Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.6/1, 2016/2017 22.8.2016

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.2, (28.8. – 1.9. 2016)

6. Liga dospelí (MO)  2. kolo   28.8.2016   o 16:00 h.

Lesenice – S. Plachtince    13:30 hod.

Zolczer

Majer

 

Príbelce – Nenince

Mihálik

Ďurčov

Bán 

M. Kameň – K. Kosihy

Ďuriš

Zaťko

Pohánka

Op. N. Ves – Sečianky

Majer

Zolczer

Kremničan

Balog n/I. – Záhorce

Mačuda

Kalmár

 

Sklabiná – D. Lom           13:00 h.  ŠTK

Kremničan

Bán

Pohánka

 

7.Liga dospelí   2. kolo   28.8.2016   o 13:00 h.

Želovce – Ip. Predmostie    13:00 h.  ŠTK

Ďuriš

Zaťko

 

D. Strehová B – Bátorová   13:00 h.  ŠTK

Ďurčov

Mihálik 

 

Hrušov – Bušince              13:00 h.  ŠTK

Kalmár

Mačuda

 

  

Žiaci  U15  2. kolo  1.9.2016   o 15:30 h.

Nenince – Čebovce

Zöllei

 

 

Želovce – Bátorová

Ďuriš

 

 

Balog n/I. – S. Ďarmoty

Majer

 

 

Vinica – Bušince

Ďurčov

 

 

Sklabiná – Olováry

Kalmár

 

 

 

Správa zo sekretariátu (sekretár Ján Latinák)

S/1

Upozorňujeme FK na úhradu členských príspevkov pre hráčov.V momente vygenerovania

členského príspevku je hráč uvoľnený pre Zápis o stretnutí. Podrobné usmernenie s

obrázkovou prílohou obdržali kluboví  manažéri ISSF  e-mailom  dňa  23.júla 2016.

 

č.6, 2016/2017 19.8.2016

ŠTK (   predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Z dôvodu kvalifikačného stretnutia Slovensko – Anglicko dňa 4.9.2016 o 18,00 hod. navrhujeme

FK podľa uváženia a vzájomnej dohody obidvoch FK požiadať cestou Informačného systému na

komisiu ŠTK ObFZ o náhradný termín odohratia MFS  3.kola  6.ligy  a  7. ligy dospelých.

 Takéto požiadavky  v ISSF budeme akceptovať  do  21.8.2016.

 

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

KR oznamuje mladým uchádzačom o rozhodovanie futbalových stretnutí,  že sa môžu  prihlásiť

na telef.č. 0908 914 983 alebo e-mail :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

KR/2

Ospravedlnení rozhodcovia :

Bakoš – zranený,  Chrien ... 27.8. – 28.8. 2016,  Pohánka ... 27.8. – 28.8. 2016,

Zöllei ... 28.8. , 11.9. , 25.9. , 16.10. , 30.10. 2016 ;

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozorňujeme FK, že letné registračné obdobie  (prestupy)  bez obmedzenia končí 31.8.2016

(streda).  Prestupy s obmedzením bude možné riešiť ešte do 30.9.2016. Po uvedených termínoch

nebude možné transfer hráča realizovať.

S/2

Členský príspevok, vysvetlenie

V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na

Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov,

platiť členské.

 Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

- Hráči do 18 rokov... 3 €

- Hráči nad 18 rokov...  6 €

- Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia...  10 €

 - Futbalové kluby...  20 €

 - Zväzy (RFZ, ObFZ) ... 20 €

 - Ostatní riadni a pridružení členovia ... 20 €

Kľúč  na rozdelenie finančných prostriedkov získaných z výberu členských

príspevkov SFZ:

 Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky klubom,

ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Na kritérium pridelenia finančných prostriedkov vplýva počet

 mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov.

Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka –

člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF.

Takto získané finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky

 futbal. Budú tvoriť základ Fondu mládeže, do ktorého potečú aj ďalšie peniaze

okrem členského – napr. 10 % zo štátnej dotácie SFZ.

Platenie členského príspevku bude podmienkou účinkovania a činnosti v SFZ.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

 

č. 5/1, 2016/2017 15.8.2016

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.1,  (21.8. 2016)

6.liga, .Dospelí   1. kolo   21.8.2016   o 16:00 h.

Sklabiná --  Lesenice        13:00  h.  ŠTK

Zöllei

Zaťko

Kalmár

D. Lom  – Balog n/I

Zöllei

Zaťko

 

Záhorce  --  O. N. Ves       13:00 h. ŠTK

Mačuda

Chrien

 

Sečianky – M- Kameň

Ďuriš

Ďurčov

Pohánka

K. Kosihy – Príbelce         13:00 h. ŠTK

Ďurčov

Ďuriš

Pohánka

Nenince – S. Plachtince

Majer

Zolczer

Mihálik

 

7.liga, Dospelí   1. kolo   21.8.2016   o 16:00 h.

Hrušov – Želovce

Kremničan

Kalmár

 

Bušince – D. Strehová B

Mačuda

Chrien

 

Bátorová – I. Predmostie     13:00 h. ŠTK

Zolczer

Majer

 

KR/1

Komisia rozhodcov pozýva na náhradný seminár dňa 19.8.2016 (piatok) o 17:00 hod.

na sekretariát ObFZ týchto R : Bakoš, Kalmár st., Pohánka, Mucha.

 

č.5, 2016/2017 12.8.2016

ŠTK (   predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 6.Liga dospelí, 3. kolo Str. Plachtince – Príbelce na  3. 9.

2016 o 15.30 hod. Bez  poplatku.

ŠTK/2

Z dôvodu kvalifikačného stretnutia Slovensko – Anglicko dňa 4.9.2016 o 18,00 hod. navrhujeme

FK podľa uváženia a vzájomnej dohody obidvoch FK požiadať cestou Informačného systému na

komisiu ŠTK ObFZ o náhradný termín odohratia MFS  3.kola  6.ligy  a  7. ligy dospelých.

 Takéto požiadavky  v ISSF budeme akceptovať  do  21.8.2016.

ŠTK/3

Upozorňujeme FK, ktoré prihlásili spoločné družstvá mládeže, že nie je potrebné  riešiť  u hráčov

transfer, nakoľko boli  zaradení v ISSF systéme do FK , ktorý nesie zodpovednosť.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

KR oznamuje mladým uchádzačom o rozhodovanie futbalových stretnutí,  že sa môžu  prihlásiť

na telef.č. 0908 914 983 alebo e-mail :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh

úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné

 obdobia upravujú nasledovne:

 a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

 Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“ :

 v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu

podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má

nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a

nový klub nedohodnú inak.

 Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“ :

 v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského

klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového

klubu, hráča a materského klubu).

 Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu,

z ktorého prestupoval.Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu

(30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

 Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

 Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37,

odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje

(nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

S/2

Členský príspevok, vysvetlenie

V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na

Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov,

platiť členské.

 Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

- Hráči do 18 rokov... 3 €

- Hráči nad 18 rokov...  6 €

- Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia...  10 €

 - Futbalové kluby...  20 €

 - Zväzy (RFZ, ObFZ) ... 20 €

 - Ostatní riadni a pridružení členovia ... 20 €

Kľúč  na rozdelenie finančných prostriedkov získaných z výberu členských

príspevkov SFZ:

 Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky klubom,

ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Na kritérium pridelenia finančných prostriedkov vplýva počet

 mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov.

Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka –

člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF.

Takto získané finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky

 futbal. Budú tvoriť základ Fondu mládeže, do ktorého potečú aj ďalšie peniaze

okrem členského – napr. 10 % zo štátnej dotácie SFZ.

Platenie členského príspevku bude podmienkou účinkovania a činnosti v SFZ.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

č.4, 2016/2017 5.8.2016

ŠTK (   predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Upozorňujeme FK, ktoré prihlásili spoločné družstvá mládeže, že nie je potrebné  riešiť  u hráčov

transfer, nakoľko budú zaradení v ISSF systéme do FK , ktorý nesie zodpovednosť.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Dňa 12.8.2016 o 17.oo hod. sa uskutoční seminár rozhodcov  k novým pravidlám

na sekretariáte ObFZ vo V. Krtíši. Účasť R je nutná.

 

KR/2

KR oznamuje mladým uchádzačom o rozhodovanie futbalových stretnutí,  že sa môžu  prihlásiť

na telef.č. 0908 914 983 alebo e-mail :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 Správy zo sekretariátu /sekretár Ján Latinák/

S/1

Pre FK v pôsobnosti ObFZ V. Krtíš boli e-mailom zaslané doplnky k novým „Pravidlám futbalu“

s platnosťou v súťažnom ročníku 2016/2017.

S/2

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016

návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu

sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

 a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

 Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“ :

 v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského

klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak

materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa

článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

 Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“ :

 v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského

klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového

klubu, hráča a materského klubu).

 Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu,

z ktorého prestupoval.

 Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom

registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

 Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

 Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, čl. 37,

odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje

(nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

S/3

Členský príspevok, vysvetlenie

V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na

Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov,

platiť členské.

 Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

- Hráči do 18 rokov... 3 €

- Hráči nad 18 rokov...  6 €

- Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia...  10 €

 - Futbalové kluby...  20 €

 - Zväzy (RFZ, ObFZ) ... 20 €

 - Ostatní riadni a pridružení členovia ... 20 €

Kľúč  na rozdelenie finančných prostriedkov získaných z výberu členských

príspevkov SFZ:

 Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky klubom,

ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Na kritérium pridelenia finančných prostriedkov vplýva počet

 mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov.

Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka –

člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF.

Takto získané finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky

 futbal. Budú tvoriť základ Fondu mládeže, do ktorého potečú aj ďalšie peniaze

okrem členského – napr. 10 % zo štátnej dotácie SFZ.

Platenie členského príspevku bude podmienkou účinkovania a činnosti v SFZ.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ