Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné správy

ÚS č. 30, 15.2. 2019

 ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaj sa prihlásilo týchto 8 družstiev :  Čebovce, Bátorová A, Sklabiná, Lesenice, Bušince, Hrušov, Bátorová B, Želovce. Časový rozpis zápasov a propozície turnaja budú zaslané e-mailom prihláseným družstvám.

ŠTK/2

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1  pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR. Účasť na seminári je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a)  od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),   - termín uplynul !

b)  od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c)  od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

ÚS č. 29, 8.2.2019 

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1  pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR.  Účasť na seminári je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),   - termín uplynul !

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 28, 1.2.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

STK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod.

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

2. miesto na turnaji v Hnúšti...

Dňa 26.1.2019 sa uskutočnil halový turnaj výberov ObFZ (dospelých) v Hnúšti o pohár predsedu ObFZ Rimavská Sobota. Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev. ObFZ Veľký Krtíš reprezentovali títo hráči :

TJ Balog  n/Ipľom : Richard  Mics, Dominik Kalmár, Kristián Radoš, Viliam         Reisinger,  Peter  Gyurász,  Jozef  Nedeľa, Gergely  Rusňák,

FK Záhorce  :             Pavel  Toman, Jozef  Koštiaľ,

TJ Opat. Nová Ves : Viktor Rég, Nikolasz  László

Výsledky turnaja :

                A – skupina                                            B – skupina

Zvolen – Rim. Sobota     3:2                        B. Bystrica – Žiar n/Hronom    4:3

V. Krtíš – Zvolen              6:5                        B. Bystrica – Lučenec             3:1

V. Krtíš – Rim. Sobota    4:3                         Lučenec    -- Žiar n/Hronom     7:3

Zápas o 5. miesto :   Rim. Sobota – Žiar n/Hronom    8:4

            o 3. miesto:    Lučenec – Zvolen                    10:4

                    finále:     Veľký  Krtíš – B. Bystrica       3:6

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Kristián Radoš ( ObFZ V. Krtíš).

ObFZ  vyslovuje poďakovanie hráčom nášho výberu za dôstojnú reprezentáciu nášho okresu - 2. miesto na turnaji. Zároveň ďakujeme za pekný úspech aj trénerom  Jánovi Máthovi a Milanovi Mikušovi.

ŠTK/3

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

 DK (predseda, Michal Húdek)

D58

FO Malé Zlievce – odvolanie voči D53 a D54 je bezpredmetné, podané po termíne. Poplatok 10,- € v MZF.

D59

FO Malé Zlievce – odvolanie voči D56. DK žiada doplniť do 6.2.2019 údaje k odvolaniu, nakoľko je nejasné. Bez  poplatku.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1  pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR.  Účasť na seminári je povinná.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez     obmedzenia), - termín uplynul !

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

S/2

SFZ ponúka vstupenky na kvalifikáciu EURO  Slovensko – Maďarsko , dňa 21.3.2019 o 20:45 hod. v Trnave. Cena vstupenky  je :  1. kategória ... 32,- eur ; 2. kategória ... 22,- eur ; FK, ktoré majú záujem o vstupenky, môžu požiadať e-mailom na ObFZ ( alebo  latanjan@gmail.com ) s menami uchádzačov o vstupenky. Objednávka bez menného zoznamu nebude akceptovaná! Záväzné objednávky prijímame do 5.2.2019 (utorok) do 14:oo hod..

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 27, 25.1.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

STK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonickyalebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

DK (predseda, Michal Húdek)

D57

DK berie na vedomie odvolanie FO Malé Zlievce voči rozhodnutiu DK  ObFZ. Odvolanie je v štádiu riešenia. Bez poplatku.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1 pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR. Účasť na seminári je povinná.

KR/2

Komisia rozhodcov SsFZ poriada dňa 16.2.2019 (sobota) halový turnaj rozhodcov v ŠH v Ružomberku. Záujemci o turnaj sa môžu prihlásiť na ObFZ Veľký Krtíš do 8.2.2019 (piatok).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a)   od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b)   od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c)   od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 26, 21.1.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

STK/1

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod.

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/2

Halový turnaj dospelých – vyhodnotenie.

Na HT dňa 19.1.2019 v Modrom Kameni sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré súťažili v 2 skupinách.

Finálové výsledky :

o  3. – 4. miesto ... Sklabiná A – D. Strehová A  0:0  ( 3:2 na pok. kopy )

o  1.  – 2. miesto ... Slov. Ďarmoty – Balog nad Ipľom  3:1

Konečné poradie HT :   1.  FK Slovenské Ďarmoty

                                        2.  TJ Balog nad Ipľom

                                        3.  TJ Sklabiná A

ObFZ vyslovuje poďakovanie FK za účasť na turnaji, za disciplínu a blahoželá víťazovi turnaja – FK Slovenské Ďarmoty.

ŠTK/3

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

 DK (predseda, Michal Húdek)

D56

FO Malé Zlievce , Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej  v D55( splniť záväzok voči ObFZ za MZF - mesiac november , v tomto čase už aj za mesiac december 2018) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS- pokuta 200€,  zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 18.1.2019 do uhradenia záväzku voči ObFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia.

Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát ObFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl.84 ods. 1 DP ).

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Komisia rozhodcov poriada dňa 2.marca 2019 (sobota) od 8.30 hod. seminár rozhodcov  v jedálni Slobodárne Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. Študijný materiál, videotest UEFA 2018 -1 pre rozhodcov je k dispozícii. Záujemcovia o tento materiál nech sa obrátia na predsedu KR. Účasť na seminári je povinná.

KR/2

Komisia rozhodcov SsFZ poriada dňa 16.2.2019 (sobota) halový turnaj rozhodcov v ŠH v Ružomberku. Záujemci o turnaj sa môžu prihlásiť na ObFZ Veľký Krtíš do 8.2.2019 (piatok).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.25, 11.1.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj dospelých

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 19.1.2019 /sobota/  23.ročník halového turnaja  registrovaných hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZV.Krtíš“  v športovej hale v Modrom Kameni.

Na základe obdržaných prihlášok vylosovanie turnaja je nasledovné :

Skupina  A                             Skupina  B                                   Skupina  C

1.  Slov. Ďarmoty                   1. V. Krtíš  „A“                                1. Sklabiná „A“

2. V. Krtíš  „B“                         2. Sklabiná „B“                               2. V. Krtíš „Jun.“

3. Nenince                              3. D. Strehová „A“                         3. Balog n/Ipľ.

4. Bušince                              4. Záhorce                                     4. D. Strehová „B“

Počas turnaja  nie je dovolené zaskakovať  z „A“ mužstva do „B“ mužstva a opačne! Začiatok turnaja je o 9.oo hod. Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre. Časový rozpis turnaja obdržia prihlásené družstvá e-mailom do 15.1.2018.Propozície HT nájdete na úvodnej web stránke ObFZ.  

ŠTK/2

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/3

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

 DK (predseda, Michal Húdek)

D55

FO Malé Zlievce , na základe podnetu sekretariátu OBFZ  V. Krtíš  a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac november 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP, DS - upozornenie. Podľa Čl. 64/2, 6 DP  OBFZ V.Krtíš  stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 17.1.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát OBFZ V.Krtíš doklad o úhrade nedoplatku. Poplatok 10,-€ v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

1.) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2.) V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov , aby už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,- € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.  Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné, u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle uvedeného obmedzenia.

3.)  V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.   

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 24, 4.1.2019

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj dospelých

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 19.1.2019 /sobota/23.ročník halového turnaja  registrovaných hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ V. Krtíš“  v športovej hale v Modrom Kameni.

Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa  na uvedenom  turnaji, zašlú prihlášku e-mailom alebo telefonicky do 11.1.2019 (piatok) do 15.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.Technické ustanovenia : Štartujú aktívne FK  z okresu V. Krtíš, kategória dospelí, štartovné 20,-€. Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.Začiatok turnaja je o 9.oo hod.Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

Propozície HT nájdete na úvodnej web stránke ObFZ.  

ŠTK/2

Halový turnaj, Žiaci U15 

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod.

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

ŠTK/3

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

1.) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2.) V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bolav ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov , aby už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,- € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.  Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné, u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle uvedeného obmedzenia.

3.)  V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.   

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 23, 21.12.2018

 ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Halový turnaj dospelých

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 19.1.2019 /sobota23.ročník halového turnaja  registrovaných hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ “  v športovej hale v Modrom Kameni.

Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa  na uvedenom  turnaji, zašlú prihlášku e-mailom alebo telefonicky do 11.1.2019 (piatok) do 15.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.

Technické ustanovenia : Štartujú aktívne FK  z okresu V. Krtíš, kategória dospelí, štartovné 20,-€. Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre.Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.Začiatok turnaja je o 9.oo hod.Na turnaj nebude zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.). Propozície HT nájdete na úvodnej web stránke ObFZ.  

ŠTK/2

Halový turnaj, Žiaci U15  

ObFZ V. Krtíš poriada dňa 23.2.2019 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ  V. Krtíš.

FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 15.2.2019 (piatok) do 15.oo hod. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev. Na turnaj nebude  zaradený FK, ktorý nemá vysporiadané finančné náležitosti (MZF a pod.).

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Informácia SFZ o príspevku na mládež ...

Spôsob prerozdelenia  členských príspevkov klubom v sezóne 2018/2019.   SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v aktuálnej hodnote 469 532 € (stav k 15.12.2018) priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ).Aktuálne má nárok na prerozdelenie členských príspevkov podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ 1 228 klubov, v ktorých dohralo jesennú časť súťaží 2 863 družstiev, čo činí na jedno družstvo príspevok 164,00 € za jesennú časť.

Prvá časť platieb, 50% zo 164 €/družstvo, bola uhradená (poukázaná na účet klubu) 17.12.2018. Druhá časť, 50% bude uhradená v priebehu mesiaca február 2019. Členské príspevky vybraté za jar 2019 budú prerozdelené a uhradené k 1.7.2019.

S/2

1.) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2.) V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP.

Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov , aby už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti,prípadne na pracovnej ploche. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,- € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. 

Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné, u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle uvedeného obmedzenia.

3.)  V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.

      

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok ...

 ObFZ  V. Krtíš Vám želá pokojné prežitie Vianočných sviatkov, vzájomné

porozumenie, šťastie, lásku a úspešné vykročenie do Nového roku 2019 !

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 22, 6.12.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)       

ŠTK/1

ŠTK  schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v  súťažiach dospelých a mládeže za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019. Výsledky sú zverejnené na futbalnete.

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019  je stanovený :

6.liga Dospelí    ... 14.kolo ... 24.3.2019

4.liga Žiaci U15 ... 12.kolo ... 23.3.2019

Prípravka U11   ...   6.kolo ... 10.4.2019

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Konferencia ObFZ

Dňa 30.11.2018 sa uskutočnila konferencia ObFZ vo Veľkom Krtíši. Na konferencii sa zúčastnilo 15 delegátov z 21 pozvaných, čo predstavuje 71,4%. Neboli zastúpené tieto FK : Dačov Lom, Ipeľské Predmostie, Malé Zlievce, Nenince, Slov. Ďarmoty, Op. Nová Ves.Veríme, že funkcionári menovaných FK prehodnotia svoj postoj k neúčasti a v budúcnosti sa tento stav zlepší.

Uznesenie z konferencie ObFZ konanej dňa 30.11.2018

I. Berie na vedomie

a) kontrolu plnenia uznesení z konferencie z 6.7.2018

b) správu mandátovej komisie

c) informatívnu správu o hospodárení ObFZ za rok 2018

d) správu revíznej komisie

II. Schvaľuje

a) program konferencie

b) správu o činnosti Výkonného výboru ObFZ od konferencie zo 6.7.2018

c) hospodárenie ObFZ V. Krtíš za rok 2018

d) rozpočet ObFZ V. Krtíš na rok 2019

III. Ukladá

a) informovať funkcionárov FK ako i širokú futbalovú verejnosť o dôležitých rozhodnutiach konferencie ObFZ

b) dôsledne dodržiavať čerpanie rozpočtu ObFZ v roku 2019

c)  Výkonnému výboru ObFZ  doriešiť FK M. Zlievce ako aj incident z MFS  M.       Zlievce – Kam. Kosihy zo dňa 4. 11. 2018;

d) pripraviť pracovné stretnutie pre vedúcich družstiev súťaže „Prípravka U11“

 

S/2

1.) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

     ( aktuálne termíny )

2.) V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť (dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov , aby už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,- € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady.  Zároveň upozorňujeme, že v zmysle čl. 37/(7) je možné, u tzv. „mládežníckych klubov“ – trvale nemajúcich družstvo dospelých, postupovať podľa čl. 15/5 len v zmysle uvedeného obmedzenia.

3.)  V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je potrebné postupovať výhradne v zmysle čl. 15/5.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 21, 30.11.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK  schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v  súťažiach dospelých a mládeže za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019. Výsledky sú zverejnené na futbalnete.

DK(predseda, Michal Húdek)

D54

Jozef Filkus 1015188, FO Malé Zlievce, HNS, čl. 49/1c  DP, čl. 12/3 DP ; Pozastavenie  výkonu športu a funkcie  na 24 mesiacov nepodm. od 5.11.2018 do  5.11.2020, pokuta 100,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 20, 23.11.2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D52

Pozastavenie  výkonu športu a funkcie pre  Jozef  Filkus 1015188, FO Malé Zlievce  do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

D53

FO Malé Zlievce – nedodanie videozáznamu v stanovenom termíne. Disciplinárna sankcia pokuta 100,- €. Čl. 64/1 DP, čl. 12/6 DP, čl. 32 RS. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Pozvánka

Na základe rozhodnutia VV ObFZ uskutoční sa dňa 30.11.2018 (piatok) o 16:00 hod.  konferencia ObFZ V. Krtíš v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Na konferenciu pozývame 1 zástupcu z každého aktívneho futbalového klubu. Podklady k rokovaniu boli zaslané e-mailom a zverejnené na web stránke ObFZ.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č.19, 16.11.2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D50

DK  dôrazne žiada FO Malé Zlievce  o dodanie  celého videozáznamu zo stretnutia  Malé  Zlievce - Kamenné Kosihy zo dňa 4.11.2018. Záznam žiadame doručiť do 21.11.2018 do 12:oo hod. na ObFZ Veľký Krtíš.

D51

DK žiada vedúceho mužstva TJ Kam. Kosihy , Krištof  Škerlec  a kapitána mužstva TJ Kam. Kosihy, Richard Balla o písomné vyjadrenie k incidentu  v stretnutí  FO Malé Zlievce – TJ Kam. Kosihy dňa 4.11.2018. Vyjadrenie žiadame zaslať do 21.11.2018  do 12:oo hod. na ObFZ  V. Krtíš  e-mailom, osobne alebo cez isssf.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Pozvánka

Na základe rozhodnutia VV ObFZ uskutoční sa dňa 30.11.2018 (piatok) o 16:00 hod. Riadna konferencia ObFZ V. Krtíš v Reštaurácii JAKUB vo Veľkom Krtíši.

Na konferenciu pozývame 1 zástupcu z každého aktívneho futbalového klubu. Podklady k rokovaniu budú zaslané e-mailom a zverejnené na web stránke ObFZ.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 18, 9.11.2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D47

DK žiada FO Malé Zlievce  o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Malé  Zlievce – Kam. Kosihy  zo dňa 4.11.2018. Videozáznam doručiť na ObFZ  V. Krtíš do 14.11.2018,  12:00 hod.. Bez poplatku.

D48

DK  predvoláva na svoje zasadnutie  dňa 15.11.2018  na ObFZ  Veľký Krtíš zo stretnutia M. Zlievce – K. Kosihy

- Pavol Kalmár, hlavný  usporiadateľ ... o 15:20 hod.

- Marian Dibala, vedúci mužstva ...         o 15:30 hod.

D49

DK  žiada  R – Štefan Pohánka,  AR1 – Jozef  Balga,  AR2 – Ján Bušo o písomné vyjadrenie  k  incidentu  v stretnutí M. Zlievce  - Kam. Kosihy. Vyjadrenie doručiť  na ObFZ  ( alebo cez ISSF, príp. e-mail ) do 14.11.2018. Bez poplatku.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 17, 2.11.2018

DK(predseda, Michal Húdek)

D43

5xŽK , čl. 37/5 DP, 1 MFS nepodm. od 29.10.2018 :

- Róbert Bablena 1291735, FK Bušince  dosp., poplatok 10,- € v MZF.

- Peter Novák 1178628, FK Záhorce dosp., poplatok 10,- € v MZF.

D44

Tomáš Šumec 1210545, TJ Dolná Strehová dosp., ČK po 2x ŽK , čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 29.10.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D45

Štefan Škerlec, vedúci mužstva TJ Nenince  U15, čl. 64/1 DP, pokarhanie, čl.11 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D46

Patrik Balga, vedúci mužstva TJ Čebovce  U15, čl. 64/1 DP, pokarhanie, čl.11 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,

alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:  doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

S/2

Upozornenie.

K dnešnému dňu nevyčerpali kredity  za mládež v eshope :

TJ Družstevník  Želovce   ... 531,95 €

Žiadame zodpovedných funkcionárov  TJ Želovce,  aby do 30.11.2018 spotrebovali pridelené kredity. Aktuálny stav čerpania nájdete  na stránke :  http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 16, 26.10.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ  V. Krtíš zo dňa 26.10.2018  ŠTK  anuluje  výsledok MFS  7.kolo Nenince – Čebovce  Žiaci U15 zo dňa 26.9.2018  (0:15) , kontumuje  stretnutie v prospech TJ Čebovce a priznáva skóre 3:0 pre TJ Čebovce, čl. 82/1c,  SP SFZ. Vzhľadom na 3 kontumačné výsledky u TJ Nenince Žiaci U15, ŠTK vylučuje dňom 27.10.2018  družstvo žiakov zo 4. Ligy ObFZ, čl. 13d RS. Pokuta 300,- €  preTJ Nenince  v  MZF, čl. 13h RS. ŠTK odstupuje  vedúcich družstiev žiakov  na riešenie DK.

Voči rozhodnutiu komisie ŠTK  má právo FK podať odvolanie v stanovenej lehote a forme podľa čl. 87 SP.

ŠTK/2

Dohrávky jesennej časti futbalových súťaží :

Žiaci U15:

TJ Sklabiná – TJ Čebovce ... 4.11.2018 o 14:00 hod.     ( 9. kolo)   

6. liga dospelí:

Stredné Plachtince – Balog n/Ipľ. ...      3.11.2018  o  14:00 hod.    (1. kolo )

Opat. Nová Ves – Nenince                 ...  4.11.2018  o  14:00 hod.   ( 3.kolo)

Malé Zlievce  - Kamenné Kosihy     ...    4.11.2018  o  11:00 hod.   (10.kolo)

DK(predseda, Michal Húdek)

D39

Martin Halama 1113247, OFK Dačov Lom ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 22.10.2018, čl. 37/3 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D40

Štefan Mihálik 1166647, TJ Op. Nová Ves, 5x ŽK, 1 MFS nepodm. od22.10.2018, čl. 37/5a DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D41

Maroš Balga 1133709, TJ Op. Nová Ves, ČK  čl. 46/1a, 2 DP; 1 MFS nepodm. od 22.10.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D42

Po vzhliadnutí videa disciplinárnou komisiou – podnet FK Lesenice je bezpredmetný. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,

alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:

 doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

S/2

Upozornenie.

K dnešnému dňu nevyčerpali kredity  za mládež v eshope :

TJ Družstevník  Želovce   ... 531,95 €

TJ Družstevník  Sklabiná ...  531,95 €

Žiadame zodpovedných funkcionárov uvedených FK, aby do 30.11.2018 spotrebovali pridelené kredity. Aktuálny stav čerpania nájdete  na stránke :  http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 15, 19.10.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať  MFS , 13. kolo 28.10.2018 o 11:00 hod. :

         TJ Družstevník  Želovce  -- TJ Slovan Modrý Kameň  

         TJ Ipeľské  Predmostie  – FO Malé Zlievce

DK(predseda, Michal Húdek)

D33

DK žiada TJ Op. Nová Ves o zaslanie videozáznamu zo zápasu dosp. TJ Op. N. Ves – FK Lesenice  zo dňa 14.10.2018. Video žiadame doručiť na ObFZ V. Krtíš do 24.10.2018 do 12:00 hod. Bez  poplatku. 

D34

Patrik Belák 1194290, TJ Op. N. Ves dosp., ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 15.10.2018, čl. 37/3 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D35

Zsolt Németh 1250024, FK Lesenice dosp., ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 15.10.2018, čl. 37/3 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D36

Jakub Kováč 1366169, FK Slov. Ďarmoty žiaci, ČK – HNS, čl. 46/1 DP, 1 MFS nepodm. od 12.10.2018. Poplatok 5,- € v MZF.

D37

Riešenie prípadu žiakov U15 v stretnutí Nenince – Čebovce  DK odstupuje  na Výkonný výbor ObFZ V. Krtíš. Bez poplatku.

D38

Podanie p. Ďurčova DK berie na vedomie. Bez poplatku.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozornenie pre FK.

Upozorňujeme  futbalové kluby  na čerpanie kreditov  pridelených za mládežnicke družstvá cez futbalnet.shop . Pridelené prostriedky  je nutné  vyčerpať do 30. novembra 2018 !

S/2

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com ,

alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

ÚS č. 14, 12.10.2018

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)               

ŠTK/1

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Čebovce – Lesenice  Žiaci U15 na deň 11.10.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,- € pre FK Lesenice  v MZF.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Želovce – Slov. Ďarmoty Žiaci U15 na deň 11.10.2018 o 16:00 hod. Poplatok 5,-  pre TJ Želovce v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Olováry – Bušince  Žiaci U15 na deň 12.10.2018 o 17:00 hod. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS  Hrušov – Čebovce  Žiaci U15  na deň 14.10.2018 o 12:00 hod. Poplatok  5,- € pre TJ Čebovce v MZF.

ŠTK/5

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu MFS  Vinica – Hrušov Žiaci U15 na deň 27.10.2018 o 11:00 hod. Poplatok 5,- € pre TJ Hrušov.

ŠTK/6

ŠTK kontumuje MFS  4.kolo Bušince – Vinica, Prípravka U11 zo dňa 26.9.2018 podľa čl. 82/1b v prospech FK Bušince. Bez poplatku.

DK(predseda, Michal Húdek)

D30

Jozef Zöllei – rozhodca, neoprávnené vedenie  stretnutia, čl.64/1e, čl. 63/1a, čl. 61/1b, 1 mesiac nepodm. od 8. 10. 2018. Poplatok 10,- € v MZF.

D31

Podnet k zápasu  Žiakov U15 TJ Nenince – TJ Čebovce  je naďalej v riešení. Bez  poplatku.

D32

Ladislav  Lörinc 1171817, FK Lesenice  5x ŽK, čl. 37/5a DP;  1 MFS  nepodm. od 8.10.2018. Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Doškoľovací seminár trénerov

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 

aleb o poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Prílohy:   doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

S/2

SFZ ponúka vstupenky  na medzištátne  stretnutie

Slovensko – Ukrajina, dňa  16.11. 2018 (piatok)  o 20:45 hod. v Trnave.

Cena vstupeniek  :  1. kategória  ...  30,- €  (pozdĺžne tribúny),

                                  2. kategória ...   18,- €  (tribúny za bránou).

Záväznú objednávku  môžete  zaslať  e-mailom  na ObFZ  V. Krtíš  do 18.10.2018 do 15:00 hod.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 


 
Položky 21-31 z 31
č.22, 1.12.2017

č. 21, 24.11.2017

US č. 20, 18.11.2017

US č. 19, 10.11.2017

US č. 18, 3.11.2017

US č. 17, 27.10.2017

US č. 16, 20.10.2017

US č.15, 13.10.2017

US č.14, 6.10.2017

US č.13, 29.9.2017

US č.12, 22.9.2017

Položky 21-31 z 31

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

podrobný kalendár

webygroup

116534

23.2.2019
ÚvodÚvodná stránka