Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.42/1, 2016/2017 22.5.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.20, (27.5. – 28.5. 2017)

6.Liga (MO) dospelí   20. kolo   28.5.2017   o 17:00 h.

Sklabiná – M. Kameň   27.5. o 17.oo hod.

Béreš

Zaťko G.

Zaťko K.

Lesenice – K. Kosihy              o 14.oo hod.

Ďuriš

Zaťko K.

Pohánka

Sečianky – Nenince                o 14.oo hod.

Majer

Zolczer

Mihálik

Záhorce – S. Plachtince

Kremničan

Zöllei

Bakoš

D. Lom – Príbelce                  o 14.oo hod.

Bakoš

Kremničan

Zöllei

Balog n/I – O. N. Ves

Pohánka

Ďuriš

Zaťko K.

 

7.Liga dospelí   19. kolo   28.5.2017   o 17:00 h.

D. Strehová B – Želovce

Kalmár

Fodor

 

I. Predmostie – Hrušov

Zolczer

Majer

 

Bátorová – Bušince      27.5.  o 17.oo hod.

Pásztor

Balga

 

 

Dorast  U19   14. kolo   27.5.2017   o 17:00 h.

Vinica – K. Kosihy      26.5. o 17.oo h. ŠTK

Zöllei

Zaťko G.

 

Čebovce - Olováry

Koči

Ďuriš

 

Sklabiná – S. Plachtince 28.5. o 14.oo hod.

Fodor

Kalmár

 

 

Žiaci  U15  18. kolo  27.5.2017   o 17:00 h.

Sklabiná – Vinica          29.5. o 17.oo hod.

Béreš

 

 

Nenince – Bátorová

Mucha

 

 

S. Ďarmoty - Čebovce

Kremničan

 

 

Olováry – Balog n/I      26.5. o 17.oo hod.

Zaťko K.

 

 

Bušince – Želovce        26.5. o 16.oo hod.

Hlinica

 

 

Ospravedlnení : Zolczer,Majer,Zöllei ... 27.5.2017, Mačuda, Mucha, Hlinica ... 27.-28.5.2017

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.42, 2016/2017 19.5.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS, Dorast U19, 13.kolo Olováry – Sklabiná na deň 3.6.2017

o 17.oo hod.. Poplatok 5,- €v MZF.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS, Dorast U19, 13.kolo S. Ďarmoty – Vinica na deň 3.6.2017

o 17.oo hod.. Poplatok 5,- € v MZF.                                                                         

DK(predseda, Michal Húdek)

D106

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5  DP od 15.5.2017 na 1 MFS nepodm. :

-          Zoltán Cibuľa 1218631, TJD Príbelce, poplatok 10,- € v MZF.

D107

Rodrigo Kováč 1331573, TJ Sklabiná, dorast, čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie  výkonu  športovej

činnosti na 2 MFS nepodm. od 15.5.2017. Poplatok 5,- € vMZF.

D108

Bohdan Kalmár 1257121, TJ Želovce,dosp. HNS, čl. 48/1c, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej

činnosti na 3 týždne nepodm. od 15.5.2017. Poplatok 10,- € v MZF.

D/109

Július Oroszlány – vedúci mužstva TJ Sečianky, dosp., čl. 48/1c, 2b, čl. 12/4, pozastavenie výkonu

funkcie na 4 týždne nepodm. od 15.5.2017, pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D/110

Štefan Mihálik 1166647, TJ Opat. N. Ves,dosp. – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti

nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

D/111

Tibor Petrovský  1166643, TJ Nenince,  dosp. – žiadosť o odpustenie  zvyšku  trestu. DK  žiadosti

nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

D/112

Dávid Oravec 1265414,TJ Sklabiná, dosp.- žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje,

1 MFS podm., skúšobná doba 3 mesiace od 15.5.2017 do 14 8.2017, čl. 41/1,2 DP.

Poplatok 10,- € v MZF.

 Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.6.2017 na sekretariáte ObFZ VK a na štadióne

FC Baník V. Krtíš.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Nominácia žiakov žiakov do okresného výberu, roč. narodenia 2005

Dňa 23.mája 2017 (utorok) od 8.3o hod. sa uskutoční v Hnúšti medzioblastný futbalový  turnaj

 mladších žiakov  (LC, RS, VK ).

Do užšieho výberu ObFZ V. Krtíš boli z FK okresu zaradení títo žiaci:

Baník Veľký Krtíš:  Bača Dominik, Račák Adam, Adam Lukáš, Nemčok Ján, Kukučka Patrik,

                                 Görči Leonard,

Čebovce :            Ďörď Christopher,

Hrušov :             Bendík Ján, Fischer Samuel,

Šklabiná :         Žingor Dávid,

Olováry :           Bertók Ján,

Bátorová :         Hulec Matej,

Balog nad /I. :  Nagy Lórant, Villant Nikolas,

Hráči si prinesú : kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky, uterák a preukaz

 poistenca.

Žiadame uvedené FK, aby zabezpečili dopravu žiakov na ObFZ V.Krtíš dňa 23.5.2017

o 6.45 hod.

Vzhľadom na reprezentáciu okresu nominovaní žiaci obdržia písomné ospravedlnenie do školy.

Predpokladaný návrat z turnaja do Veľkého Krtíša je o 15.oo hod.

Uvoľnením dieťaťa na turnaj rodičia ( zodpovední  zástupcovia ) berú na vedomie, že zodpovedajú

za zdravotný stav dieťaťa v čase konania stretnutí a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ Veľký Krtíš

nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia

organizátora podujatia.

Bližšie informácie Vám poskytnú :    Tibor Zolczer, tréner, mobil – 0905 247 385

                                                        Jozef Stricho, tréner,  mobil – 0907 502 017

                                                       Ján Latinák, sekretár ObFZ

S/2

Vážení kluboví manažéri,

v uplynulých dňoch sa implementovala v ISSF úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/

hracej plochy stretnutia.“

 Základné rozdiely vo funkcionalite:

 1. v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví manažéri

prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené

 a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište;

 2. žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy;

 3. v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum,

čas, hracia plocha);

 4. v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška,

že je nutné použiť správny formát času (hh:mm)

S/3

ObFZ Veľký Krtíš dňom 18.5.2017 schvaľuje za člena odvolacej komisie JUDr. Jozefa Magdiča,

štatutárneho zástupcu FK FC Baník Veľký Krtíš.

S/4

ObFZ Veľký  Krtíš, Banícka 51( pri tenisových kurtoch) ponúka na  prenájom voľné kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 .

S/5

TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA

 GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 5 hodín

 dňa 24. júna 2017 (sobota) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod.

 V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle

 správy) do 10. júna 2017 mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu

 TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- €

 je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu:

 SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 ,

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.41/1, 2016/2017 15.5.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.19, (20.5. – 21.5. 2017)

6.Liga (MO) dospelí   19. kolo   21.5.2017   o 17:00 h.

O. N. Ves – Lesenice

Bán

Zaťko K.

Hlinica

M. Kameň – Balog n/I     o 14.oo h. ŠTK

Bakoš

Kalmár

Pohánka

Príbelce – Sklabiná

Kremničan

Ďuriš

Zaťko G.

S. Plachtince – D. Lom

Pohánka

Bakoš

Kalmár

Nenince – Záhorce

Majer

Mihálik

Ďurčov

K. Kosihy – Sečianky     o 14.oo h. ŠTK

Hlinica

Zaťko K.

Bán

 

7.Liga dospelí   18. kolo   21.5.2017   o 14:00 h.

Želovce – Bušince          o 11.3o h. ŠTK

Ďurčov

Ďuriš

 

Hrušov – Bátorová         o 14.oo h. ŠTK

Balga

Majer

 

D. Strehová B – I. Predmostie  o 14.oo h.

Ďuriš

Ďurčov

 

 

Dorast  U19   13. kolo   20.5.2017   o 17:00 h.

Olováry – Sklabiná       3.6. o 17.oo h. ŠTK

Zaťko K.

Koči

 

K. Kosihy – Čebovce

Zöllei

Balga

 

S. Ďarmoty – Vinica     3.6. o 17.00 h. ŠTK

Zöllei

Zaťko G.

 

 

Žiaci  U15  17. kolo  20.5.2017   o 17:00 h.

Vinica – Nenince

Ďurčov

 

 

Želovce – Olováry

Béreš

 

 

Čebovce – Bušince          21.5. o 14.oo h.

Kremničan

 

 

Bátorová – S. Ďarmoty    19.5. o 17.oo h.

Zaťko G.

 

 

Balog n/I – Sklabiná        21.5. o 15.oo h.

Mihálik

 

 

Čebovce – Sklabiná         18.5. o 17.oo h.

Zöllei

(dohrávka)

 

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.41, 2016/2017 12.5.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS, Žiaci U15, 15.kolo Čebovce – Sklabiná na deň 18.5.2017

(štvrtok) o 17.oo hod.. (dohrávka pre nespôsobilý terén). Bez poplatku.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ, Dorast U19, 12.kolo Str. Plachtince – Olováry dňa 13. 5. 2017

o 12.3o hod.. Poplatok 5,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS, Žiaci U15, 18.kolo Bušince – Želovce na deň 26.5.2017

o 16.oo hod.. Poplatok 5,- € v MZF.                                                                                             

DK(predseda, Michal Húdek)

D100

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5a DP od 8.5.2017 na 1 MFS nepodm.:

-        Jozef Jakubec 126630, FK Bušince dosp., poplatok 10,- € v MZF;

-        Tibor Málik 1179979, TJ Ip. Predmostie, poplatok 10,- € v MZF;

D101

Dávid Oravec 1265414, TJ Sklabiná dosp., čl.45/1, 2a DP,pozastavenie výkonu športovej činnosti

na 2 MFS nepodm. od 8.5.2017. Poplatok 10,- € v MZF.

D102

Andrej Lichvár 1221729, TJ Bátorová dosp., čl. 47/1b, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej

činnosti na 2 MFS nepodm. od 8.5.2017. Poplatok 10,- € v MZF.

D/103

Július Matuška 1165076, TJ Modrý Kameň,čl. 64/1a, 3, DP, čl.19/1 DP, pozastavenie výkonu šport.

činnosti a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky,extra sedenia

alebo iných určených priestorov štadiona na dobu 7 mesiacov nepodm. od 1.5.2017, pokuta 30,- €.

Poplatok 10,- € v MZF.

D/104 

TJ Modrý Kameň – čl. 64/1a, 4, DP, pokuta 50,- € v MZF. Poplatok 10,- € v MZF.

D/105 

TJD Príbelce – HNS priaznivcov v MFS M. Kameň – Príbelce, čl. 58/1a, 3, DP, pokuta 50,-€.

Poplatok 10,- € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.6.2017 na sekretariáte ObFZ VK a na štadióne

FC Baník V. Krtíš.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Vážení kluboví manažéri,

v uplynulých dňoch sa implementovala v ISSF úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“

 Základné rozdiely vo funkcionalite:

 1. v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené

 a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište;

 2. žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy;

 3. v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum, čas, hracia plocha);

 4. v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm)

S/2

ObFZ Veľký  Krtíš, Banícka 51( pri tenisových kurtoch) ponúka na  prenájom voľné kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 .

S/3

TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA

 GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 5 hodín

 dňa 24. júna 2017 (sobota) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod.

 V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle

 správy) do 10. júna 2017 mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu

 TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- €

 je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu:

 SK9709000000000050192944,variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa:meno a priezvisko. 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.40/1, 2016/2017 8.5.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.18, (13.5. – 14.5. 2017)

6.Liga (MO) dospelí   18. kolo   14.5.2017   o 16:30 h.

Sklabiná – S. Plachtince    13.5. o 16.3o h.

Hlinica

Mačuda

Zöllei

Lesenice – Sečianky         o 13.3o hod.

Majer

Zolczer

Zaťko G.

Záhorce -- K. Kosihy

Hlinica

Bakoš

Zaťko K.

D. Lom – Nenince          o 13.3o hod.ŠTK

Bakoš

Hlinica

Zaťko K.

Balog  n/I – Príbelce       o 13.3o hod.ŠTK

Mihálik

Ďurčov

Kremničan

O. N. Ves – M. Kameň

Kremničan

Mihálik

Ďurčov

 

7.Liga dospelí   17. kolo   14.5.2017   o 16:30 h.

Ip. Predmostie – Želovce

Zolczer

Majer

 

Bátorová – D. Strehová B

Zaťko G.

Balga

 

Bušince – Hrušov

Pohánka

Fodor

 

 

Dorast  U19   12. kolo   13.5.2017   o 16:30 h.

Čebovce – S. Ďarmoty

Kremničan

Zaťko G.

 

S. Plachtince – Olováry         o 12.3o h.

Béreš

Pohánka

 

Sklabiná – K. Kosihy       14.5. o 14.oo h.

Pohánka

Fodor

 

 

Žiaci  U15  16. kolo  13.5.2017   o 16:30 h.

Sklabiná – Želovce           o 14.3o h.

Zöllei

 

 

Nenince – S. Ďarmoty

Balga

 

 

Olováry Čebovce           ihr. Vrbovka

Zaťko K.

 

 

Vinica – Balog n/I         10.5. o 17.oo h.

Ďurčov

 

 

Bušince – Bátorová       14.5. o 14.3o h.

Kalmár

 

 

Ospravedlnení :  Majer, Zolczer 13.5.2017,  Mačuda, Zöllei 14.5.2017

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ