Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č.14, 18.10. 2019

ÚS č.14, 18.10.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/38

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 11.kolo Žiaci U15 TJ Modrý Kameň – FK Bušince na deň 29.10.2019  o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/39

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu UHČ MFS, 9. kolo Prípravka U11, OFK Olováry – FK Lesenice dňa 23.10.2019 o 15:00 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D31

Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná  dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.10.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/23

Školenie trénerov ...

1.)  Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots „C“ licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihláškysú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke www.ssfz.sk – aktuality.

2.)  TMK SsFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 17.11.2019 (nedeľa) od 09.30 hod. v Banskej Bystrici seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 10. novembra 2019 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

================================================================

ÚS č.13, 11.10.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/34

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 12. kolo, 6.liga dosp.,  20.10.2019 :

TJ Str. Plachtince – TJ Kam. Kosihy  ... o 11:00 hod. !!!

ŠTK/35

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS po dohode klubov 6.liga dosp., 13.kolo TJ Modrý Kameň – OFK Dačov Lom na deň 26.10.2019 o 14:00 hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK/36

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS po dohode klubov, Žiaci U15, 10.kolo ŠK Vinica – TJ Čebovce na deň 21.10.2019 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/37

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ po dohode klubov Prípravka U11, 8.kolo FK Lesenice – ŠK Vinica dňa 16.10.2019 o 15:30 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D26

Nicolas Balla 1260738, TJ Kam. Kosihy, ČK po 2x ŽK, čl.37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 7.10.2019. Poplatok 10,-€ v MZF.

D27

Dávid Hornyák 1209608, TJ Kam. Kosihy, ČK HNS, čl. 48/1c, 2b DP, 3 MFS nepodm. od 7.10.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D28

Ján Máth 1050803, vedúci družstva žiakov U15 TJ Bátorová, čl. 64/1b, čl. 64/3 DP, pozastavenie výkonu funkcie na 2 MFS od 7.10.2019, po odpykaní trestu D23. Čl. 12/3 DP pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D29

Zsolt Kollár 1153374, FK Lesenice; žiadosť o odpustenie zvyšku trestu, DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

D30

Michal Stankovič 1183967, FO Malé Zlievce; žiadosť o odpustenie zvyšku trestu, DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/22

Transfer hráčov – úhrada.

FK, ktorý má nárok na úhradu za klasický prestup, je povinný zaslať  faktúru na SFZ s požadovanou sumou a vygenerovaným platobným predpisom. SFZ bez faktúry neuhradí náležitosti tabuľkovej hodnoty za prestup.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

===============================================================

ÚS č.12, 4.10.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/31

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 11. kolo, 6.liga dosp.,  13.10.2019 :

TJ Želovce – FK Bušince  ... o 11:30 hod. (rezerva v prípade chýbajúcich R)!

ŠTK/32

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 13.kolo 6.liga dosp. TJ Op. Nová Ves – FK Bušince na deň 26.10.2019 o 14:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/33

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, Prípravka U11,  6.kolo Dol. Strehová – Vinica na deň 18.10.2019 o 16:00 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D22

Matej Hulec 1359216, TJ Bátorová Žiaci U15, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3DP,  1 MFS nepodm. od 30.9. 2019. Poplatok 5,- € v MZF.

D23

Ján Máth 1050803, vedúci družstva žiakov U15 TJ Bátorová, HNS voči R; čl. 48/1a, 2a DP – zákaz výkonu funkcie 2 MFS nepodm. od 30.9.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D24

Ivan Hudec 1259294, TJ Dolná Strehová, HNS  čl. 48/1a, 2a DP – 2 MFS nepodm. od 30.9.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D25

Michal Stankovič 1183967, FO Malé Zlievce, čl. 49/1a, 2a DP – 2 MFS nepodm. od 30.9.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK( čl.84 ods.1DP).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/21

Transfer hráčov – úhrada.

FK, ktorý má nárok na úhradu za klasický prestup, je povinný zaslať  faktúru na SFZ s požadovanou sumou a vygenerovaným platobným predpisom. SFZ bez faktúry neuhradí náležitosti tabuľkovej hodnoty za prestup.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

===============================================================

ÚS č.11, 27.9.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/29

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 10. kolo  6.liga dosp., :

FK Záhorce – FK Lesenice   ...  6.10.2019  o 11:30 hod.

OFK Dačov Lom - TJ Želovce o 11:30 hod. (rezerva v prípade chýbajúcich R ).

ŠTK/30

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS 7.kolo, Žiaci U15 FK Bušince – FO Malé Zlievce na deň 1.10.2019 o 16:00 hod. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D20

Peter Filip 1165608, TJ Želovce, HNS čl. 48/1a, 48/2a DP, 2 MFS nepodm. od 23.9. 2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D21

DK  dôrazne žiada TJ Želovce o doručenie celého videozáznamu na ObFZ do 2.10.2019  zo zápasu TJ Želovce – FO M. Zlievce konaného dňa 15.9.2019. Bez poplatku. (Záznam už dodaný dňa 27.9.2019).

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/18

Prehľad prestupových termínov – hosťovanie končí dňa 30.9.2019 !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09.2019 kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/19

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba  platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/20

Transfer hráčov – úhrada.

FK, ktorý má nárok na úhradu za klasický prestup, je povinný zaslať  faktúru na SFZ s požadovanou sumou a vygenerovaným platobným predpisom. SFZ bez faktúry neuhradí náležitosti tabuľkovej hodnoty za prestup.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

===============================================================

ÚS č.10, 20.9.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/24

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 9. kolo 6.liga dosp.,  29.9.2019 :

           TJ Op. Nová Ves – FO Malé Zlievce        ... o 12:00 hod.

ŠTK/25

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 5.kolo Prípravka U11, MFK Veľký Krtíš –TJ Modrý Kameň na deň 26.9.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/26

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 9.kolo Žiaci U15, TJ Čebovce – FK Lesenicena deň 11.10.2019 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € pre FK Lesenice.

ŠTK/27

V MZF za mesiac august 2019 neboli zaradené poplatky za rozhodcov zo stretnutí mládeže ( Žiaci U15, Prípravka U11). Tieto poplatky budú zaradené dodatočne v mesiaci september pod uznesením ŠTK.

ŠTK/28

Registrácia hráča – upozornenie!

FK ak vykoná registráciu nového hráča v prípravke, u žiakov, príp. dospelých, je povinný následne objednať registračný preukaz, ktorý slúži ako elektronický registračný preukaz v ISSF. Bez elektronického reg. preukazu hráč nemôže nastúpiť na MFS. ( Čl. 12-13 RaPP SFZ).

DK(predseda, Michal Húdek)

D18

Jozef Koštial 1262728, FO M. Zlievce, ČK po 2x ŽK, čl. 9/2b, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 16.9.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D19

DK žiada TJ Želovce o doručenie videozáznamu na ObFZ do 24.9.2019 zo zápasu TJ Želovce – FO M. Zlievce konaného dňa 15.9.2019. Bez poplatku.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl.84 ods. 1 DP ).

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

KR predvoláva  R p. Kremničana, aby sa dostavil na KR dňa 26.9.2019 o 15:00 hod. na ObFZ V. Krtíš. 

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/14

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/15

Upozorňujeme ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba  platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/16

Transfer hráčov – úhrada.

FK, ktorý má nárok na úhradu za klasický prestup, je povinný zaslať  faktúru na SFZ s požadovanou sumou a vygenerovaným platobným predpisom. SFZ bez faktúry neuhradí náležitosti tabuľkovej hodnoty za prestup.

S/17

Upozornenie pre FK  4. a 5. Ligy SsFZ.

Na základe RS ObFZ,  čl. 16/c upozorňujeme na termín odovzdania Dohody  FK s rozhodcom na ObFZ V. Krtíš do 20.9.2019 ! K dnešnému dňu neodovzdali Dohodu FK : ŠK Vinica, TJD Príbelce, TJ Čebovce, TJ Balog n/Ipľ.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

================================================================

ÚS č. 9, 13.9.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/18

ŠTK schvaľuje žiadosť o zmenu termínu po dohode FK MFS, Žiaci U15, 7. kolo FK Slov. Ďarmoty – Vinica na deň 4.10.2019 o 16:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/19

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, 6.liga dosp. 13.kolo TJ Želovce – FK Záhorce zo dňa 27.10. na deň 26.10.2019 o 14:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/20

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS , Žiaci U15, 11.kolo TJ Želovce – FO Malé Zlievce na deň 26.10. 2019  o 12:00 hod. Bez poplatku.

 ŠTK/21

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu UHČ, MFS, Žiaci U15, 5.kolo TJ Sklabiná – ŠK Vinica dňa 14.9.2019 o 12:30 hod. Poplatok 5,- € pre ŠK Vinica v MZF.

ŠTK/22

ŠTK schvaľuje žiadosť o zmenu termínu MFS, Žiaci U15, TJ Želovce - TJ Hrušov, 7. kolo z 28.9. na deň 29.9.2019 o 13:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/23

Registrácia hráča – upozornenie!

FK ak vykoná registráciu nového hráča v prípravke, u žiakov, príp. dospelých, je povinný následne objednať registračný preukaz, ktorý slúži ako elektronický registračný preukaz v ISSF. Bez elektronického reg. preukazu hráč nemôže nastúpiť na MFS. ( Čl. 12-13 RaPP SFZ)

DK(predseda, Michal Húdek)

D16

Patrik Oláh 1311482, OFK Dačov Lom, ČK po 2x ŽK, čl. 9/2b2, 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 9.9.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D17

Na základe oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, HNS divákov hostí v zápase dosp. TJ Str. Plachtince- FK Bušince, čl. 58/1a, čl. 12/6 DP – FK Bušince pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/10

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/11

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba  platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/12

Transfer hráčov – úhrada.

FK, ktorý má nárok na úhradu za klasický prestup, je povinný zaslať  faktúru na SFZ s požadovanou sumou a vygenerovaným platobným predpisom. SFZ bez faktúry neuhradí náležitosti tabuľkovej hodnoty za prestup.

S/13

Upozornenie pre FK  4. a 5. Ligy SsFZ.

Na základe RS ObFZ,  čl. 16/c upozorňujeme na termín odovzdania Dohody  FK s rozhodcom na ObFZ V. Krtíš do 20.9.2019 ! Žiadame dodržať termín!!

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

================================================================

ÚS č. 8, 6.9.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/12

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 7. kolo 6.liga dosp.,  15.9.2019 :

                               TJ Želovce – FO Malé Zlievce        ... o 12:30 hod.

                               TJ Nenince – TJ  Dolná Strehová ... o 13:00 hod.

ŠTK/13

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, Prípravka U11,  2. kolo TJ Balog n/I – MFK Veľký Krtíš zo dňa 4.9.2019 na deň 6.9.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/14

Registrácia hráča – upozornenie!

FK ak vykoná registráciu nového hráča v prípravke, u žiakov, príp. dospelých, je povinný následne objednať registračný preukaz, ktorý slúži ako elektronický registračný preukaz v ISSF. Bez elektronického reg. preukazu hráč nemôže nastúpiť na MFS. ( Čl. 12-13 RaPP SFZ)

ŠTK/15

Konfrontácia hráčov, zmeny !

a) SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča – identifikácia a konfrontácia  hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

b) SP čl. 49 – Konfrontácia – konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF ( zápasová súpiska).

ŠTK/16

Upozornenie pre súťaže mládeže „Prípravka U11“ a „ Žiaci U15“

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo žiakov; hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15 , (Čl.28/12 SP).

ŠTK/17

Futbalové kluby často požadujú zmenu termínu MFS z rôznych dôvodov aj 3-4 dni pred konaním stretnutia. ŠTK upozorňuje na čl. 4c RS – dodržanie lehoty 10 dní pred MFS !

DK(predseda, Michal Húdek)

D14

Kamil Bartal 1343949, TJ Želovce, dosp. Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/1,2 DP, zároveň určuje 1 MFS podm. od 5.9.2019 do 5.12.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D15

Jozef Červenák 1266419, TJ Hrušov, dosp. Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/1,2 DP, zároveň určuje 1 MFS podm. od 5.9.2019 do 5.12. 2019. Poplatok 10,- € v MZF.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/4

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/5

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba  platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/6

Výzva VV SFZ  o finančný príspevok !

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na  nasledujúcom odkaze:    https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Žiadosť (projekt) sa predkladá do 15.9.2019 !

S/7

Výkonný výbor ObFZ schválil vyrovnanie finančných príspevkov za rok 2018 so spolumajiteľom TK Elán V. Krtíš  vo výške 902,15 € v 2 splátkach (sept. – október 2019).

S/8

Informácia ku kreditom a k prerozdeleniu členských poplatkov

Vážený klubový manažér,
v priebehu uplynulých dní Vám boli navýšené kredity v eshope (pokiaľ máte na ne nárok) z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva, viac informácií nájdete tu:

 https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

Taktiež Vám boli zo SFZ 31.7.2019 odoslané peniaze na Vaše účty z jarnej časti prerozdelenia členských poplatkov, viac info tu:

 https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2018-2019

S/9

Upozornenie pre FK  4. a 5. Ligy SsFZ.

Na základe RS ObFZ,  čl. 16/c upozorňujeme na termín odovzdania Dohody  FK s rozhodcom na ObFZ V. Krtíš do 20.9.2019 ! Žiadame dodržať termín!!

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

================================================================

ÚS č.7, 30.8.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 6. kolo 6.liga dosp.,  8.9.2019  o 12:30 hod. :

                               TJ Partizán  Hrušov – OFK  Dačov  Lom

                               TJ Kam. Kosihy - TJ Op. Nová Ves,  dodatočne určené pre nedostatok rozhodcov!

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ MFS Prípravka U11, MFK Veľký Krtíš – TJD Príbelce dňa 28.8.2019 o 17:00 hod.Poplatok 5,- € pre MFK V. Krtíš v MZF.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, 6.liga dosp., 5.kolo TJ Sklabiná – TJ Dolná Strehová na deň 1.9.2019 o 13:00 hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, Žiaci U15, 7. kolo TJ Modrý Kameň – FK Lesenice o 11:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, Žiaci U15, 5. kolo TJ Modrý kameň – TJ Bátorová zo dňa 14.9.2019 na deň 15.9.2019 o 11:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/6

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ MFS, 6.liga dosp. 8.kolo, FK Záhorce – TJ Kamenné Kosihy dňa 22.9.2019 o 12:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/7

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS, Prípravka U11, 3.kolo ŠK Vinica – TJD Príbelce zo dňa 11.9.2019 na deň 13.9.2019 o 17:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/8

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, Žiaci U15, 2.kolo TJ Čebovce – FK Bušince zo dňa 25.8.2019 na deň 12.9.2019 o16:00 hod. Poplatok 5,- € pre TJ Čebovce v MZF.

ŠTK/9

Registrácia hráča – upozornenie!

FK ak vykoná registráciu nového hráča v prípravke, u žiakov, príp. dospelých, je povinný následne objednať registračný preukaz, ktorý slúži ako elektronický registračný preukaz v ISSF. Bez elektronického reg. preukazu hráč nemôže nastúpiť na MFS. ( Čl. 12-13 RaPP SFZ)

ŠTK/10

Konfrontácia hráčov, zmeny !

a) SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča – identifikácia a konfrontácia hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

b) SP čl. 49 – Konfrontácia – konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF ( zápasová súpiska).

ŠTK/11

Upozornenie pre súťaže mládeže „Prípravka U11“ a „ Žiaci U15“

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo žiakov; hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15.

 (Čl.28/12 SP).

DK(predseda, Michal Húdek)

D9

Jozef Červenák 1266419, TJ Hrušov , ČK, čl. 47/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 26.8.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D10

Kamil Bartal 1343949, TJ Želovce, ČK, čl. 47/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 26.8.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D11

Marian Vrbovkai, 1137801, FK Lesenice, ČK, čl. 48/1c, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne od 19.8.2019 do 9.9.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D12

Norbert Galčík 1103971, FK Lesenice, ČK po 2x ŽK, čl. 37/2 DP a čl. 58/1d, 58/4, pozastavenie výkonu funkcie a športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 19.8. 2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D13

Zsolt Kollár 1153374, FK Lesenice, ČK, čl. 49/1b, 2b, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 mesiace od 19.8.2019 do 19. 11.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie  sa podáva na DK  ObFZ  v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl.84 ods. 1 DP ).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba  platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/3

Výzva VV SFZ  o finančný príspevok !

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný  príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej  infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na  nasledujúcom odkaze:    https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Žiadosť (projekt) sa predkladá do 15.9.2019 !

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

===============================================================

ÚS č. 6, 23.8.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ, MFS 1.kolo, Prípravka U11 FK Lesenice – TJ Hrušov dňa 28.8.2019 o 14:30 hod. Poplatok  5,-€ pre FK Lesenice.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ, MFS 2.kolo, Žiaci U15 ŠK Vinica – TJ Hrušov dňa 24.8.2019 o 13:00 hod. Poplatok 5,- € pre ŠK Vinica.

ŠTK/3

ŠTK  zamieta žiadosť TJ Želovce o zmenu termínu MFS, 2.kolo Žiaci U15, TJ Modrý Kameň – TJ Želovce z dôvodu nesúhlasu súpera. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ MFS, 4.kolo dosp. FK Záhorce – TJ Op. Nová Ves dňa 25.8.2019 o 13:00 hod. Poplatok 10,- € pre FK Záhorce.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje zámenu hracej plochy, MFS 3.kolo Žiaci U15 TJ Modrý Kameň – FK  Slov. Ďarmoty dňa 31.8.2019 o 14:00 hod. Poplatok  5,- € pre TJ Modrý Kameň. 

ŠTK/6

Registrácia hráča – upozornenie!

FK ak vykoná registráciu nového hráča v prípravke, u žiakov, príp. dospelých, je povinný následne objednať registračný preukaz, ktorý slúži ako elektronický registračný preukaz v ISSF. Bez elektronického reg. preukazu hráč nemôže nastúpiť na MFS. ( Čl. 12-13 RaPP SFZ)

ŠTK/7

Konfrontácia hráčov, zmeny !

a) SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča – identifikácia a konfrontácia hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

b) SP čl. 49 – Konfrontácia – konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF ( zápasová súpiska).

ŠTK/8

Upozornenie pre súťaže mládeže „Prípravka U11“ a „ Žiaci U15“V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá jenajviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá zaprípravku alebo žiakov; hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15.(Čl.28/12 SP).

DK(predseda, Michal Húdek)

D5

Ladislav Majer 1059245, TJ Želovce, ČK čl. 48/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 19.8.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D6

Ladislav Barko 1179169, FK Bušince žiada o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje čl. 41/1,2 DP, zároveň určuje 1 MFS podmienečne od 22.8.2019 do 22.11. 2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D7

DK žiada FK Bušince o doručenie videozáznamu na ObFZ V. Krtíš dňa 27.8.2019 do 14:00 hod. z MFS FK Bušince – FK Lesenice zo dňa 18.8.2019.

D8

Zsolt Kollár  1153374, Marian Vrbovkai 1137801, Norbert Galčík 1103971, všetci FK Lesenice, DK pozastavuje výkon športovej činnosti a výkon funkcie od 19.8.2019 do vyriešenia prípadu.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba  platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/3

Výzva VV SFZ  o finančný príspevok !

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:    https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Žiadosť (projekt) sa predkladá do 15.9.2019 !

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

===============================================================

ÚS č. 5, 16.8.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 4. kolo 6.liga dosp.,  25.8.2019 o 13:00 hod. :

                               TJ Prameň Dolná Strehová – FK Bušince ... Zrušené ! 

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ  MFS  6. kolo FK Lesenice – TJ Nenince, 6.liga dosp. dňa 8.9.2019 o 16:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

Registrácia hráča – upozornenie!

FK ak vykoná registráciu nového hráča v prípravke, u žiakov, príp. dospelých, je povinný následne objednať registračný preukaz, ktorý slúži ako elektronický registračný preukaz v ISSF. Bez elektronického reg. preukazu hráč nemôže nastúpiť na MFS. ( Čl. 12-13 RaPP SFZ)

ŠTK/4

Konfrontácia hráčov, zmeny !

a) SP čl. 43 - Registračný preukaz a identifikácia hráča – identifikácia     a konfrontácia hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného   preukazu v ISSF.

b) SP čl. 49 – Konfrontácia – konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja     kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF ( zápasová súpiska).

ŠTK/5

Upozornenie pre súťaže mládeže „Prípravka U11“ a „ Žiaci U15“

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo žiakov; hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15. (Čl.28/12 SP).

DK(predseda, Michal Húdek)

D3

Tomáš Tóth 1221732, TJ Kam. Kosihy, ČK, čl. 48/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 12.8.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D4

Ladislav Barko 1179169, FK Bušince, ČK čl. 47/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 12.8.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR1

Dňa 14.8.2019 úspešne absolvoval skúšky R Dobos Ladislav a získal Licenciu B. Kalmár P. a Oláh D. sa nedostavili na náhradný seminár R. Z uvedeného dôvodu bez Licencie B nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. 

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba  platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/3

Výzva VV SFZ  o finančný príspevok !

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:        https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Žiadosť (projekt) sa predkladá do 15.9.2019 !

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

===============================================================

ÚS č.4, 9.8.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 3. kolo 6.liga dosp.,  18.8.2019 o 13:00 hod. :

                TJ Stredné Plachtince – FK Záhorce

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode klubov vzájomnú výmenu MFS 5. kolo, 6. liga dosp. TJ Modrý Kameň – TJ Opat. Nová Ves na deň 31.8.2019 o 17:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu UHČ, 3. kolo Žiaci U15 FK Bušince – FK Lesenice dňa 1.9.2019 o 12:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 4. kolo Žiaci U15 FK Lesenice –TJ Sklabiná na deň 3.9.2019 o 16:30 hod. Bez poplatku.

ŠTK/5

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS, 4. kolo Žiaci U15 TJ Bátorová – FK Slovenské Ďarmoty na deň 6.9.2019 o 17:00 hod. Bez poplatku.

ŠTK/6 

ŠTK nariaďuje uhradiť poplatok  200,- € za neprihlásenie družstva mládeže do súťaže v ročníku 2019/2020,  čl. 25b RS pre FK Záhorce, TJ Stredné Plachtince, OFK Dačov Lom, TJ Opat. Nová Ves, TJ Kamenné Kosihy. Poplatok pre FK  bude zahrnutý v MZF.

DK(predseda, Michal Húdek)

D1

Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná, ČK čl. 48/1a, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 5.8.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

D2

Nicolas Balla 1260738, TJ Kam. Kosihy, ČK čl. 48/1b, 2a DP, 2 MFS nepodm. od 5.8.2019. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/3

Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 boli prijaté návrhy na zmenu a doplnenie nasledovných predpisov SFZ:

a.)  Suťažný poriadok SFZ
Konsolidované znenie dostupné TU:  https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

b.)  Etický kódex SFZ...Celé znenie dostupné TU: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/228e68b7-23bb-4f1d-896f-152754b45093.pdf

c.)  Registračný a prestupový poriadok SFZ...Celé znenie dostupné TU:

 https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf
Všetky vyššie uvedené predpisy SFZ nadobudli účinnosť dňom ich schválenia (18. júna 2019).

S/4

Výzva VV SFZ  o finančný príspevok !

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej nfraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok  časti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:    https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

================================================================

ÚS č.3, 2.8.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 2. kolo 6.liga dosp.,  11.8.2019 o 14:00 hod. :

TJ Slovan  Modrý Kameň – TJ Družstevník  Sklabiná

ŠTK/2

Komisia schvaľuje výnimky (domáce MFS) pre ročník 2019/2020 potvrdené

 na aktíve FK zo dňa 4.7.2019 :

6. liga Dospelí

FO Malé Zlievce  ...  nedeľa o 11:00 hod.

FK  Lesenice         ...  2,5 hod. pred UHČ

TJ  Sklabiná          ...  sobota UHČ

4. liga Žiaci U15

FO  Malé Zlievce  ...  nedeľa o 13:30 hod.

TJ  Čebovce            ...  nedeľa, predzápas dosp. 3 hod.

TJ Želovce              ...  sobota, UHČ dospelí

FK Slovenské Ďarmoty ... sobota, 11:00 hod.

FK Bušince             ...  nedeľa, predzápas dosp. 2 hod.

TJ  Hrušov              ...  nedeľa, predzápas dosp. 2 hod.

TJ  Bátorová           ...  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

Prípravka U11

OFK  Olováry       ...  ihrisko  FK Bušince

TJD  Príbelce       ...  ihrisko  TJ Bátorová

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje v roč. 2019/2020 spoločné družstvá mládeže :

Prípravka U11

OFK  Olováry – FK  Bušince                            ( ObFZ )

TJD  Príbelce – TJ  Inter  Bátorová                  ( ObFZ )

4.liga Žiaci U15

TJ  Inter  Bátorová – TJD  Príbelce                  ( ObFZ )

Dorast  U19

TJ  Nenince – ŠK  Vinica                                  ( 4.liga SsFZ )

TJD  Príbelce – TJ  Inter  Bátorová                  ( 5. liga SsFZ )

Dohodu o striedavom štarte hráča (mládež) žiadame odovzdať do 10.8.2019 !

ŠTK/4

Komisia upozorňuje FK na lekársku prehliadku hráčov v novom ročníku 2019/2020 v

zmysle SP SFZ čl. 50 a RS ObFZ čl. 11.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/3

Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 boli prijaté návrhy na zmenu a doplnenie nasledovných predpisov SFZ:

a.)  Suťažný poriadok SFZ ... Konsolidované znenie dostupné TU:  https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

b.)  Etický kódex SFZ...Celé znenie dostupné TU: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/228e68b7-23bb-4f1d-896f-152754b45093.pdf

c.)  Registračný a prestupový poriadok SFZ...Celé znenie dostupné TU:

 https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf
Všetky vyššie uvedené predpisy SFZ nadobudli účinnosť dňom ich schválenia (18. júna 2019).

d.)  Upozorňujeme na zmeny v Pravidlách futbalu -  platné od 1.7.2019:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

S/4

Výzva VV SFZ  o finančný príspevok !

SFZ prijíma žiadosti do 15.9.2019 !

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej  infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:       https://www.futbalsfz.sk/section/3734

S/5

ObFZ Veľký Krtíš ponúka do prenájmu voľné priestory na prevádzku kaviarne v budove ObFZ (pri tenisových kurtoch) vo Veľkom Krtíši. Info : 0908 914 983.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ 

===============================================================                                                       

ÚS č.2, 26.7.2019;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Začiatok futbalových súťaží je nasledovný :

6. liga dospelí     .... 1. kolo – 4.8.2019

4. liga Žiaci U15 ....  2. kolo – 24.8.2019 , ( 1. kolo – 29.8.2019 )

Prípravka U11    ....  1. kolo – 28.8.2019 , (streda)

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS 3.kolo,  TJ  Nenince – TJ Op. Nová Ves, 6.liga dosp. na deň 3.11.2019 o 14:00 hod. Bez  poplatku.

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje zmenu UHČ, MFS 2. kolo FO Malé Zlievce – TJ Stredné Plachtince, 6. liga dosp. dňa 11.8.2019 o 17:00 hod. Bez  poplatku.

ŠTK/4

Komisia schvaľuje výnimky (domáce MFS) pre ročník 2019/2020 potvrdené

 na aktíve FK :

6. liga Dospelí

FO Malé Zlievce  ...  nedeľa o 11:00 hod.

FK  Lesenice         ...  2,5 hod. pred UHČ

TJ  Sklabiná          ...  sobota UHČ

4. liga Žiaci U15

FO  Malé Zlievce  ...  nedeľa o 13:30 hod.

TJ  Čebovce            ...  nedeľa, predzápas dosp. 3 hod.

TJ Želovce              ...  sobota, UHČ dospelí

FK Slovenské Ďarmoty ... sobota, 11:00 hod.

FK Bušince            ...  nedeľa, predzápas dosp. 2 hod.

TJ  Hrušov             ...  nedeľa, predzápas dosp. 2 hod.

TJ  Bátorová          ...  nedeľa, 2 hod. pred UHČ dosp.

Prípravka U11

OFK  Olováry       ...  ihrisko  FK Bušince

TJD  Príbelce       ...  ihrisko  TJ Bátorová

Dohodu o zriadení spoločného družstva (mládež) žiadame odovzdať na ObFZ V. Krtíš do 1.8.2019 ! (predlžuje sa termín odovzdania).

Dohodu o striedavom štarte hráča (mládež) žiadame odovzdať do 10.8.2019 !

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Prehľad prestupových termínov u amatérov – schválené VV SFZ !

        a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e.) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

S/2

Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade matrikár ObFZ  žiadosť zamietne.

S/3

Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 boli prijaté návrhy na zmenu a doplnenie nasledovných predpisov SFZ:

1.)  Suťažný poriadok SFZ
Konsolidované znenie dostupné TU:  https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

2.)  Etický kódex SFZ...Celé znenie dostupné TU: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/228e68b7-23bb-4f1d-896f-152754b45093.pdf

3.)  Registračný a prestupový poriadok SFZ...Celé znenie dostupné TU:

 https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf
Všetky vyššie uvedené predpisy SFZ nadobudli účinnosť dňom ich schválenia (18. júna 2019).

4.)  Upozorňujeme na zmeny v Pravidlách futbalu -  platné od 1.7.2019:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

S/4

ObFZ Veľký Krtíš ponúka do prenájmu voľné priestory na prevádzku kaviarne

v budove ObFZ (pri tenisových kurtoch) vo Veľkom Krtíši. Info : 0908 914 983.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ                                                        

===============================================================


 
Položky 21-31 z 31
č.22, 1.12.2017

č. 21, 24.11.2017

US č. 20, 18.11.2017

US č. 19, 10.11.2017

US č. 18, 3.11.2017

US č. 17, 27.10.2017

US č. 16, 20.10.2017

US č.15, 13.10.2017

US č.14, 6.10.2017

US č.13, 29.9.2017

US č.12, 22.9.2017

Položky 21-31 z 31

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

161181

22.10.2019
ÚvodÚvodná stránka