Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.25, 2016/2017 20.1.2017

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 18.2.2017 /sobota/21.ročník halového turnaja  registrovaných

 hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ V. Krtíš“ v športovej hale v Modrom Kameni.

Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa  na uvedenom  turnaji, zašlú prihlášku e-mailom

 alebo telefonicky do 10.2.2017 (piatok) do 16.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.

Technické ustanovenia : Štartujú aktívne FK  z okresu V. Krtíš, kategória dospelí, štartovné 20,-€.

Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.Začiatok turnaja

 je o 9.oo hod.

Propozície HT nájdete na stránke Úradné správy -- Bleskovky

S/2

Školenie trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ

doškoľovací seminár pre trénerov UEFA  B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie

trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA

  v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk – úvodná

stránka aktuality) do 25. januára 2017  mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo

  igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie

dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým

prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre

príjmatela: meno a priezvisko.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS

v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie

pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod.

hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo

cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na

priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.24, 2016/2017 13.1.2017

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

Nominácia futbalistov do výberu ObFZ

ObFZ V. Krtíš organizuje dňa 21.1.2017 medzioblastný halový turnaj za účasti okresných

výberov BB, ZV, ZH, LC, RS a VK v športovej hale v Modrom Kameni. Vzhľadom k tomu,

že niektorí hráči sa ospravedlnili z osobných dôvodov, nominácia bola upravená takto : 

Kamenné Kosihy     :  Ladislav  Pixiades, Zoltán  Gemer

Nenince                 :  Tibor Petrovský

Op. Nová Ves         :  Štefan  Mihálik

Balog n/I               :  Richard  Mics

Záhorce                :  Peter  Filip, Jozef  Sabo

Lesenice               :  Daniel  Ondrejkov

Príbelce                :  Michal  Bariak, Peter  Nácesta, Cibuľa Zoltán, Holík Martin,

Sklabiná                : Denis  Fodor

Modrý Kameň        :  Lukáš  Špaldoň

Poverení tréneri výberu : Tibor Zolczer...          mob. –  0905  247 385

                                 Ing. Jaroslav Filip...       mob. -  0905  505 375

Začiatok turnaja je o 9.oo hod.

S/2

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 18.2.2017 /sobota/21.ročník halového turnaja  registrovaných

 hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ V. Krtíš“ v športovej hale v Modrom Kameni.

Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa  na uvedenom  turnaji, zašlú prihlášku e-mailom

 alebo telefonicky do 10.2.2017 (piatok) do 16.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.

Technické ustanovenia : Štartujú aktívne FK  z okresu V. Krtíš, kategória dospelí, štartovné 20,-€.

Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.Začiatok turnaja

 je o 9.oo hod.

Propozície HT nájdete na stránke Úradné správy -- Bleskovky

S/3

Školenie trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ

doškoľovací seminár pre trénerov UEFA  B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie

trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA

 v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk – úvodná

stránka aktuality) do 25. januára 2017  mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo

 igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie

dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť

bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342,

správa pre príjmatela: meno a priezvisko.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS

v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie

pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod.

hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- €

( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017

na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

                                                                                                                             

Č.23, 2016/2017 17.12.2016

 Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

Na základe uznesenia z konferencie ObFZ  V. Krtíš zo dňa 16.11.2016 bol FK predložený   návrh na reorganizáciu futbalových súťaží dospelých v ročníku  017/2018. ( v zmysle Stanov ObFZ VK podľa             čl. 39, bod 3, písm. c a čl. 41, bod11 ). Uznesením bol stanovený konečný termín hlasovania       k 15.12.2016 podľa čl. 2, bod g ; (Stanovy ObFZ).

 Aktívne futbalové kluby v počte 23 sa vyjadrili k reorganizácii súťaží nasledovne :

1. Schvaľujú návrh reorganizácie – 8 FK :

    Vinica, Hrušov, Dačov Lom, Sečianky, Bušince, Modrý Kameň, Želovce, Ipeľské  Predmostie;

2. Neschvaľujú návrh reorganizácie – 8 FK :

    Lesenice, Bátorová, Nenince, Záhorce, Sklabiná, Stredné Plachtince, Dolná Strehová, Opatovská Nová Ves.

 3. Nevyjadrili sa (zdržali sa hlasovania) – 6 FK :

     Čebovce, Balog n/Ipľom, Kamenné Kosihy, Príbelce, Slovenské Ďarmoty, Veľký Krtíš;

 4. Zaslaný návrh po termíne – 1 FK :  Olováry ;

  Výkonný výbor ObFZ v zmysle Stanov ObFZ, čl. 47 na základe obdržaných hlasov zamieta návrh reorganizácie futbalových súťaží dospelých v ročníku 2017/2018.

S/2

ObFZ Veľký Krtíš blahoželá futbalovým klubom za úspešné účinkovanie v súťažiach jesennej časti ročníka 2016/2017 

1. miesto :

FK Slovenské Ďarmoty  .....  IV. Liga JUH

TJ Nenince, Dorast U19 ..... IV. Liga skup. D

TJ Družstevník Kam. Kosihy .....  VI. Liga, dospelí ( MO )

TJ Inter Bátorová           .....  VII. Liga, dospelí

FK Slovenské Ďarmoty .....   V. liga, Dorast U19

TJ Družstevník Sklabiná ..... IV. Liga, Žiaci U15

Ďakujeme uvedeným FK za príkladný prístup a podiel na rozvoji futbalu v okrese V. Krtíš.

S/3

ObFZ  vyslovuje poďakovanie   delegátom  krajskej  konferencie  J. Šarankovi, J. Hriňovi, J. Pavlíkovi,          G. Zsigmondovi a Ing. J. Filipovi za účasť a aktívny prístup na rokovaní konferencie SsFZ v B. Bystrici.

 S/4

 Nominácia futbalistov do výberu ObFZ

ObFZ V. Krtíš organizuje dňa 21.1.2017 medzioblastný halový turnaj za účasti okresných výberov  BB, ZV, ZH,                  LC, RS a VK v športovej hale v Modrom Kameni.

 Do  výberu ObFZ boli z FK okresu zaradení títo hráči:

Kamenné Kosihy :  Ladislav  Pixiades, Zoltán  Gemer

Nenince                 :  Tibor Petrovský

Op. Nová Ves        :  Štefan  Mihálik

Balog n/I               :  Peter  Gyurász, Richard  Mics

Záhorce                :  Peter  Filip, Jozef  Sabo

Lesenice               :  Daniel  Ondrejkov

Príbelce               :  Michal  Bariak, Peter  Nácesta

Sklabiná              : Denis  Fodor

Modrý Kameň      :  Lukáš  Špaldoň

Poverení tréneri výberu :            Tibor Zolczer...          mob. –  0905  247 385

                                              Ing. Jaroslav Filip...       mob. -  0905  505 375

S/5

ObFZ blahoželá Ladiszlavovi Pásztorovi, R – V. liga, SsFZ za 1. miesto po jeseni 2016 podľa hodnotenia delegátom stretnutí .

 S/6

ObFZ  vyslovuje poďakovanie všetkým rozhodcom ObFZ a SsFZ ( z okresu V.K. ), že aj v zložitých podmienkach zvládli stanovené úlohy RS a majú značný podiel na úspešnom priebehu jesennej časti futbalových súťaží v okrese Veľký Krtíš.

S/7

V týchto dňoch SFZ zasiela finančný príspevok pre FK, ktoré majú v súťaži mládežnicke družstvá.       Prípadné nezrovnalosti môžete nahlásiť priamo v rámci ISSF systému ... Pomoc !!!

 S/8

 V priebehu uplynulého obdobia došlo v niektorých TJ (FK) k výmene členov výboru alebo ISSF manažéra. ObFZ V. Krtíš žiada všetky aktívne TJ (FK) o zaslanie zoznamu členov výboru s pridelenou funkciou v TJ (FK). Požadovaný zoznam členov výboru žiadame zaslať e-mailom  na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo poštou do 20.januára 2017.

 Zároveň upozorňujeme,  že niektoré  TJ (FK) majú pomerne zastaralé  „STANOVY“, ktoré nezodpovedajú v plnej miere súčasným požiadavkám . Preto odporúčame vo výbore posúdiť aktuálne platné Stanovy. V prípade,  že sa rozhodnete dokument obnoviť,  „VZOR STANOV“ nájdete na našej web stránke :

 Dokumenty --- Ostatné dokumenty --- Stanovy pre FK .

 Upravený dokument na podmienky TJ  musí schváliť členská schôdza a následne zaregistrovať MINV. SR.

 S/9

 Vážení športoví priatelia !

Výkonný  výbor  ObFZ Veľký Krtíš  ďakuje  všetkým  funkcionárom TJ, starostom obcí,

 sponzorom , futbalistom a priaznivcom futbalu za aktívny prístup pri zveľaďovaní tohto

športu v roku 2016.

Želáme  Vám  príjemné  prežitie Vianočných  sviatkov, veselého  Silvestra a mnoho osobných      

a pracovných úspechov v Novom roku 2017.


 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.22, 2016/2017 9.12.2016

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák) 

S/1

Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 23.11.2016 prerokoval návrh ŠTK  k reorganizácii

futbalových súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018.

Návrh  reorganizácie s návratkou bol zaslaný e-mailom všetkým  aktívnym  futbalovým  klubom

v okrese Veľký Krtíš.

Žiadame zodpovedných funkcionárov TJ o dodržanie termínu zaslania  „Návratky“

do  15.12.2016 na ObFZ V. Krtíš.

 S/2

Nominácia futbalistov do výberu ObFZ

ObFZ V. Krtíš organizuje dňa 21.1.2017 medzioblastný halový turnaj za účasti okresných výberov

 BB, ZV, ZH, LC, RS a VK v športovej hale v Modrom Kameni.

 Do  výberu ObFZ boli z FK okresu zaradení títo hráči:

Kamenné Kosihy :  Ladislav  Pixiades, Zoltán  Gemer

Nenince                 :  Tibor Petrovský

Op. Nová Ves        :  Štefan  Mihálik

Balog n/I               :  Peter  Gyurász, Richard  Mics

Záhorce                :  Peter  Filip, Jozef  Sabo

Lesenice               :  Daniel  Ondrejkov

Príbelce                :  Michal  Bariak, Peter  Nácesta

Sklabiná                 : Denis  Fodor

Modrý Kameň         :  Lukáš  Špaldoň

Poverení tréneri výberu : Tibor Zolczer...          mob. –  0905  247 385

                                   Ing. Jaroslav Filip...       mob. -  0905  505 375

S/3

Konferencia  SFZ  konaná  18.11.2016  v Poprade  prijala rozhodnutie ohľadom prerozdelenia

členského príspevku pre mládež.

Uznesenie : K bodu 10 :

„Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych,

pridružených a individuálnych členov SFZ ku dňu 30.11.2016 formou rozdelenia futbalovým

klubom podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného

ročníka 2016/17 s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016.“

 Z uvedeného dôvodu žiadame FK, ktoré majú mládežnicke družstvá v súťaži, aby si

prekontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. Prípadné zmeny

nahláste na ObFZ V. Krtíš.

S/4

V priebehu uplynulého obdobia došlo v niektorých TJ (FK) k výmene členov výboru alebo ISSF

manažéra. ObFZ V. Krtíš žiada všetky aktívne TJ (FK) o zaslanie zoznamu členov výboru s

pridelenou funkciou v TJ (FK). Požadovaný zoznam členov výboru žiadame zaslať e-mailom

na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo poštou do 20.januára 2017.

Zároveň upozorňujeme,  že niektoré  TJ (FK) majú pomerne zastaralé  „STANOVY“, ktoré

nezodpovedajú v plnej miere súčasným požiadavkám . Preto odporúčame vo výbore posúdiť

aktuálne platné Stanovy. V prípade,  že sa rozhodnete dokument obnoviť,  „VZOR STANOV“

nájdete na našej web stránke :

Dokumenty --- Ostatné dokumenty --- Stanovy pre FK

Upravený dokument na podmienky TJ  musí schváliť členská schôdza a následne zaregistrovať

MV SR.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

                                                                                                                            

 

 

č.21, 2016/2017 1.12.2016

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ Veľký Krtíš vyslovuje  poďakovanie delegátom za účasť a aktívny  prístup na konferencii ObFZ konanej dňa 16.11.2016.Očakávame, že FK Balog n/I, Dačov Lom, Sečianky a Ipeľské Predmostie  prehodnotia  svoj  postoj  a v budúcnosti  sa  zúčastnia  na  podobných podujatiach ObFZ.

S/2

Nominácia futbalistov do výberu ObFZ

ObFZ V. Krtíš organizuje dňa 21.1.2017 medzioblastný halový turnaj za účasti okresných výberov BB, ZV,

ZH, LC, RS a VK v športovej hale v Modrom Kameni.

 Do  výberu ObFZ boli z FK okresu zaradení títo hráči:

Kamenné Kosihy :  Ladislav  Pixiades, Zoltán  Gemer

Nenince                 :  Tibor Petrovský

Op. Nová Ves        :  Štefan  Mihálik

Balog n/I               :  Peter  Gyurász, Richard  Mics

Záhorce                :  Peter  Filip, Jozef  Sabo

Lesenice               :  Daniel  Ondrejkov

Príbelce                 :  Michal  Bariak, Peter  Nácesta

Sklabiná                 : Denis  Fodor

Modrý Kameň         :  Lukáš  Špaldoň

Poverení tréneri výberu : Tibor Zolczer...          mob. –  0905  247 385

                                   Ing. Jaroslav Filip...       mob. -  0905  505 375

S/3 

Konferencia SFZ konaná 18.11.2016 v Poprade prijala rozhodnutie ohľadom prerozdelenia členského

príspevku pre mládež.

 Uznesenie ... K bodu 10 :

„Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych,

pridružených a individuálnych členov SFZ ku dňu 30.11.2016 formou rozdelenia futbalovým klubom

podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2016/17

s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016.“ 

Z uvedeného dôvodu žiadame FK, ktoré majú mládežnicke družstvá v súťaži,aby si prekontrolovali

v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. Prípadné zmeny nahláste na ObFZ V. Krtíš.

 S/4

 V priebehu uplynulého obdobia došlo v niektorých TJ (FK) k výmene členov výboru alebo ISSF

manažéra. ObFZ V. Krtíš žiada všetky aktívne TJ (FK) o zaslanie zoznamu členov výboru s

pridelenou funkciou v TJ (FK). Požadovaný zoznam členov výboru žiadame zaslať e-mailom

na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo poštou do 20.januára 2017.

Zároveň upozorňujeme,  že niektoré  TJ (FK) majú pomerne zastaralé  „STANOVY“, ktoré

nezodpovedajú v plnej miere súčasným požiadavkám . Preto odporúčame vo výbore posúdiť

aktuálne platné Stanovy. V prípade,  že sa rozhodnete dokument obnoviť,  „VZOR STANOV“

nájdete na našej web stránke :

Dokumenty --- Ostatné dokumenty --- Stanovy pre FK

Upravený dokument na podmienky TJ musí schváliť členská schôdza a následne zaregistrovať MV SR.

 S/5

Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 23.11.2016 prerokoval návrh ŠTK  k reorganizácii

 futbalových súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018.Návrh reorganizácie s návratkou bol

zaslaný e-mailom všetkým  aktívnym  futbalovým  klubom v okrese Veľký Krtíš.

Žiadame zodpovedných funkcionárov TJ o dodržanie termínu zaslania  „Návratky“

 do  15.12.2016 na ObFZ V. Krtíš.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ