US c. 12, 22.9.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)
ŠTK/1
ŠTK kontumuje MFS 6.kolo, TJ Nenince – TJ Velké Zlievce 6.liga dosp., priznáva 3 body a ponecháva skóre 5 :1 v prospech TJ Nenince, cl. 82g SP.
ŠTK/2
ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS Žiaci U15, 8.kolo TJ Želovce – TJ Nenince na den 23.9.2017 o 15:oo hod. Poplatok 5,- € v MZF.
ŠTK/3
ŠTK nariaduje predohrat MFS 6.liga, 9. kolo :
FK Bušince – TJ Sklabiná ... 1.10.2017 o 11:3o hod.
TJ Balog n/I – FO Malé Zlievce ... 1.10.2017 o 11:3o hod.
OFK Dacov Lom – TJ Op. N. Ves... 1.10.2017 o 11:3o hod.
FK Lesenice – TJ Hrušov ... dna 1.10.2017 o 12:0o hod. ( schválená výnimka )
ŠTK/4
ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS, 12.kolo TJ Sklabiná – FK Lesenice 6.liga na den 22.10.2017 o 14:oo hod.
Bez poplatku.
DK(predseda, Michal Húdek)
D19
Kamil Bartal 1343949, FK Záhorce, HNS, cl.46/1a, c DP, pozastavenie výkonu športovej cinnosti na 1 MFS
nepodm. od 16.9.2017. Poplatok 10,- € v MZF.
D20
Jozef Koštial 1262728, FK Záhorce, CK po 2. ŽK, cl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej cinnosti na 1 MFS
nepodm. od 18.9.2017. Poplatok 10,- € v MZF.
D21
Pavel Cerník (1978), vedúci mužstva FK Záhorce cl. 48/1c, 2b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne
nepodm. od 16.9.2017, pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF.
D22
Jozef Filkus (1963), vedúci mužstva FO Malé Zlievce cl. 48/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu funkcie na 2 MFS
nepodm. od 18.9.2017, pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF.
D23
Peter Krivánsky 1105122, TJ Želovce, CK po 2.ŽK, cl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej cinnosti na 1 MFS
nepodm. od 18.9.2017. Poplatok 10,- € v MZF.
D24
Milan Lišcinský 1047934, TJ Velké Zlievce, cl.45/1, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej cinnosti na 1 MFS
nepodm. od 18.9.2017. Poplatok 10,- € v MZF.
Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/


Na web stránke ObFZ sa vyskytla porucha. Na jej odstránení sa pracuje. Úradná
správa c. 12 bola zaslaná e-mailom na FK v okrese V. Krtíš.
Ospravedlnujeme sa za technický problém.

Gabriel Bacsa, predseda ObFZ
Ján Latinák, sekretár ObFZ