 z 31

Úradné správy

č. 42, 4.5.2018

č.41, 27.4.2018

č. 40, 20.4.2018

č. 39, 13.4.2018

č. 38, 6.4.2018

č. 37, 30.3.2018

č. 36, 23.3.2018

č. 35, 16.3.2018

č. 34, 9.3.2018

č. 33, 2.3.2018

č. 32, 23.2.2018

č. 31, 9.2.2018

č. 30, 2.2.2018

č. 29, 26.1.2018

č. 28, 19.1.2018

č. 27, 12.1.2018

č. 26, 5.1.2018

č.25, 22.12.2017

č.24, 15.12.2017

č. 23, 8.12.2017

Položky 1-20 z 31

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup

142627

23.7.2019
ÚvodÚvodná stránka